Роздрукувати сторінку

Освітні програми Європейського Союзу

« Назад

В останні роки ЄС доклав чимало зусиль до розширення європейського освітнього простору. Крім проведення проектів на рівні ЄС, у галузі ПТО прийнято низку програмних документів. Два найважливіших з них Барселонська програма "Детальна робоча програма з досягнення цілей системи загальної та професійної освіти в Європі" і Копенгагенська декларація "Декларація про посилену європейську кооперацію в галузі ПТО", які визначають довгостроковий, стратегічний розвиток ПТО і, зокрема, становлення європейського освітнього простору.

освіта в ЄС, навчання в ЄС

Програма "Детальна робоча програма з досягнення цілей системи загальної та професійної освіти в Європі" ґрунтується на таких трьох стратегічних цілях:

1. Підвищення якості і ефективності систем загальної та професійної освіти в ЄС. У галузі середньої та професійної освіти досягнути найвищої якості для того, щоб у світовому масштабі Європу визнали еталоном якості і значущості своїх систем , а також установ загальної та професійної освіти.

2. Полегшений доступ до професійної освіти для всіх. Системи загальної та професійної освіти у Європі будуть спільними на такому рівні, що громадяни зможуть вільно пересуватися в межах цих систем і використовувати переваги їхнього різноманіття. Посвідчення кваліфікації, знань і навичок, які були отримані де-небудь у ЄС, дійсні скрізь у межах Співтовариства з метою освіти і підвищення кваліфікації. Крім того, громадяни Європи будь-якого віку мають доступ до навчання протягом усього життя.

3. Відкритість систем загальної та професійної освіти. Європа відкрита для взаємовигідного співробітництва з усіма іншими регіонами і повинна стати головною метою студентів, викладачів і дослідників з інших регіонів світу.

програми Європейського Союзу

З метою виконання Програми прийнято декларацію "Декларація про посилену європейську кооперацію в галузі ПТО" з трьома пріоритетними напрямками, по кожному з яких створено робочу групу експертів:

1. Підвищення транспарентності для компетенцій і кваліфікацій. Передбачається збільшення прозорості функціонування систем ПТО, процесів і результатів ПТО шляхом єдиних інструментів (Євро Біографія,  Євро Паспорт), а також шляхом широкого надання інформаційно- колсантингових послуг. Для виконання останнього завдання створено спеціальні національні агентства. Крім того, планується розробити проект моделі Європейської структури кваліфікацій.

2. Забезпечення якості ПТО. Розвиток спільної моделі, методики, критеріїв і принципів щодо забезпечення якості ПТО.

3. Розвиток Європейської системи кредитів і обліку в галузі ПТО. Розробка спільних принципів для оцінки і визнання того, чого працівник навчається в неформальному оточенні на інформаційному порядку, а також розвиток довічного інформаційно-консультативного супроводу, що поліпшує доступ до навчання протягом усього життя.

освітні програми Європейського Союзу

Дослідження процесів управління системою освіти доцільно продовжувати в напрямку глибокого теоретичного вивчення та процесів її розвитку, так як, взаємне наближення та інтеграція основних профілів після базової шкільної освіти – академічного, технологічного і професійного, – безпосередньо впливає і на формування змісту навчальних програм в країнах ЄС. Зокрема старшокласникам, які обирають загальноосвітній, наразі й академічний, профілі підготовки, пропонуються навчальні курси професійного й технологічного спрямування, і – навпаки: у професійних коледжах та ліцеях уводиться обов'язковий для всіх учнів стандартизований загальноосвітній компонент.

Освітні програми Європейського Союзу ЄС

Врахування таких заходів в Україні при реформуванні системи освіти, забезпечить трасферність (можливість вільної зміни, переходів) і транспарентність (взаємна прозорість, відкритість) між нерівноцінними у минулому і рівнозначними нині напрямами освітньої підготовки загальноосвітнім та професійно-технічним.

освітні програми ЄС

Отже, високу ефективність системи професійної освіти зумовить децентралізація управління, коли держава контролюватиме підготовку у професійних школах, а органи самоврядування підприємців — навчання на виробництві.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми реформування управління освітою в Україні. Подальші дослідження повинні спрямовуватися: на вивчення цілісної системи освіти в Україні та інших країнах в умовах глобалізації світової економіки; на дослідженні змішаної системи управління освітою; стратегії розвитку оптимальної мережі; законодавчого врегулювання відносин у сфері освіти; моніторингу системи управління освітою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!