Роздрукувати сторінку
Главная \ Університет \ Університет статті \ Структура дипломної роботи. Зміст дипломної роботи та його приклад

Структура дипломної роботи. Зміст дипломної роботи та його приклад

« Назад

Якою має бути структура дипломної роботи?

структура дипломної роботи

Кожен студент випускних курсів пише дипломну роботу. Для того, щоб виконати успішно це завдання необхідно знати правильну структуру дипломної роботи.

У вступі дається характеристика стану досліджуваного питання, вказується конкретна мета і завдання курсової роботи, її новизна та актуальність.

В огляді літератури проводиться критичне висвітлення основних теоретичних і практичних аспектів досліджуваного матеріалу, невирішених проблем, досягнень останніх 5-7 років, тенденцій і перспектив розвитку. Не допускається просте копіювання літературних даних. Весь цитований матеріал повинен супроводжуватися посиланнями на джерела.

У результатах власних спостережень дається аналітичний огляд стану досліджуваного питання.

У висновках дається загальний висновок про стан тієї чи іншої проблеми, а в пропозиціях – конкретні рекомендації щодо поліпшення вирішення даного питання.

При описі експериментальної роботи наводиться методика дослідження, основні результати зі статистичною обробкою, висновки і рекомендації.

Список літератури включає ті, що згадуються або цитуються в роботі літературні джерела.

Додаток виділяється в самостійний розділ, якщо наводяться матеріали, що відображають техніку розрахунків, результати вимірювань.

Зразок структури дипломної роботи Ви можете побачити на сайті інформаційного сервісу ІЦ «KURSOVIKS» у розділі «Приклади наших робіт».

структура роботи

Розробка плану дипломної роботи

Якість виконання випускної кваліфікаційної роботи, розкриття теми багато в чому залежить від продуманості, чіткості, послідовності і логічності плану дипломної роботи.

Тема випускної кваліфікаційної роботи повинна розкриватися в главах роботи. Залежно від характеру теми і наявності фактичного матеріалу в плані дипломної роботи можуть переважати теоретичні чи практичні проблеми. Однак у будь-якій роботі повинна бути викладена теорія досліджуваної проблеми, проаналізовано практику діяльності, обґрунтовані конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності.

При розробці плану дипломної роботи слід звернути увагу на формулювання розділів і підрозділів випускної кваліфікаційної роботи. Ці формулювання мають бути, по-перше, досить короткими, тобто не містити зайвої інформації, і по-друге, гранично точно відображати зміст викладеного в них матеріалу. Як правило, формулювання глави включає одну пропозицію. Так, наприклад, «Організація роботи з формування асортименту». Але не слід прагнути до надмірної стислості, оскільки, чим коротший заголовок, тим він ширший за своїм змістом. До невдалих найменуваннь глав можна віднести: «Асортимент», «Ціноутворення», «Сертифікація», які ще зустрічаються в роботах студентів. Недоцільно складовим частинам роботи давати назви, співзвучні з назвами розділів, що містяться в підручниках і навчальних посібниках. Такий підхід буде сковувати творчі можливості студента та створить передумови для механічного переписування цих джерел, що неприпустимо і безсумнівно, буде відзначено науковим керівником і рецензентом.

Кількість підрозділів у главах не регламентується і може коливатися від двох до чотирьох. Оскільки на захист дипломної роботи виносяться, як правило, три проблеми, то зазвичай друга і третя глави містять по три підрозділи: у другій главі в кожному розділі виявляються невирішені проблеми, а в кожному підрозділі третьої обґрунтовуються способи вирішення цих проблем.

зміст дипломної роботи

Зміст дипломної роботи

План дипломної роботи виступає основою для складання такого розділу дипломної роботи, як «Зміст». Зміст дипломної роботи є обов'язковим документом і повинен складатися зі вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури і додатків (за наявності). Зміст дипломної роботи оформляється на окремій сторінці.

Про те якою має бути структура дипломної роботи, та як будувати план, можна подивитися тут.

план дипломної роботи

Отже, все ж таки, якщо Ви вирішили написати дипломний проект за всіма вимогами звертайтесь на наш сервіс ІЦ «KURSOVIKS» у рубрику «Замовити роботу зараз». Наш колектив радо Вам у цьому допоможе.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!