Роздрукувати сторінку

Магістерська робота

« Назад

Магістерська робота - особливий вид наукової роботи, яка створюється здобувачем наукового ступеня. Для початку слід розібратися з тим, хто такий магістр. Якщо сформулювати з наукової точки зору, то магістр - це випускник освітньо-кваліфікованої установи. Це звання пов'язано з тим, що магістр отримав поглиблені знання в певній галузі. У загальних рисах, магістр повинен мати феноменальні знання у своїй дисципліні, щоб вирішувати певні стратегічні завдання наукового напрямку. Більш того, враховуючи постійний розвиток передових технологій, магістр повинен слідувати в ногу з часом і володіти знаннями в галузі інформаційних технологій.

магістерська робота це

Програма з підготовки майбутніх магістрів складається з двох взаємопов'язаних частин. Це освітня та науково-дослідна частини. Щоб скласти план для підготовки роботи магістра, або іншими словами дослідницьку роботу, потрібно враховувати вимоги індивідуального плану.

Також захист проекту можна назвати підсумковою атестацією. До неї потрібно отримати допуск. Для цього майбутній фахівець виконує всі вимоги навчального плану, пише певну кількість наукових робіт з публікацією, проходить відповідну практику. Підсумкова робота пишеться для того, щоб охарактеризувати науковий рівень магістра. Більше того, робота доводить, що здобувач проводив власне дослідження, застосовуючи при цьому сучасні методи дослідження.

В цілому, підсумкова робота потрібна тільки лише для присвоєння кваліфікації здобувачеві наукового ступеня. Вона складається на основі вже існуючих проектів, які об'єднуються в єдину концепцію. Таким чином, однією з найголовніших вимог до магістерської роботи є наукова єдність переданих даних.

Наповненість магістерської роботи певною інформацією залежить від її тематики. Її вибирають на самому початковому етапі. У цей період також включені інші основні підготовчі операції. До них відноситься пошук джерел, які в наслідок об'єднуються в бібліографічний список. Всі джерела піддаються чіткій розборці, внаслідок чого залишається тільки найнеобхідніший матеріал. Також на початковому етапі формується методика написання роботи, визначення правил оформлення проекту. Насправді магістерська робота має у своїй структурі багато спільного з дипломним проектом, але по факту вона вважається більш поглибленою роботою. Більше того, вимоги, пред'явлені до магістерської роботи, вважаються більш широкими. В цілому, тематика і загальне наповнення магістерської роботи повинні відповідати встановленій освітній програмі.

Щоб мати уявлення про те, якою має бути магістерська робота, потрібно враховувати деякі факти.

По-перше, це систематизація. Мається на увазі складання теоретичної та практичної основи і передачу їх в рамках магістерських вимог. Ці основи потрібно використовувати, щоб зробити якесь наукове відкриття.

По-друге, необхідно вміти використовувати самостійні наукові пізнання, щоб у підсумку члени комісії могли переконатися в тому, що здобувач є гідним кандидатом на посаду магістра. При цьому він повинен вміти експериментувати.

По-третє, магістрант повинен припускати, що йому доведеться самостійно трудитися в науково-дослідних інститутах. Таким чином, у нього повинна бути на це відповідна підготовка.

магістерська робота

В обов'язки магістранта входить:

Належний рівень формулювання та вирішення конкретних завдань, що виникають в процесі дослідження.

Вибір правильного способу дослідження. При цьому важливо знайти якийсь новий метод дослідження, який пов'язаний безпосередньо з досліджуваною дисципліною.

Той матеріал, який має емпіричне уявлення, повинен бути переданий автором так, щоб читач відразу зрозумів, яку думку намагався донести до нього здобувач.

Всі бібліографічні джерела повинні бути оброблені так, щоб з них у сукупності перетворилося необхідне наукове відкриття.

Автор повинен застосовувати у своєму дослідженні сучасні методи передачі даних. При цьому використовуються інформаційні технології, які є основою будь-якої наукової дисципліни, так як без систематизованого підходу неможлива точне трактування основної ідеї.

