Роздрукувати сторінку
Главная \ Види наукових робіт \ Види наукових робіт \ Розрахунково-графічна робота

Розрахунково-графічна робота (РГР)

« Назад

У першу чергу потрібно розібратися в самому понятті. Нерідко, вперше почувши абревіатуру РГР, студент приходить в замішання. Але тут немає нічого страшного, так скорочено називається розрахунково-графічна робота.

розрахунково-графічна робота це

Це самостійна робота учня, призначена для більш повного засвоєння пройденого ним матеріалу з певного предмета. Варто сказати і про те, що РГР може бути частиною курсової роботи, тобто її практичною складовою.

Суть даного виду роботи - надання не тільки теоретичного, але й практичного матеріалу. Так, РГР обов'язково буде містити певні розрахунки, можливо, графіки, таблиці, діаграми.

 • Що має бути? З яких важливих елементів складається РГР? Обґрунтування обраної теми. Це теоретична складова, де студент повинен розповісти про важливість виконаної ним роботи.

 • Характеристика об'єкта і предмета дослідження.

 • Проведення основних розрахунків.

 • Надання отриманих результатів у зручній формі: таблиці, графіки, діаграми. Висновки і, можливо, рекомендації.

розрахунково-графічна робота

Розрахунково-графічна робота повинна мати свою структуру. Неможливо подавати на розгляд матеріал у довільній формі. Отже, РГР повинна складатися з наступних пунктів:

 • Зміст. Тут студент подає інформацію про всі розділи своєї роботи.

 • Завдання. На даному етапі треба повністю «озвучити» дане студенту завдання.

 • Вихідні дані. Студент надає всі існуючі вихідні дані, які можуть знадобитися для проведення розрахунків.

 • Далі йдуть розділи, які будуть містити практичні рішення та аналіз отриманих результатів.

 • Надання результатів розрахунків у найбільш зручній для сприйняття формі.

 • Висновки.

 • Список літератури.

 • Додатки (якщо такі є).

Існує також перелік особливих вимог, які студент повинен дотримуватись, якщо готується розрахунково-графічна робота. Кількість сторінок може варіюватися залежно від теми і від вимог, які надає кафедра. Однак завжди це буде не менше 10 сторінок друкованого тексту або ж 15 сторінок рукописного (сьогодні частіше всього це вже не практикується). Верхня межа кількості сторінок не вказується.

Студенту потрібно лише повністю розкрити теоретичну частину роботи і максимально вірно провести та надати всі розрахунки. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані так, як і в рефераті. Кожна глава має починатися з нового листа. Відступи на сторінці - стандартні (найчастіше це 2,5-3 см зліва і за півтора сантиметра з інших сторін). Шрифт - Times New Roman, 14. Якщо робота надається в роздрукованому вигляді, а, наприклад, в якщо в електронному, таких вимог немає. Титульний аркуш. РГР обов'язково повинен мати титульний лист, де вказується досліджувана тема, а також ПІБ студента, його група. Інші елементи - на вимогу.

що таке розрахунково-графічна робота

Оформлення таблиць, малюнків

Економіка, статистика, теоретична механіка... Розрахунково-графічна робота може бути виконана практично з будь-якого предмету, де є розрахунки (незалежно від спеціальності навчання студента). Проте варто пам'ятати і про те, що треба не тільки грамотно оформити сам текст, але ще і надати всі таблиці, рисунки та діаграми. Всі ілюстрації позначаються словом «Рисунок» або коротко «Рис.». Даний напис розміщується під ілюстрацією.

Кожне зображення також треба нумерувати. Якщо це просто одинична цифра, то це порядковий номер рисунка. Якщо ж подвійна нумерація, то перша її частина - це буде номер розділу, де вона розміщена, друга - порядковий номер ілюстрації у цьому розділі. У такому разі для кожного розділу нумерація ілюстрацій починається з 1 (одиниці).

На всі рисунки в тексті повинні бути посилання. Нумерація всього ілюстративного матеріалу ведеться арабськими цифрами. Можлива ситуація, коли таблиця буде розділена (якщо рядок або стовпець виходять за рамки аркуша). Весь ілюстративний матеріал може бути розташований як в самій роботі, за текстом, так і в окремо взятій частині роботи, яка називається «Додаток».

