Роздрукувати сторінку
Главная \ Види наукових робіт \ Види наукових робіт \ Звіт з переддипломної практики

Звіт з переддипломної практики

« Назад

Звіт з переддипломної практики - це документ, що описує пройдену практику та її результати. У висновку звіту описуються цілі і завдання, поставлені для переддипломної практики, робляться висновки і даються рекомендації.

Звіт з переддипломної практики – документ, що підводить підсумок навчання. В ньому видно, на скільки студент може оцінити свою роботу, зробити висновки, дати рекомендації. Викладачі часто переглядають саме висновок звіту.

звіт з переддипломної практики

Мета переддипломної практики полягає в поглибленні професійних знань студентів, формуванні необхідних для майбутньої професійної діяльності умінь, навичок, особистих якостей. Основна мета практики - збір матеріалів для підготовки та написання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи.

Основною частиною роботи є практичний матеріал, що відображає діяльність співробітника конкретного підрозділу. Ця частина роботи може бути використана в подальшому, для написання випускної кваліфікаційної роботи.

При написанні роботи слід приділити увагу повноті інформації про діяльність підприємства і конкретного підрозділу.

Переддипломна практика на підприємстві

Проходження переддипломної практики на підприємстві - це можливість студента продемонструвати потенційному роботодавцю рівень своєї теоретичної підготовки за фахом, отриманим у виші або в середньому професійному освітньому закладі, а також підготуватися до написання дипломної роботи.

Причому місце практики студент підбирає самостійно з урахуванням теми своєї дипломної роботи, яка може бути пов'язана з:

- бухгалтерським обліком;

- юридичним напрямком;

- технологічним;

- педагогічним вихованням (наприклад, дошкільним) та ін.

У пошуку бази, де студент може пройти практику, може допомогти і навчальний заклад, уклавши необхідний договір з організацією.

Переддипломна практика проводиться на допомогу студенту: проходячи її, він може підкріпити свої припущення про проблеми в даній області, заснованих на матеріалах навчальної та наукової літератури, нормативних правових актів, доказами, аргументами.

До початку практики керівник дає завдання, рішення яких дозволить максимально повно розкрити цю тему в робочому порядку.

Студент повинен визначитися з об'єктом і предметом, поставити мету і визначити завдання для її розкриття. При проходженні переддипломної практики необхідно чітко дотримуватися методичних рекомендацій і узгодженого плану.

Завдання переддипломної практики:

- проведення заходів, спрямованих на максимально повне розкриття своїх знань і умінь;

- вивчення роботи організації, виявлення проблем в її діяльності по розглянутій в дипломній роботі темі, пропозиція шляхів їх вирішення;

- розвиток особистісних якостей, необхідних у професійній діяльності.

зразок звіту з переддипломної практики

Звіт з переддипломної практики на підприємстві

Підсумки оформляються звітом про проходження переддипломної практики.

Структура звіту з переддипломної практики включає:

Вступ, де вказується:

- мета проходження практики;

- завдання;

- об'єкт;

- предмет дослідження;

- нормативна база дослідження;

- структура звіту.

У загальній частині звіту з переддипломної практики описуються напрями роботи підприємства, його структура. Бажано вказати дату створення і досягнення. З точки зору психології, докладне вивчення підприємства і всього, що з ним пов'язано, може позитивно відбитися на думці про практиканта потенційного роботодавця.

У спеціальній частині розглядається діяльність відділу, в якому практикант безпосередньо працював з метою виявлення проблем по розглянутій в дипломній роботі темі для вироблення шляхів їх вирішення.

Звіт з переддипломної практики подається разом із завіреними печатками і підписами щоденником по практиці; відгуком-характеристикою.

Щоденник є необхідним документом, що містить опис діяльності студента на підприємстві. Вимоги до його оформлення формуються кожним навчальним закладом самостійно, але обов'язково дотримання вимоги про щоденне фіксування виконаної студентами навчального закладу (ВНЗ, технікуму, коледжу) роботи (ознайомлення з документами організації; оформлення документів тощо). У щоденнику вказується термін і виконувана студентом робота. Також у ньому відображаються зауваження керівника з місця практики.

звіт з переддипломної практики зразок

Звіт з переддипломної практики зразок

Завантажувати звіт з переддипломної практики з Інтернету не рекомендується у зв'язку з різними вимогами навчальних закладів до його оформлення.

Керівник видає бланк щоденника з методичними вказівками щодо його оформлення, а зразок звіту з переддипломної практики можна подивитися на сайті навчального закладу або платформи ІЦ «Курсовікс». Там же можна скачати бланк щоденника та іншу інформацію по практиці.

Потрібен грамотно написаний звіт з переддипломної практики? Звертайтеся за допомогою до експертів сайту ІЦ «Курсовікс».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!