Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Молодь у діяльності органів місцевого самоврядування проблеми молодіжного руху в Криму, до питання підвищення суспільної активності молоді

Молодь у діяльності органів місцевого самоврядування проблеми молодіжного руху в Криму, до питання підвищення суспільної активності молоді

« Назад

Законодавство України визначає МГО як об’єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів.

студенти на засіданні міськ ради, молодіжні об’єднання

Оскільки їх діяльність є дуже багатогранною, то критеріїв класифікації таких організацій може бути багато.

Згідно з висновками дослідження “Civicus Index on Civil Society”, молодіжні об’єднання визнаються одним із видів загальної сукупності організацій громадянського суспільства і складають у ній окрему підсистему.

Отже, і класифікація МГО повинна мати певні відмінності, які витікають із характерних ознак цих організацій. Одну з перших систематизацій молодіжних об’єднань виклав професор В. Якушик. Його систематизація була розроблена на базі методології та загальнотеоретичних підходах, що були ним використані при аналізі політичних партій.

студенти в обл.адміністрації, молодіжний рух

Досить багато науковців вважають одним з головних джерел створення об’єднань молоді як окремої організаційної частини загального молодіжного руху. Цілі МГО:

1. Створення загальної вигоди чи об’єднання за інтересами (за американською класифікацією issue-oriented). Кожна з таких організацій має об’єднуюче начало і корпоративні інтереси. Її діяльність орієнтована на саму себе, тобто на власних членів.

2. Створення користі суспільству (policy-oriented). Вони слугують громадським інтересам у широкому сенсі. Їх діяльність спрямована “зовні”, тобто на інших.

До МГО також застосовують класифікацію, яка базується на функціях організацій. У науковій літературі використовують шість основних категорій. Їх “розшифровка” виглядає так:

– мобілізація – її метою є залучення фінансових джерел та інших ресурсів для розв’язання якоїсь проблеми (МГО цього типу трапляються в Україні дуже рідко);

– філантропія – організація, яка надає допомогу, перебуває на деякій соціальній відстані від того, хто цю допомогу отримує (наприклад волонтерські організації);

– посередництво – надання послуг іншим організаціям, встановлення і підтримка зв’язків, а також представницькі функції (це переважно асоційовані структури та спілки молодіжних організацій);

– соціальна солідарність – члени організації є водночас представниками цільової аудиторії, на яку спрямована діяльність (органи студентського самоврядування, об’єднання молодих інвалідів тощо);

– зміна – метою діяльності є зміна певної ситуації, поведінки або ставлення інших до якоїсь проблеми (виховні, екологічні, громадсько-політичні організації);

– творення – метою є висловлення свого “я” в колі інших (об’єднання за інтересами, наприклад клуби інтелектуальних ігор. Ці структури найближчі до неформального молодіжного руху і частково походять з нього).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!