Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Вищі навчальні заклади України та світу \ Вищі навчальні заклади (ВНЗ) України та світу \ Етичний кодекс університету як система координат для ділової поведінки учасників навчально-виховного процесу

Етичний кодекс університету як система координат для ділової поведінки учасників навчально-виховного процесу

« Назад

Проблеми психології моральності, що виникають як всередині організації так і у відносинах організації з іншими економічними агентами, споживачами, владою, місцевим населенням тощо (далі інтересантами), дедалі почали привертати увагу дослідників різних країн. Етичні проблеми є актуальними і для вищих навчальних закладів, які в умовах глобальної економічної кризи мають виконувати місію фасилітаторів розвитку економічного і соціального середовища, до якого вони належать. Розробка і впровадження у вищих навчальних закладах виважених етичних стратегій покликані сприяти підвищенню рівня їхньої корпоративної соціальної відповідальності щодо виконання цієї ролі. Згідно організаційної теорії, розвиток університету як освітньої організації має на увазі позитивні зміни в його функціонуванні. Дослідження в галузі організаційного розвитку спираються на різні розділи психологічної науки, зокрема, на теорії мотивації, людських стосунків, групової динаміки. Підвищення етичного рівня університету як освітньої організації стає можливим лише через реальні зміни в організаційній культурі, спрямовані на перегляд її керівниками і працівниками своїх етичних настановлень і поведінки.

комітети з етики, етичні кодекси, підвищення етичного рівня університету

Етичні кодекси описують систему загальних цінностей і правил етики, яких, на думку організації, мали б дотримуватися її працівники. Як правило, організації доводять ці етичні норми до своїх працівників у вигляді видрукуваних матеріалів.

Карти етики є набором етичних правил і рекомендацій, які конкретизують етичний кодекс організації для кожного її співробітника. Вони містять також ім’я і телефон консультанта організації з етичних питань. Цей метод частіше застосовується у великих компаніях і корпораціях.

Комітети з етики створюються в організаціях як постійні підрозділи для оцінювання повсякденної практики з позиції етики. Особливістю комітетів з етики є те, що майже всі їх члени – керівники вищого рівня. Соціальні ревізії пропонуються для оцінювання і складання звітів про соціальний вплив дій і програм організації. На думку прихильників соціальної ревізії, звіти такого типу можуть свідчити про рівень соціальної відповідальності організації.

Навчання етичній поведінці застосовується організаціями для підвищення показників етичності поведінки керівників і рядових співробітників. Ознайомлення працівників з етикою бізнесу підвищує їхню сприйнятливість до етичних проблем, що можуть перед ними виникнути. Викладання етики бізнесу керівникам на курсах підвищення кваліфікації є ще одним шляхом навчання етичній поведінці, завдяки чому слухачі починають краще розуміти ці проблеми.

Етична експертиза являє собою всебічний аналіз конкретного аспекту діяльності організації, який викликає занепокоєність вищого керівництва, персоналу або громадськості і може вплинути на імідж і розвиток організації.

Її результатом стає система припущень, спрямованих на покращення морального клімату і моральної респектабельності організації.

Етичне консультування здійснюється за участі зовнішніх компетентних фахівців у випадках неможливості розв’язання моральних проблем, що виникли в організації, власними силами (або за відсутності в ній відповідних структур).

У вищих навчальних закладах основним напрямом впровадження етичних стратегій виступає створення і прийняття етичних кодексів, які розглядаються як система координат для підвищення етичності ділової поведінки адміністрації, викладачів, студентів та навчально-допоміжного персоналу. На сьогодні етичні кодекси або кодекси етики існують у багатьох провідних університетах світу. Автором були досліджені кодекси етики University of Virginia, Baylor University, University of Southern California (США); Central European University; University of Art, London, Oxford Brookes University (Англія); Universities of Bologna, Parma, Siena, Padua (Італія); University of Freiburg, Hamburg University, Munich University (Німеччина); University of Western Australia, Murdoch University in Australia та ін. Починають приділяти увагу розробці етичних кодексів Російські університети (Вища школа менеджменту Санкт-Петербурзького державного університету, Російський державний педагогічний університет, Московський державний університет).

На жаль, в українських університетах впровадженню кодексів етики ще й досі не приділяють належної уваги. У багатьох випадках навіть відбуваються спроби ототожнення етичного кодексу із статутом вищого навчального закладу. Проте, неминучий перехід українських вищих навчальних закладів на міжнародні стандарти вищої освіти, пов’язаний з інтеграцією, вимагає дослідження психологічних чинників, які впливають на впровадження університетами етичних кодексів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!