Роздрукувати сторінку

Відгук на автореферат (відгук на автореферат кандидатської та докторської дисертації)

« Назад

Успішний захист наукової роботи складається з безлічі факторів. Один з яких - наявність компетентних, правильно оформлених відгуків на неї.

Відгук на автореферат - один з найважливіших документів, необхідних для захисту. Він складається професорами і вченими, які є фахівцями по темі написаної роботи. Для правильного складання відгуку передбачається ряд вимог, які повинні бути дотримані. Кількість відгуків не регламентована. Однак обсяг допущених помилок може вплинути на успішний захист.

відгук до докторської та кандидатської дисертації

При відсутності досвіду, може виникнути питання про те, як писати відгук на автореферат. Автореферат публікується на сайті ВАК, де з ним можуть ознайомитися бажаючі залишити відгук. Згодом він буде зачитаний на захисті. Відгуки зачитуються на захисті дисертації в дисертаційній раді.

Для того, щоб відгук був розглянутий і прийнятий, він повинен бути складений відповідно до інструкції.

Інструкція передбачає кілька етапів:

- ознайомлення з роботою;

- оформлення заголовка;

- оцінка актуальності та важливості;

- визначення наукової новизни;

- оцінка змісту з точки зору достовірності зазначеної інформації та фактів;

- розгляд позитивних сторін;

- розгляд негативних моментів

- складання рекомендацій;

- написання висновків;

- вказівка власної інформації та даних.

При недотриманні одного з пунктів, відгук на автореферат може вважатися неповним. Тому при виконанні кожного пункту потрібно дотримуватися комплексу особливостей.

Відгук на автореферат дисертації

При ознайомленні з дисертацією слід враховувати, в якому ключі був написаний відгук на автореферат дисертації. Аналогічним чином складається відгук до докторської та кандидатської дисертації. Навіть якщо буде складено негативний відгук на автореферат дисертації, має бути присутня конструктивна критика. Без доказів коментарі не будуть сприйняті серйозно.

У заголовку слід вказати, на автореферат якої теми написаний відгук, ким він був написаний, хто склав роботу. Якщо в заголовку буде допущена помилка, документ буде відхилений. Оцінка актуальності і важливості автореферату дисертації повинна ставитися в залежності від того, наскільки тема може бути використана в науковій, практичній і теоретичній сфері. Слід вказати, чи дійсно вона актуальна, і чому.

При визначенні наукової новизни необхідно з'ясувати, чи писалися вже праці на аналогічну тематику, і чи розкриває робота раніше нерозглянуті питання.

Достовірність даних визначається на основі зазначених джерел. Потрібно встановити, чи мають вони практичні докази, або ж автор довів їх власним методом.

Позитивні і негативні сторони потрібно розглядати рівномірно. Відсутність достоїнств або недоліків може привести до того, що відгук на автореферат дисертації буде розглянутий як необ'єктивний. Якщо є якісь зауваження, повинен бути вказаний їх характер. Зауваження можуть як знижувати оцінку написаної роботи, так і виступати в якості рекомендацій. Передбачається, що даний пункт допоможе автору створити більш повну доповідь для захисту.

У висновках необхідно коротко підвести підсумок за попередніми пунктами.

Інформація про себе передбачає не тільки вказівку ініціалів, але також наукового ступеня і посади.

відгук на автореферат докторської дисертації

Відгук на автореферат кандидатської дисертації

Діяльність Вищої атестаційної комісії спрямована на оцінку кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів, а також присудження вчених ступенів. Організація стежить за тим, щоб враховувалися вимоги при написанні різних документів, включаючи відгук на автореферат кандидатської дисертації.

Список вимог до відгуку на автореферат кандидатської дисертації ВАК включає положення:

- у відгуку повинні бути вказані ініціали автора, його контактні дані і займана посада (наявність поштової адреси обов'язково);

- повинна бути проведена перевірка актуальності розглянутої теми;

- необхідно дати оцінку науковій та практичній складовій дисертації;

- потрібно грамотне оформлення, відсутність помилок, при наявності яких частину тексту складно прочитати, відсутність нецензурних або образливих виразів;

- якщо відгук надійде за день до захисту і пізніше, він не буде розглянутий;

- кількість коментарів не обмежена;

- потрібна наявність двох думок (навіть якщо вони негативні) офіційних опонентів (в іншому випадку кандидатська не буде допущена до захисту);

- кількість відгуків узгоджується з вченим секретарем;

- перед тим, як автор зможе переглянути відгуки на автореферати кандидатських дисертацій, зразок яких був наданий заздалегідь опоненту, вони проходять через секретаря спеціалізованої вченої ради;

- оригінал документа повинен бути розглянутий дисертаційною радою за 15 днів до захисту роботи.

Вимоги до негативних відгуків аналогічні. Комісія не вказує прямо, що автор повинен особисто займатися пошуком людей, які складуть для нього рецензію. Але цей крок допоможе заздалегідь врахувати зауваження на автореферат дисертації, які залишать рецензенти, і прийняти їх до захисту.

Відгук на автореферат докторської дисертації

Відгуки на автореферати докторських дисертацій пишуть вчені-фахівці в області рецензованої роботи. ВАК регламентує відомості, які повинні бути у відгуку на автореферат.

До них відносяться:

- прізвище, ім'я та по батькові укладача відкликання;

- назва установи (повністю) - місця роботи автора відгуку;

- поштова адреса, номер телефону, e-mail установи;

- посада особи, яка написала відгук на автореферат докторської дисертації.

відгук на автореферат кандидатської дисертації

Якщо у відгуку на автореферат докторської дисертації не вказана дана інформація про його автора, то в Інтернеті він не публікується.

Оформляючи відгук на автореферат докторської дисертації, рецензент проводить оцінку:

- актуальності заявленої теми наукового дослідження;

- ступеня важливості вирішення проблеми з наукової та практичної точки зору;

- стилю викладу, грамотності оформлення, достатності графічного матеріалу.

Дисертаційна рада, в якій дисертант захищатиме роботу, визначає офіційних опонентів. Здобувач може сам запропонувати раді їх кандидатури, попередньо погодивши це з опонентами і заручившись їх згодою.

Вимоги до опонентів:

- компетентність у певній науковій сфері;

- видання в даній галузі науки;

- вчений ступінь.

Відгук на автореферат докторської дисертації приклад є важливою ланкою в написанні тексту докторської дисертації, так як з його ознайомленням можна поліпшити свою роботу. Ознайомиться з прикладами відгуків на автореферат докторської дисертації можна на сайті ІЦ «Курсовікс».

Тут швидко і за невелику плату допоможуть вам виконати відгук на автореферат докторської дисертації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!