Роздрукувати сторінку

Автореферат

« Назад

Написання автореферату - це робота, яка не тільки допоможе автору дисертації гідно захиститися, але й визначає майбутнє наукового дослідження.

автореферат містить

Автореферат можна назвати конспектом дисертації, стислим викладом її основних ідей і висновків. Саме з авторефератом ознайомляться вчені, зацікавлені тією ж тематикою, по якій написана дисертація. Саме від автореферату залежить, яке місце займе автор дисертації в науковому світі. Тому вимоги до написання цієї роботи дуже суворі.

Структура автореферату

Автореферат містить загальну характеристику дисертації, основні положення, які виносяться на захист, і висновок, що повідомляє про досягнуті результати.

Отже, розглянемо три розділи:

- Загальна характеристика. У даному розділі показується вся програма дисертації, починаючи від актуальності теми. Слід розповісти про об'єкт дослідження, про мету дисертації та її конкретні завдання, про наукову новизну і практичну значущість.

- Основні положення. Ця частина автореферату розповідає про основні етапи дослідження, що були застосовані науковими методами. Тут же розкривається структура самої дисертації: по кожній главі, кожній окремій задачі, робиться висновок. Ці чітко сформульовані висновки і є предметом захисту.

написання автореферату

- Висновок - найбільш значимий розділ автореферату. У ньому синтезуються результати дослідження, робляться загальні висновки та наводяться рекомендації автора.

Почати роботу можна лаконічною анотацією. Анотація являє собою короткий (один абзац, не більше 10 рядків) опис автореферату, в якому визначаються предмет і об'єкт Вашого дослідження і викладаються його основні завдання.

До автореферату в обов'язковому порядку додається перелік авторських публікацій (стосуються виключно теми дисертаційної роботи).

Правила написання автореферату

Як написати автореферат? Щоб гідно представити дослідження й успішно захиститися, необхідно суворо дотриматися правила написання автореферату дисертації.

Обсяг автореферату обмежений. Він становить, як правило, 15% від обсягу дисертації і залежить від типу дослідження, але не може бути більше 2-х друкованих аркушів (30 сторінок формату А4). У цьому обмеженому обсязі слід розмістити абсолютно всі необхідні відомості. Пам'ятайте, що в автореферат ні в якому разі не повинна входити інформація, відсутня в самому дослідженні. Обмірковуйте кожну фразу!

оформлення автореферату

Писати автореферат краще одночасно з написанням дисертації.

Стиль викладу можливий тільки науковий. Це означає стислість і чіткість формулювань, конкретність викладу і бездоганне володіння термінологією.

Автореферат - абсолютно певний жанр наукової літератури, і закони цього жанру непорушні. Наприклад, у відповідності з цими законами шикуються в логічний ланцюжок докази результатів дослідження і заснованих на них положень. Справжнім каменем спотикання можуть стати для дисертанта і важливі формулювання. Положення, винесені на захист, формулюються у вигляді відкритих змістовних і семантично точних тверджень.

В авторефераті слід відобразити всі головні аспекти дослідження - інакше у комісії (а пізніше у читачів) можуть виникнути питання і з'явитися відповідні зауваження про недбалість автора або недомовленості тексту самої дисертації.

Мова автореферату виключно академічна і враховує особливості кожного розділу. Писати автореферат можна тільки від третьої особи: «автор демонструє ...», «дисертант спирається ...», «на думку автора ...» Не варто користуватися «неакадемічними» оборотами - це створює враження обмеженості автора і недостатнього знання наукових концепцій і джерел.

Один з важливих моментів написання - бездоганна грамотність. Автореферат повинен бути вичитаний до останньої коми. Врахуйте: виправлення в його тексті (як і в тексті самої дисертації) можливі тільки до здачі роботи в дисертаційній раді.

Не забудьте, що автореферат необхідно коригувати при виникненні будь-яких змін до Вашої дисертації.

Оформлення автореферату

Як оформити автореферат? Стандарти оформлення вимагають не менш уважного ставлення, ніж правила написання автореферату.

Готовий автореферат оформляється як первинний рукопис (кілька примірників) і друкується на одній стороні аркуша (формат А4, одностороння печать, білий папір).

Оформлення тексту автореферату:

- Нумерація сторінок - наскрізна. В нумерацію входять обкладинка і її зворотний бік, але на них номера не ставлять.

- Поля: з кожного боку сторінки 2 см.

- Шрифт, використовуваний в авторефераті: Times New Roman, його розмір - 13 pt (застосовується і для підписів малюнків).

- Ілюстрації в тексті чорно-білі, в необхідних випадках допускається використання кольорових.

автореферати

Оформлення списку авторських публікацій у авторефераті:

- Публікації перераховуються в наступному порядку: монографії, далі брошури, останніми - статті у наукових журналах або науково-популярних виданнях.

- У список включаються тільки роботи, які стосуються теми дисертації. Якщо публікація співавторська, необхідно вказати, який обсяг роботи (кількість друкованих аркушів) належить дисертанту.

- Якщо у дисертанта є зарубіжні публікації, вони перераховуються після українських.

- Далі рукопис оформляють у вигляді брошури, яка тиражується для розсилки.

На обкладинці брошури значаться:

- статус документа (в даному випадку - «на правах рукопису»);

- П.І.Б. автора;

- назва дисертаційної роботи;

- шифр спеціальності та її найменування;

- шукана ступінь і наукова галузь.

Зворотний бік обкладинки містить:

- найменування організації, в якій виконана дисертація, і провідної організації;

- П.І.Б. наукового керівника, П.І.Б., вчений ступінь і звання, посада і місце роботи всіх офіційних опонентів, а також П.І.Б. вченого секретаря ради;

- час і дату захисту;

- дані організації (адреса і найменування), при якій створена дисертаційна рада;

- місце, в якому з дисертацією ознайомилися до її захисту, і дату розсилки Вашого автореферату.

Неправильне оформлення автореферату може стати причиною того, що здобувача не допустять до захисту.

Автореферат - це короткий (в середньому 30 сторінок) опис змісту дисертації, яке підлягає опублікуванню перед її захистом. Автореферати направляються в усі значні бібліотеки, тому Ви повинні наповнити їх текстом виключно власного виробництва.

Автореферат друкується через півтора інтервали для друкарської зйомки. Особливим чином оформляється друга сторінка автореферату, що є зворотним боком титульного аркуша.

Процедура захисту майже така ж, як і передзахисту. Замість кафедри тут дисертаційна рада, що складається з докторів наук, замість рецензентів - опоненти. Поважне зібрання в більшості своїй знайоме з Вашим авторефератом. Тримайтеся впевнено, але без зухвалості, а також виконуйте всі правила, і захист Вам забезпечений.

автореферат

Таким чином, автореферат складається з трьох частин: «Вступна частина», «Загальна характеристика роботи» і список публікацій автора за темою дисертації. Характеризуючи зміст роботи, Ви або коротко переказуєте його, або вставляєте в автореферат найбільш ємні і вдалі частини дисертації, наприклад, початкові і заключні частини всіх розділів, при цьому вказуючи, про який розділ дисертації йдеться, наприклад: «У параграфі першому другої глави вирішується задача...», «Третя глава повністю присвячена...»- і так по кожному розділу Вашої роботи.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити автореферат, автореферат на замовлення, замовити автореферат у спеціалістів, купити автореферат, написати автореферат, ціни на автореферат, яка ціна автореферату та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!