Якщо потрібно надати на розгляд формулу, використовувати для цього потрібно символи, запропоновані державним стандартом. У формулах кожний символ повинен бути роз'яснений (робиться це безпосередньо під формулою, роз'яснення кожного окремого символу починається з окремого рядка).

розрахунково-графічна робота

Інформатика

Як може виглядати розрахунково-графічна робота з інформатики?

Так, варто сказати, що тут певних рамок немає. Все залежить від того матеріалу, який викладається у ВУЗі для даної спеціальності. Так, для гуманітаріїв РГР з інформатики буде одна, для програмістів - зовсім інша. Це може бути просто демонстрація навичок роботи з ПК (наприклад, у "Ворді" або "Екселі"), а може бути і програмування, використання для роботи різних систем числення, виконання всіляких переказів між різними системами числення і т. д.

БЖД

З курсу «Безпека життєдіяльності» деякі ВУЗи також пропонують студентам виконати РГР. І знову ж таки хочеться сказати про те, що роботи на різних спеціальностях будуть один від одного відрізнятися. Адже для кожної професії є свої заходи, свої вимоги. Розрахунково-графічна робота з БЖД - що тут можна вивчати або досліджувати? Так, можна прораховувати найбільш комфортні умови праці для групи працівників, можна планувати розміщення робочих місць у цеху або на підприємстві, можна аналізувати виробничий травматизм і т. д., насправді тем для розгляду - величезна кількість.

Інші предмети

Варто сказати про те, що практично з будь-якого предмета може бути написана розрахунково-графічна робота: по економіці, електроніці, логістиці, теоретичній механіці і т. д. Однак мета даної роботи завжди залишиться однією і тією ж: навчити студента не тільки правильно проводити потрібні розрахунки, але ще й вміти їх грамотно представляти на розгляд.

Тема РГР вибирається студентом самостійно і узгоджується з викладачем.

Актуальність проблеми не повинна бути багатослівною. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми.

що таке розрахунково-графічна робота

Мета РГР полягає в тому, щоб проаналізувати певну проблему. В ній сконцентрована головна ідея роботи, її кінцевий пізнавальний і теоретичний результат. Мета повинна носити практично-прикладний характер. Мета розкриває те, заради чого здійснюється дослідження і повинна описувати конкретні кроки, які необхідно здійснити студенту для отримання результатів. Мета дослідження конкретизується в завданнях, сукупність яких дає уявлення про те, що потрібно зробити для її досягнення.

Завдань не повинно бути багато, як правило 4-5. Завдання формулюються дієсловами у формі переліку дій: "вивчити...", "проаналізувати...", "встановити...", "побудувати модель...", "з'ясувати...", "оцінити"..., "визначити...", "порівняти з...", "обґрунтувати...", "визначити фактори..." і т. п.

Анотація до кожного джерела інформації повинна мати обсяг не менше 10 друкованих рядків.

В кінці формулюються висновки. Вони за логікою і за кількістю повинні збігатися з поставленими мети завданнями. Тобто, одна задача - один висновок. Кожен з висновків повинен "перегукуватися" з завданнями роботи. Таким чином, висновки повинні базуватися на проведеному студентом власному аналізі проблеми і відповідати завданням РГР.

Розрахунково-графічні роботи - це дуже складна частина навчання, яка активно практикується практично у всіх ВУЗах. Між тим виконання розрахунково-графічних складних робіт у студентів часто викликає справжню паніку - нелегкі графічні малюнки та не менш складні розрахунки не викликають бажання зробити їх самостійно, якщо у Вас немає величезного потенціалу в області математики і малювання.

розрахунково-графічна робота це

Для чого потрібні розрахунково-графічні роботи?

По-перше, вони являють собою самостійні дослідження студента, які допомагають йому вдосконалити, зміцнити і розширити свої знання.

По-друге, РГР дає студенту можливість отримати навички для виконання більш складних завдань в майбутньому - це написання дисертацій, дипломних робіт і т. д.

У чому полягає складність розрахунково-графічної роботи?

Виконання розрахунково-графічних робіт є досить складним практично для будь-якого студента, так як деякі учні мають однакові здібності до твору розрахунків і малювання графічних ліній - якесь з умінь (якщо не обидва відразу) обов'язково відстає.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!