Роздрукувати сторінку
Главная \ Університет \ Університет статті \ Завдання до дипломної роботи

Завдання до дипломної роботи

« Назад

Досягнення мети дипломної роботи можливо за допомогою послідовних кроків, логічно пов'язаних один з одним в ланцюжок, у якій кожна ланка служить засобом утримання інших ланок. Такі послідовні кроки називаються завданнями дипломної роботи. Кожному етапу написання дипломної роботи відповідають свої завдання. Вони орієнтують дослідника на досягнення мети. Завдання дипломної роботи служать для перевірки гіпотези, при цьому їх висувається стільки, скільки необхідно для її перевірки.

дипломна робота

Формулювання завдань дипломної роботи передбачає їх чіткість і ясність. Вони повинні бути конкретними і сформульовані таким чином, щоб під них можна було підібрати або розробити відповідні методики (наприклад, психодіагностичні тести або психокорекційні техніки).

Якщо мета дослідження в лінгвістичній формі прописується як іменник, то завдання – як дієслово («описати», «пояснити», «вивчити», «встановити», «провести порівняння», «розробити» тощо).

Приклади завдань дипломної роботи

1. Провести порівняльний аналіз концепцій перенесення в сучасній психодинамічній терапії.

2. Описати основні характеристики особистості дітей, які зловживають вдиханням летких органічних речовин.

3. Встановити, які цінності є провідними для студентів-психологів.

4. Показати яким чином соціометричний статус дитини визначає рівень його тривожності.

завдання дипломної роботи

Частою помилкою студентів є підміна завдань дипломної роботи. У подібному випадку завдання формулюються приблизно так:

1. Вивчити літературу по заявленій темі.

2. Підібрати відповідні методики.

3. Сформувати вибірку випробовуваних.

4. Провести математичну обробку отриманих даних.

5. Зробити висновки.

Це принципово невірно. Тут не тільки немає наукової новизни, але і не зрозумілий сам хід думки дослідника, немає зв'язку з проблемою дослідження, об'єктом і предметом, висунутими гіпотезами. Найчастіше це виникає при бездумному, механістичному підході до підготовки до виконання курсової роботи, коли аналітичний огляд підміняється компіляцією, в кращому випадку – рефератом, а дослідна частина зводиться виключно до тестування, яке також проводиться аби як, а потім отримані дані «підганяються» під теорію. Робити так категорично не рекомендується! Мало того, що при захисті до Вашої роботи виникнуть питання, на які Ви не зможете відповісти, але і ті практичні рекомендації, розроблені Вами, введуть в оману людей, які будуть їх дотримуватися.

Існують певні шаблони формулювань завдань дипломної роботи, які неважко запам'ятати, наприклад:

1. На основі аналізу літературних даних визначити, які існують підходи до вивчення...

2. Провести аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку психологічних досліджень...

3. Провести критичний аналіз концепцій...

Неправильними будуть такі формулювання: Описати (розглянути) основні теорії особистості (діяльності, організації, спілкування тощо) у вітчизняній (зарубіжної) психології (виникає питання: «А що, до Вас їх ніхто не описував? Про це написано в підручниках». Це завдання, в кращому випадку, для реферативної роботи.

4. Відповідно до теоретичних підґрунть роботи обґрунтувати вибір психодіагностичного інструментарію.

5. На основі емпіричного дослідження визначити, чи є відмінності між...

6. Встановити, чи є зв'язок між...

7. Скласти психологічні портрети....

8. Розробити нормативи...

9. Провести пілотажне дослідження...

10. Розробити практичні рекомендації для ... і т. п.

завдання до дипломної роботи

Для того, щоб переконатись, чи правильно Ви сформулювали завдання, звертайтесь в інформаційну компанію ІЦ “KURSOVIKS”, яка швидко та за помірну плату допоможе зробити Вашу роботу довершеною. Також на сайті компанії Ви зможете звернути увагу на зразки готових робіт авторів у рубриці «Приклади наших робіт».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!