Роздрукувати сторінку

Фізична культура студентів

« Назад

Рухова активність управляє життям організму, його зростанням і розвитком. Дослідниками встановлено, що у студентів витрата енергії дорівнює 2550-2800 ккал/добу, при цьому, для повноцінної життєдіяльності організму представників даної групи необхідні витрати повинні складати 3000-3800 ккал/добу. Такий дефіцит за витратами енергії може бути ліквідований лише одним способом – підвищенням рухової активності.

спілка студентів, фізична культура, здоровий спосіб життя

Систематичне залучення м’язової системи до рухової активності робить величезний вплив на  весь організм, стимулює інтелектуальну діяльність людини, підвищує продуктивність розумової праці і добре впливає на психічну й емоційну діяльність людини. Для цього потрібно цілеспрямовано використовувати доступні кожному студентові форми фізичної культури (ранкова гімнастика, прогулянки, біг «підтюпцем», заняття рухомими видами спорту, танцями, а також виконанням гімнастичних вправ).

Фізична культура і спорт необхідні для соціального становлення молодої людини в сучасному суспільстві, будучи важливим засобом його всебічного розвитку. Тому фізична культура в структурі освітньої і професійної підготовки майбутніх фахівців виступає не лише в ролі навчальної гуманітарної дисципліни, але і як засіб направленого розвитку цілісної особи.

Фахівці вважають, що нормою рухової активності студентів є 8-10 годинний обсяг фізичної активності на тиждень. Таке фізичне навантаження запобігає фізичній деградації студентської молоді.

На думку вчених, низький рівень фізичної активності і підготовленості не дозволяє особистості повністю реалізувати свої природні здібності й виконати своє соціальне призначення. Гіподинамія, на яку страждає 90 % студентства, призводить до патологічних змін обміну речовин, зниження активності ферментів, деструктивних змін у клітинах і взагалі  негативно впливає на роботу всіх органів та систем організму. Гіподинамія призводить до дії закону «згортання функцій за непотрібністю», коли зниження рівня функціонування системи веде  до атрофії чи дистрофії її тканин зі зменшенням функціональних резервів. М’язова активність є одним із механізмів інтеграції функціональних систем організму, налаштування їх на оптимальний рівень  активності.

Показниками оволодіння необхідним рівнем знань і вмінь з фізичної культури студентів ВНЗ є формування культури здоров’я студентської молоді, знання ними основ методики оздоровлення й фізичного вдосконалення традиційними та нетрадиційними засобами, уміння застосовувати на практиці фізкультурно-оздоровчі технології. На нашу думку, доцільно ввести у ВНЗ для студентів спеціальних медичних груп оздоровчо-рекреативну фізичну культуру, яка спрямована на відновлення сил за допомогою засобів фізичного виховання (заняття фізичними вправами, рухливі і спортивні  ігри, туризм, фізкультурно-оздоровчі розваги).

Термін рекреація (від латинського recreatio) означає відпочинок, відновлення сил людини, втрачених у процесі праці (у нашому випадку – розумової праці), тренувальних занять або змагань.

фізична культура студентів, рухова активність

З метою формування здорового способу життя можна надати такі рекомендації для студентів:

– своєчасне виконання навчальних завдань упродовж всього семестра, без «героїчного натиску» в період заліків і іспитів;

– дотримання режиму розумової праці та відпочинку;

– удосконалення комунікативних якостей  студентів між собою і викладачами вузу;

– дотримання всіх чинників здорового способу життя;

– навчання студентів методом самоконтролю  за станом організму.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!