Роздрукувати сторінку

Модні професії сучасності

« Назад

Аналіз сайтів ринку праці України і Росії дає можливість зараховувати до фахівців зі сфери PR такі посади: бренд-менеджер, фахівець (спеціаліст, менеджер) з ПР, начальник відділу з ПР, помічник начальника відділу з ПР, іміджмейкер, імідж-консультант, спіндоктор, креативний директор, начальник / керівник PR-служби, керівник  департаменту іміджу та PR тощо.

професіоналізм, фахівець із паблік рилейшнз

Від професіоналізму цих працівників значною мірою залежить репутація, прибутковість, а інколи і само існування підприємства або організації, врешті-решт, залежить те, як відповідні категорії населення, переважно партнери і клієнти підприємства, розуміють і підтримують цілі його діяльності, здійснювану політику, заходи,  плани тощо. Саме фахівці зі зв’язків з громадськістю забезпечують безпосередніми контактами з представниками відповідних категорій населення або за допомогою засобів масової комунікації таке розуміння й підтримку.

Функції, роль і чисельність фахівців із зв’язків з громадськістю будуть відрізнятися залежно від типа підприємства або організації, в яких вони працюють. Скажімо, у  великих транснаціональних корпораціях має існувати посада  віцепрезидента, який,  будучи відповідальним за зв’язки з громадськістю, бере участь у розробці стратегічних планів і політики корпорації. У той час у спеціалізованому структурному підрозділі зі зв’язків із громадськістю можуть працювати вужчі фахівці: спічрайтери(фахівці з написання статей і виступів), соціологи (вивчення громадської думки), прес-секретарі (зі встановлення контактів із представниками засобів масової інформації), іміджмейкери (створення габітарного іміджу навіть під час підготовки відповідей  на звернення і листи громадян), спіндоктори тощо.

Отже, фахівець із паблік рилейшнз – це людина діалогу, який має глибинні пізнання в області гуманітарних наук і технологій. Він має бути «інтерпретатором»  громадської думки і посередником поміж інформацією та її споживачами. Крім того,  він часто має бути «королівським блазнем», але при цьому вільним від тиску, таким, що  користується безмежною довірою президента. Особисто мені імпонує така думка: «Ви  маєте жити цією професією. PR має стати частиною вас, гармонійно вплітатися у ваше  життя. Якщо ви не готові до такого сприйняття професії PR, то ніяка спеціальна освіта  або навіть кілька дипломів за спиною вам не допоможуть».

фахівці зі звязків з громадськістю, ринок праці

Складовими професійної харизми PR-менів – мають бути приваблива зовнішність, комунікабельність і природна чарівність, помножені на виховання у висококультурному середовищі, плюс сильні лідерські та організаторські здібності, що дозволяють  системно тримати в голові десятки паралельних завдань та організовувати їх вирішення найвдалішим чином. В ідеалі – це ще й сангвінік, людина з сильною нервовою  системою, а, отже, зі «здоровими» реакціями на стрес. Питання, аналізоване у статті,  є однією із перших спроб розібратися в розмаїтті професій і дати певні настанови  студентам на заняттях з дисципліни «Посади для фахівців зі зв’язків з громадськістю”, тому воно є перспективним для подальших розвідок у цій сфері.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!