Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Організація роботи студентського наукового гуртка

Організація роботи студентського наукового гуртка

« Назад

У сучасних умовах реформування вищої освіти в Україні, реалізації вимог Болонського процесу, формування нових стандартів зі спеціальностей, зорієнтованих на вітчизняний та Європейський ринок праці, нагальною залишається проблема якості професійної освіти.

дослідницька робота студентів, студентський науковий гурток

Професійна освіта має забезпечувати набуття професії і відповідної кваліфікації тих, хто навчається, а саме Вища професійна освіта покликана забезпечувати підготовку до життя як активного громадянина демократичного суспільства та конкурентноспроможність фахівців на ринку праці; розвиток особистості; розвиток і підтримку широкої бази знань.

Одним із головних напрямків формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку є залучення студентів до науково-дослідної роботи.

Науково-дослідна робота студентів – одна з важливих і необхідних складових підготовки висококваліфікованих фахівців.

Формування досвіду творчої діяльності на протязі всього періоду навчання студентів – є необхідною складовою їхнього професійного розвитку, набуття на удосконалення професійної компетентності.

На першому етапі – підготовчому – багато уваги приділяється вивченню питань ведення технології, вивчення технологічних схем, характеристики сировини, готової продукції, вивчається досвід і досягнення, проблемні питання по даному напряму науково-технічної творчості, дослідницької роботи.

Студенти навчаються працювати з навчальною довідковою літературою, усвідомлювати і ставити проблеми, розвивати спостережливість, аналізувати питання та завдання, розвивати спостережливість, аналітичний підхід до проблеми, яка закладається у темі дослідження і пов’язана з їх майбутньою професією. Обговорення проблем надає суттєвий вплив на світогляд майбутніх спеціалістів і допомагає їм у роботі дослідницького характеру, яка складає основний зміст другого етапу.

форми наукової діяльності, науково-дослідна робота

Послідовність виконання дослідницької роботи студентів на другому етапі представляє собою:

- визначення актуальності вибраної теми;

- визначення мети, об’єктів, та етапність роботи, методів роботи;

- збір матеріалу;

- виконання експериментальної частини;

- аналіз одержаних результатів дослідження, їх співвідношення з метою, завданням дослідження;

- систематизація та узагальнення матеріалів дослідження у вигляді висновків та пропозицій.

На третьому заключному етапі роботи результати дослідів студентів використовуються в написанні рефератів, доповідей, курсових та дипломних робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!