Роздрукувати сторінку

Автореферати дисертацій (Автореферат дисертації приклад)

« Назад

Автореферат - це юридичний документ, зміст якого коротко викладає основні положення магістерської, кандидатської або докторської дисертації.

Автореферат дисертації - обов'язковий документ, що супроводжує дослідження на захисті проекту. Необхідний для успішного підтвердження здобувачем своєї кваліфікації. Являє собою короткий (тезовий) виклад змісту, зроблені автором припущення і розробки, отримані в ході досліджень, результати і висновки. Його призначення - забезпечення членів комісії зведеною інформацією в стислому вигляді для отримання ними загального уявлення про підготовлену дисертацію.

відгук на автореферат дисертації

Така робота має обсяг (як правило, 25-35 аркушів) і призначена для знайомства вченого співтовариства з науково-кваліфікаційною працею дисертанта. Відповідно до існуючих норм і правил документ розсилають в наукові установи, щоб всі бажаючі змогли оцінити новизну проведеного дослідження.

Один примірник обов'язково отримує кожен член спеціалізованої вченої ради для знайомства з темою, що виноситься дисертантом на захист.

Саме з авторефератом дисертації знайомляться члени комісії на захисті, тому над ним потрібно серйозно попрацювати, щоб викликати мінімальну кількість питань з обговорюваної теми.

В авторефераті дисертації, в обов'язковому порядку, повинні міститися висновки та основні ідеї дисертації, вказівка на внесок автора в наукову діяльність, рівень новизни його дослідження, перспективність практичного застосування напрацювань здобувача.

Кілька порад для написання автореферату дисертації.

1. Знайдіть на офіційному вузівському сайті, або поцікавтеся на кафедрі, де можна знайти автореферат-приклад, написаний за вашою спеціальністю і прийнятий дисертаційною радою, який буде розглядати і вашу роботу. З огляду на особливості успішного прикладу, складайте і свій автореферат. Автореферат пишеться по темі дисертації.

2. Використовуйте точні формулювання, для того, щоб автореферат дисертації відповідав зазначеним у ньому вимогам. Ваш автореферат буде читати не менше 40 осіб, в той час, як з дисертацією детально ознайомиться, максимум, 5 викладачів. Це означає, що автореферат дисертації важливо складати з особливою скрупульозністю, доведенню його до філігранності, слід приділити серйозну увагу.

Структура автореферату дисертації має наступний вигляд:

Вступна частина. У ній міститься загальна характеристика роботи з обґрунтуванням новизни та актуальності дослідження, описом особистого внеску автора у вивчення проблеми, формулюванням предмета та об'єкта дослідження. У вступній частині необхідно чітко сформулювати і конкретизувати завдання і цілі дисертації. Основна частина. У ній розкривається суть дисертації - дослідницькі підходи і методи, основні етапи роботи, застосована методологія, описується структура і обсяг дисертації, вказуються висновки. Будь-які висновки обов'язково підтверджувати об'єктивними, точними даними. Будь-які припущення і теорії повинні бути виділені із зазначенням того, що це лише припущення.

Остання частина складається з бібліографічного переліку публікацій автора автореферату дисертації. Всі вказуванні публікації повинні стосуватися виключно теми дисертації і як правило, повинні братись з самої дисертації.

автореферати дисертацій

Автореферат кандидатської дисертації

Основне завдання, що стоїть перед дисертантом при написанні автореферату кандидатської дисертації, полягає в висвітленні наступних моментів:

- Новизна і актуальність досліджуваного питання або наукової проблеми.

- Безпосередній зв'язок теми з існуючими на сьогоднішній день програмами, темами, планами.

- Мета, завдання і методика наукового дослідження.

- Практична значимість отриманих результатів.

- Внесок здобувача.

- Результати апробацій.

- Список літератури.

Виходячи із поставленого завдання складають структуру автореферату кандидатської дисертації, оформляючи її відповідно до встановлених норм і правил.

Складаючи автореферат кандидатської дисертації в поспіху, здобувач може допустити масу помилок, через які документ відправлять на доопрацювання. Нижче наведено список основних «хиб», що найчастіше допускаються авторами.

