Роздрукувати сторінку

Реферат титулка

« Назад

Назва наукової роботи «реферат» походить від латинського слова, в перекладі означає «доповідати, викладати». Зіткнутися з нею доводиться практично всім школярам або студентам, а тому правильно оформлений титульний лист реферату і його внутрішній зміст не менш важливі, ніж сама тема. Неправильне оформлення титулки може призвести до зниження оцінки або навіть до відмови приймати роботу.

Реферат являє собою невелику доповідь, розгляд заздалегідь обраної теми або виклад статті, наукової роботи, книги. Від інших видів наукових робіт реферат відрізняється розміром (він значно менше) і відсутністю необхідності провести власне дослідження (перевірити висновки на практиці). Також ознаками реферату є наявність суворої, постійної структури (вступу, основної частини і висновку) і відсутність оцінки учня (він повинен тільки викласти факти, а не висловлювати свою точку зору).

реферат титулка

Реферати можуть бути декількох видів:

- продуктивні: мають творче або критичне переосмислення джерела. Вони діляться на доповідь (більш розгорнутий, являє собою аналіз джерел) і огляд (дослідження декількох джерел, зіставлення даних в них точок зору).

- репродуктивні: в їх завдання входить короткий переказ конкретної роботи. Діляться на конспект (учень повинен передати інформацію в узагальненому варіанті, можливе додавання ілюстрацій, розповідь про методи дослідження, результати і можливе застосування) і резюме (являє собою короткий переказ загальних положень по заданій темі).

Писати реферати потрібно учням середніх і вищих навчальних закладів протягом усіх років навчання. Тому важливо навчитись правильно оформляти у рефераті титулку.

Титулка на реферат

Щоб зробити титулку на реферат, оформлення зазвичай береться у викладача або є стандартним для навчального закладу. У другому випадку його можна подивитися на сайті ІЦ «Курсовікс». При відсутності будь-яких правил учню варто керуватися ГОСТом 7.32-2001.

Титулка на реферат має свої вимоги до оформлення та написання.

Стандартний розмір полів зверху і знизу — по 2 см, зліва — 2,5-3 см, праворуч — 1-1,5 см. Це необхідно для зручності скріплення листів і виставлення колонтитулів.

Шрифт використовується Times New Roman, розмір 12-14.

Весь текст вирівнюється по ширині (інформація про студента вирівнювання по правому краю). Винятками є заголовки: вони вирівнюються по центру.

Нумерація сторінок починається з титульного аркуша, але ставиться тільки на змісті.

Крапка після заголовків не ставиться, в лапки їх не «заковують». Додатково заголовки можна виділити жирним шрифтом або верхнім регістром.

При необхідності в реферат можна акуратно вносити виправлення за допомогою коректора і чорної гелевої ручки. Бажано, щоб виправлень було не більше двох на сторінку, інакше роботу можуть не прийняти.

реферат титулка зразок це

Реферат титулка зразок

Титульний лист реферату - це перше, що побачить викладач, коли студенту настане година нести роботу йому на здачу. А тому титульний лист дає можливість сформувати перше враження про роботу і старанність студентів, зрозуміти чи спромігся він взяти зразок оформлення титулки реферату на кафедрі або заглянути в ГОСТ.

А учень, ще не почавши писати, титульний лист реферату виконує першим, вважаючи, що це швидке і легке завдання. Але така думка помилкова, адже методичні вказівки для даного типу робіт не пишуть, а правила ГОСТу викладені незрозумілою мовою.

А тому розглянемо, як оформити титульник реферату на простих зразках.

Зразок титульника реферату для студента повинен виглядати наступним чином (зразок заповнення можна знайти на спеціальних сайтах, в тому числі й ІЦ «Курсовікс»):

Зверху по центру (в «шапці») пишеться «Міністерство освіти і науки України». Для виділення слів допускається написати рядок верхнім регістром (великими літерами).

Нижче через рядок з вирівнюванням по центру заповнюється повна назва навчального закладу.

Студентам далі необхідно вказати назву факультету, нижче - назву кафедри. Рядки повинні бути відокремлені від минулого блоку порожнім рядком і виділені: наприклад, факультет надрукований верхнім регістром і жирним шрифтом, кафедра — тільки жирним шрифтом. Школярам нічого підписувати не потрібно.

титулка реферат

У центрі листа (приблизно через 3-5 порожніх рядків) по центру верхнім регістром пишуть «Реферат», нижче нижнім регістром «на тему» (для школярів — «з предмету Історія»). Потім через порожній рядок вказують назву теми. Вона пишеться без лапок, але виділяється жирним шрифтом і великим розміром шрифту (16-18).

Через 5-9 порожніх рядків необхідно підписати роботу: «виконав учень N класу [абзац] П.І.Б., або «роботу виконав [абзац] студент N курсу [абзац] очного/заочного відділення [абзац] П.І.Б.». Також студенти повинні заповнити дані перевіряючого: «роботу перевірив [абзац] наукове звання (доцент, кандидат наук) та П.І.Б. або «Науковий керівник [абзац] наукове звання та П.І.Б.». Ці дані пишуться з правого боку, але перші букви вирівнюються по одній вертикальній лінії (тобто пишуться один під одним). У самому низу аркуша вказується місто і рік - або через кому, або один під одним.

Титульник реферату можна створити з нуля, дотримавши всі необхідні умови, або завантажити і вставити необхідні дані. Знайти зразок титульної сторінки реферату можна на різних сайтах, нерідко вони зустрічаються на сайтах навчальних закладів або викладачів. В останньому випадку необхідно просто заповнити шаблон.

Також Вам допоможе сайт ІЦ «Курсовікс». Тут можна не тільки ознайомитися з титулками рефератів різних спеціальностей, але й замовити виконання спеціалістами, якщо Ви не маєте часу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!