Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Забезпечення навчання інвалідів у ВНЗ

Забезпечення навчання інвалідів у ВНЗ

« Назад

Інтеграція студентів з вадами здоров’я у ВНЗ, вимагає взаємної адаптації обох сторін: студентів, які здобули середню освіту в спеціальних школах або на дому, до нових умов навчання в інтегрованому середовищі і вищого навчального закладу до потреб студентів з обмеженими фізичними можливостями здоров’я у спеціальних технологіях та засобах навчання, педагогічній, психологічній та соціальній допомозі.

навчання студентів інвалідів, системи інтегрованої освіти

Створення системи інтегрованої освіти для людей з вадами здоров’я відбувається сьогодні у складних умовах, що супроводжуються недостатньо відповідними навчально-методичним і матеріально-технічним забезпеченням, безбар’єрним простором, підтримкою з боку держави. Для полегшення процесів адаптації, соціалізації та інтеграції студентів з обмеженими фізичними можливостями здоров’я в освітнє та соціальне середовище необхідна розробка та впровадження різних технологій.

Щодо адаптації студентів з функціональними обмеженнями здоров’я до навчального процесу в ВНЗ, то тут комп’ютерні технології є незамінними. Необхідним у цьому випадку апаратним та програмним забезпеченням є голосові синтезатори, брайлівські термінали і принтери, програми, що озвучують екран та збільшують його фрагмент, програми для розпізнавання мови тощо.

Рівні можливості для отримання освіти особи з інвалідністю мають у зв’язку із впровадженням дистанційного навчання - нової організації навчального процесу.

Отже, необхідність забезпечення адекватних умов для психічного, фізичного, особистісного розвитку та професійного становлення студентів ВНЗ в умовах інклюзивної системи навчання, поліпшення стану їхнього здоров’я, відновлення працездатності після інтелектуальних навантажень, зумовлює впровадження інклюзивної освіти для студентів із особливими освітніми потребами в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» та потребує вирішення таких завдань:

1) деталізоване вивчення можливостей використання конкретних видів рухової діяльності для сприяння гармонійному розвитку студентів з урахуванням їхньої нозологічної групи;  

2) вивчення інтересів та уподобань студентів;

3) проведення заходів,  спрямованих на підвищення рівня валеологічної свідомості студентів, наданні допомоги у правильному виборі виду рухової активності;  

4) розвиток матеріально-технічної бази ВНЗ для проведення за вибором студентів;

5) підготовка висококваліфікованих фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»;

6) проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів кафедр фізичного виховання;

7) розробка та реалізація навчальних програм з конкретних видів спорту, що врахують особливості організації та проведення інклюзивних занять з обраного виду спорту;

8) інші заходи, продиктовані традиціями ВНЗ, конкретними умовами та особливостями закладу освіти.

чисельність студентів-інвалідів, інтеграція студентів з вадами здоровя у ВНЗ

Таким чином, за умови забезпечення особистісно-зорієнтованого підходу, розробки та адаптації програм, засобів, методів навчання та тренування, врахування основних показань і протипоказань, можливо забезпечити інклюзивне фізичне виховання студентів із особливими освітніми потребами в умовах вищого навчального закладу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!