Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Молодіжний рух. Проблеми Тернопільщини

Молодіжний рух. Проблеми Тернопільщини

« Назад

Молодь знаходиться в авангарді суспільного прогресу. Неможливо собі уявити не лише політичне, але й економічне і культурне життя у ХХI столітті поза молодіжним ракурсом.

спілка молодіжного самоврядування тернопіль, молодь

Молодь — рушійна сила, яка спроможна внести кардинальні зміни у перебіг політичних та громадських подій як в Україні, так і в усьому світі. Підтвердженням цього є розвиток молодіжного руху, посилення впливу молоді на державотворчі процеси та втілення тих ідей, які не отримували реального застосування, зокрема, через консервативне ставлення влади до нововведень.

В останні роки український молодіжний рух пройшов у своєму розвитку складний шлях, перетворюючись на дієву складову структур самоорганізації українського суспільства. Він все активніше діє в алгоритмі суспільного життя країни як учасник формування та реалізації молодіжної політики.

Незважаючи на те, що молодіжний рух має глибокі корені, вивчення проблем його розвитку все ще перебуває в зародковому стані. Ще немає ґрунтовних досліджень молодіжного руху, визначення місця і ролі молодіжних об’єднань у системі політичної організації суспільства.

Вивчаючи його, необхідно враховувати, що це непросте соціальне явище і, як мінімум, складається з організованої молоді, яка юридично оформлена у громадські об’єднання, та неформальної самоорганізованої молодіжної ініціативи, «молодіжної субкультури», які взаємно доповнюються.

Проблемною рисою розвитку молодіжного руху на Тернопільщині є те, що функціонування громадських організацій є короткотерміновим за часом їх існування, нерідко спонтанним є процес їх утворення та завершення діяльності. Даючи деякій частині молоді позитивний досвід організаційної, громадсько-політичної діяльності, більшість організацій не може суттєво впливати на вирішення регіональних проблем юнаків і дівчат, реалізацію соціальних інтересів молодого покоління. Також проблемою нашого молодіжного руху є те, що хоча кількість громадських молодіжних та дитячих об’єднань продовжує зростати, проте вони невеликі за складом.

Процес розвитку молодіжного руху на Тернопільщині відбувається у складних соціально-економічних умовах, що спричиняє бажання молодих людей створювати, у першу чергу, молодіжні організації соціального спрямування. Враховуючи це, значна частина молодіжних організацій переймається вирішенням соціальних, професійних, освітніх питань, прагнучи забезпечити певний соціальний захист. Оцінюючи в цілому соціальну діяльність молодіжних організацій, необхідно підкреслити, що спрямована вона, передусім, на шефську допомогу ветеранам, пенсіонерам, одиноким людям, роботу в будинках дитини, інтернатах для дітей-сиріт, виправнотрудових колоніях для неповнолітніх, на допомогу дитячим спортивним командам.

Соціальна робота з молоддю, як правило, обмежується організацією її дозвілля. І набагато рідше – захистом прав молодих людей. У цій справі громадські молодіжні організації ще недостатньо співпрацюють з центрами соціальних служб для молоді.

молодіжне волонтерське обєднання, молодіжна політика

Також варто відзначити, що за даними досліджень, нині серед молоді України, в тому числі й Тернопільщини, мало популярні такі поняття, як патріотизм, чітка громадянська позиція. Такий стан справ відбиває рівень політичної свідомості, зокрема розмитість уявлень про власні ідеали, які нерідко є дивним гібридом поширюваних цінностей західної культури та місцевих реалій, і передбачають руйнування цінностей попередніх поколінь. Негативний вплив на громадянське виховання та орієнтацію молоді сьогодні справляють факти грабіжницького ставлення частини політичної й економічної еліти до решти суспільства. Саме під їх впливом молода генерація здебільшого виховується в атмосфері духовного зубожіння, спустошення, бездушності, зневіри в майбутньому. Враховуючи дані всеукраїнських соціологічних досліджень, можна сказати, що переважній більшості молоді, в тому числі найосвіченішій її частині — студентству, властива аполітичність, яка виявляється в ухиленні від участі у виборах, ігноруванні ролі політичних інституцій сучасного суспільства.

Щоправда, після подій помаранчевої революції слід відзначити якісно новий рівень політичної соціалізації молоді.

Щодо політичних партій і молоді, то, створюючи молодіжні осередки, партії прагнуть сформувати політичну позицію молодої людини — виховати схильність до політичної діяльності, прищепити те чи інше ставлення до політичних явищ і процесів, утвердити певні переконання щодо політичних явищ та системи політичних цінностей. Важливим фактором політичного виховання є взірець поведінки особи-лідера. Маємо на увазі взірець-максимум: людина політично активна, добре підготовлена, яка присвячує політичній діяльності значну частину свого часу. Сьогодні в Україні на політичній арені є такі взірці.

Складність визначення такої організацій полягає у значній відносності терміну «молодіжна філія політичної партії», оскільки передбачає статутну залежність молодіжного об’єднання від партії.

Однак сучасна партійна молодіжна політика передбачає автономність, а інколи й повну незалежність молодіжних структур. На нашу думку, головним критерієм для визначення молодіжних філій партій варто визначити ступінь залежності молодіжної організації, маємо на увазі увесь комплекс питань, пов’язаний з цим (ідеологічна, політична, фінансова, організаційна, статутна тощо).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!