Це тільки мала частина вимог та основних рис, якими має володіти магістерська робота. Здобувач наукового ступеня приділяє кожному з них особливе значення, так як в кінцевому результаті у нього повинна сформуватися не просто його власна ідея, а чітка структурована робота, яка відповідала б не тільки індивідуальним вимогам наукової установи, а й правилам ДСТУ.

магістерські роботи

Перед тим як приступити до написання магістерської роботи, рекомендується ознайомитися з наявними методичними рекомендаціями. Але як написати магістерську роботу правильно, не допустивши помилок? Для цього важливо виконувати наступні послідовні дії:

- вибір теми;

- затвердження теми науковим керівником і подача відповідної заяви до деканату;

- пошук необхідної літератури згідно обраної теми;

- складання плану, розділів і підрозділів магістерської роботи;

- безпосередня робота над змістом магістерської.

Відповідно, якщо слідувати представленому плану дій, вельми популярне питання майбутнього випускника ВНЗ: «Як писати магістерську роботу?». Це пояснюється тим, що магістр ставить перед собою глобальну задачу щодо написання роботи, що підводить підсумок всього його навчання.

що таке магістерська робота

Як написати магістерську дипломну роботу якісно і без помилок?

Це питання цікавить багатьох студентів. Відповіддю на це питання послужить перелік послідовних дій, наведених нище.

Отже, як писати магістерську роботу? Автору роботи необхідно стежити за тим, щоб магістерська була структурована. Мова йде про наступні складові випускної роботи:

- Титульний лист;

- План;

- Вступ;

- Назва розділу 1;

- Назва підрозділу 1.1;

- Назва підрозділу 1.2 і так далі;

- Висновки по розділу 1;

- Назва розділу 2;

- Назва підрозділу 2.1;

- Назва підрозділу 2.2 і так далі;

- Висновки по розділу 2;

- Висновки (загальні, по всій роботі в цілому);

- Список використаних джерел та літератури;

- Додатки (графіки, таблиці, карти та інше).

Магістерська робота повинна підтвердити здатність автора самостійно вести науковий пошук, використовуючи теоретичні знання та практичні навички, виявляти і формулювати професійні проблеми, знати методи і прийоми їх вирішення. Зміст роботи можуть становити результати теоретичних досліджень, розробка нових методів і методичних підходів до вирішення наукових проблем, вирішення завдань прикладного характеру.

Магістерська робота відрізняється від випускної кваліфікаційної роботи бакалавра ретельним теоретичним опрацюванням проблеми, від дипломної роботи спеціаліста - науковою спрямованістю дослідження. Магістерська робота звичайно оцінюється за наступними критеріями:

- рівень теоретичної та науково-дослідної опрацьованості проблеми;

- якість і відповідність методики дослідження поставленої проблеми;

- повнота, системність і багатоваріантність підходів до вирішення даної проблеми;

- результативність вирішення конкретної наукової і (або) практичної прикладної задачі, що має значення для певної галузі науки.

Магістерська робота є авторською творчою роботою і категоричних методичних вказівок щодо її виконання бути не може. Загальні рекомендації, засновані на практиці виконання подібного роду досліджень, представлені в цьому матеріалі.

магістерська робота

Таким чином, стиль викладу в роботі повинен бути академічним, не варто додавати риторичні запитання, звертатися до так званого читача. Потрібно писати від третьої особи. Опис поточного стану справ на момент дослідження рекомендується повідомляти в рамках теперішнього часу. Тоді, як про результати дослідження якого-небудь автора, повідомляють з використанням минулого часу. Особливо важливо згадати у вступі магістерської роботи про наявність публікацій у відповідності з обраною темою основного дослідження. Представлені умови дозволять максимально успішно виконати встановлені вимоги щодо правильного написання магістерської роботи.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити магістерську роботу, купити магістерську роботу та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!