Роздрукувати сторінку
Главная \ Університет \ Університет статті \ Рецензія на дипломну роботу

Рецензія на дипломну роботу та зразок рецензії на дипломну роботу

« Назад

Що являє собою рецензія на дипломну роботу?

рецензія на дипломну роботу

Логічним завершенням будь-якої дипломної роботи, є рецензія. Готуючи рецензію на дипломну роботу, рецензент повинен розуміти, що дана робота - заключний етап, є підставою для присвоєння відповідної кваліфікації або видачі диплома.

Зміст диплома має повною мірою виявляти рівень спеціальної і загальнотеоретичної підготовки студента до профілю майбутньої роботи, рівень його знань в даній області і суміжних областях, що межують з його спеціальністю. Також в рецензії на дипломну роботу оцінюються вміння і здатності користуватися теоретичними джерелами інформації, знаходити рішення поставлених практичних завдань, тематика яких відповідає його спеціалізації.

Рецензія на диплом – це, насамперед уважне вивчення самого диплома, конкретно всіх його розділів, графічного і розрахункового матеріалу. Виявлення сильних і слабких сторін, можливості застосування теоретичних доказів на практиці та їх практичне значення в цілому. Також слід приділити увагу оформленню роботи: текст повинен бути розбірливий, якщо мова йде про рукописний варіант.

Детальніше про цей вид наукової роботи Ви можете прочитати на нашому сайті у рубриці «Види наукових робіт».

зразок рецензії на дипломну роботу

Як писати рецензію на дипломну роботу?

Особливих проблем в самостійному написанні рецензії до дипломної роботи у Вас виникнути не повинно. Ви, як ніхто інший, знаєте всі достоїнства і недоліки своєї роботи.

Умовно рецензію можна розділити на заголовок, вступну, основну частини і висновок.

Вступна частина рецензії - актуальність теми дипломної роботи.

Основна частина - розбір окремих елементів дипломної роботи та виявлення її переваг і недоліків (займає більшу частину рецензії на диплом).

Висновок - висновок по дипломній роботі: допущено до захисту і оцінку (найкоротша частина рецензії). Заключна частина рецензії на дипломну роботу завершується підписом рецензента та печаткою організації.

Тут можна дізнатися як написати рецензію на дипломну роботу, отримати зразок рецензії на дипломну роботу, а також замовити рецензію на дипломну роботу.

Алгоритм складання рецензії на дипломну роботу

При написанні рецензії на дипломну роботу, рекомендується уникати загальних фраз, наприклад: "студент виконав велику роботу", "вирішив складну задачу", "зробив низку пропозицій, які мають практичне значення".

Для складання грамотної рецензії диплома, рекомендується використовувати наступний алгоритм:

1) Перш за все, повинен бути правильно оформлений заголовок:

- тема дипломної роботи;

- факультет;

- П.І.П. студента;

- номер групи студента.

2) Актуальність теми дипломної роботи. Тут потрібно підтвердити або спростувати це твердження. Якщо тема актуальна, то потрібно вказати, в якій області промисловості, економіки, мистецтва і т. д. Якщо ні, то навпаки обґрунтувати і пояснити, чому це питання вже можна не розглядати.

3). Назва підприємства, спираючись на матеріали якого, студент написав дипломну роботу.

4). Характеристика виконаної роботи. Виділіть тут стиль написання, правильність, відповідність чинним вимогам до змісту та графічної частини. Загалом, повно речей, до яких можна причепитися.

5). Огляд змісту диплома, причому рецензент повинен оцінити кожен розділ.

6). Рецензент повинен виділити найбільш цікаві місця дипломної роботи, де найбільш чітко видно прояв або нестандартне творче мислення студента, наявність оригінальних прийомів і рішень. Також звертається увага на оцінку ерудованості, рівня підготовки, знання літератури, а також рівень теоретичної і практичної підготовки.

7). Оцінка пропозицій студента, що виходять з виконаної роботи. Оцінка їх практичної значущості загалом чи для якогось конкретного підприємства.

8). Прорахунки і недоліки, які були допущені студентом при написанні даної роботи.

9). Загальна оцінка диплома і відповідність її чинним вимогам.

10). Оцінка, на яку заслуговує дипломна робота за чотирьох бальною системою: незадовільно, задовільно, добре, відмінно.

11). Звання, посада і П.І.П. рецензента.

12). Дата, відповідна написання рецензії до дипломної роботи.

Зміст рецензії має логічно обґрунтовувати оцінку дипломної роботи.

рецензії на дипломні роботи

Рецензія на дипломну роботу зразок

Диплом П.І.П присвячений важливій темі, актуальність якої не викликає сумнівів, оскільки...

Зазначена обставина дозволяє визнати доцільним структуру дипломної роботи.

Теоретичну базу дипломного дослідження склали...

Диплом П.І.П. структурно складається з ...

У вступі позначені актуальність теми дослідження, мета і завдання дипломної роботи, положення, що виносяться на захист.

У першій главі розглядаються теоретичні питання по темі...

Другий розділ включає в себе...

У третій главі диплома автор пропонує...

В якості недоліків дипломної роботи слід відзначити недостатню кількість власних висновків автора. Є окремі граматичні помилки і неточності.

Оцінюючи в цілому диплом П.І.П, слід зазначити, що він відповідає всім необхідним вимогам.

Диплом може бути допущений до захисту. Рекомендована оцінка: «добре».

Рецензент:...

Для того щоб отримати найвищу оцінку з дипломної роботи, звертайтесь до колективу ІЦ «KURSOVIKS», який завжди допоможе Вам за низьку ціну швидко і якісно виконати роботу. Замовити роботу можна легко, заповнивши форму на сайті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!