- Неправильне оформлення та / або відсутність бібліографічного списку. Дисертанту рекомендується вказати перелік інформаційних джерел у наступній послідовності - монографії, наукові книги/брошури, наукові публікації за темою дослідження.

- Невідповідність змісту автореферату кандидатської дисертації науковій роботі. Забороняється вказувати в документі інформацію, що не відповідає темі дисертації.

- Невідповідність автореферату кандидатської дисертації паспорту спеціальності.

- Нехтування правилами оформлення (стиль тексту, структура документа), зазначеними у вимогах спеціалізованої вченої ради.

- Щоб автореферат кандидатської дисертації був написаний за всіма правилами і повністю відповідав вимогам ВАК, звертайтеся до фахівців компанії ІЦ «Курсовікс». Ми гарантуємо багаторівневу перевірку документа і здачу роботи в строго-обумовлені терміни!

Обсяг автореферату кандидатської дисертації становить 15-20 (деколи 20-30) сторінок.

автореферат докторської дисертації

Автореферат докторської дисертації

Стиль викладу, подачі інформації в авторефераті докторської дисертації повинен бути науковим. Всі формулювання в роботі повинні бути ємними, короткими, ясними і чіткими. Виклад проблеми, висунення гіпотез, висновки – все це повинно бути логічним, конкретизованим і об'єктивним. До того ж, не слід захоплюватися обсягом – інформація повинна подаватися стисло – тільки суть, нічого зайвого.

Для досягнення стислості часто використовують такі прийоми: багато разів повторювані терміни замінюються абревіатурами. Словосполучення, типові і ключові слова слід скорочувати. Складні речення, великовагові конструкції, слід замінювати більш простими. Визначальні додаткові речення змінюють на дієприкметникові та дієприслівникові звороти. У разі, якщо в авторефераті докторської дисертації необхідно використовувати малюнки, схеми, ілюстрації, графіки та інші зображення, для того, щоб вони займали мінімум площі на аркушах, застосовуються такі методи: зменшення масштабу малюнків (але до такої міри, щоб їх можна було розглянути). Графіки в зменшених масштабах поєднуються в одному малюнку.

Всі малюнки в авторефераті докторської дисертації слід розташовувати в тексті компактно, гармонійно і впорядковано, за прикладом розташування фотографій в науково-популярних журналах.

Стандарти і правила вимоги до написання автореферату докторської дисертації (зміст, структура і обсяг) визначаються рішенням Вищої атестаційної комісії.

Неприпустимо використовувати в авторефераті інформацію, якої немає в дисертаційній роботі. Важливо, щоб автореферат мав схожість з іншими роботами, що успішно пройшли захист. Наявність подібності має стосуватися конкретно стилю викладу і структури тексту.

Обсяг автореферату докторської дисертації становить 25-30 друкованих аркушів без урахування обкладинки.

Автореферат дисертації приклад

Пошук прикладів авторефератів дисертації по своїй темі ви можете знайти на широких просторах Інтернету, наприклад, на офіційному сайті свого ВНЗ або в наукових онлайн-бібліотеках. Також, ви можете попросити на кафедрі або в деканаті приклади успішних авторефератів, або оформити запит в наукову бібліотеку при Вашому ВНЗ.

Найкраще пошукати у нас на сайті ІЦ «Курсовікс» в розділі «База готових робіт». Тут Ви маєте змогу ознайомитися з деякими прикладами автореферату дисертації, складеними в суворій відповідності з усіма правилами.

Врахуйте, що автореферат до дисертації – візитна картка автора дослідження. Ключову думку про молодого наукового працівника і виконану ним роботу Рада складатиме саме по авторефераті. Більш того, необмежена кількість фахівців, в майбутньому, зможе отримати доступ до автореферату і, з його допомогою зрозуміти суть дисертації. Адже доступ до самої дисертації, як правило, обмежений. Це означає, що, з багатьох причин, відгук на автореферат дисертації мало не важливіший, ніж сама дисертація.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!