Роздрукувати сторінку
Главная \ Університет \ Університет статті \ Оформлення дипломної роботи: вимоги та вказівки

Оформлення дипломної роботи: вимоги та вказівки

« Назад

Перед тим, як приступити до написання дипломної роботи, загляньте на кафедру і отримайте методичну рекомендацію з вимогами до оформлення дипломної роботи саме Вашого ВУЗу. Це пов'язано з тим, що крім основних стандартів ГОСТ кожен вищий навчальний заклад може надавати додаткові запити, які можуть відрізнятися один від одного.

оформлення дипломної роботи 2015

Ми розберемо в цій статті основні вимоги до оформлення дипломної роботи, на які слід звернути увагу.

Загальні правила оформлення дипломної роботи

При написанні дипломної роботи весь матеріал повинен бути набраний і надрукований на комп'ютері або друкарській машинці на аркушах паперу формату А4. Можливе використання тільки одного боку аркуша. Для текстової частини використовується тільки чорний колір. Відступи використовуються ліворуч – 3 см, праворуч – 1 см, а верхній і нижній береги – по 2 см. Зверніть увагу на рекомендації Вашого ВУЗу в цьому питанні.

За обсягом дипломна робота повинна бути не менше 60 сторінок і оптимально 90-100 сторінок.

Шрифт використовується Times New Roman, номером 14. Іноді рекомендується використовувати розмір шрифту 12. Міжрядковий інтервал застосовується 1,5, відступ абзацу – 1,25.

Всі заголовки друкуються із заголовних букв та вирівнюванням по центру.

Нова глава і всі структурні частини дипломної роботи завжди повинні починатися з нової сторінки. Це правило не стосується частин, пунктів і параграфів. Текст виділяти по інтенсивності «жирним» не слід.

По лівому краю, відступ рівним початку абзацу, вирівнюються назви розділів і параграфів. Крапка після номера розділу або параграфа не ставиться. Після цифри в назві глави крапка ставиться обов'язково. Якщо в назві є не одне речення, то вони поділяються також точками.

Усі сторінки дипломної роботи повинні бути пронумеровані. Нумерація проставляється в правому нижньому куті, крім титульного аркуша, який за замовчуванням буде №1. Всі листи з графіками, малюнками або таблицями також нумеруються.

оформлення роботи 2015

Оформлення в дипломній роботі графічних матеріалів – малюнків і графіків

Всі вказані графічні матеріали в обов'язковому порядку підписують. Наприклад: «Рисунок», «Діаграма» або «Графік». Для них вводяться порядкові номери по системі наскрізної нумерації арабськими символами з самого початку всіх додатків. Наприклад, «Рисунок 1 – Схід сонця». Назва розміщується під рисунком і вирівнюється по центру. У текстовій частини дипломної роботи обов'язково на них дається посилання, що відповідає цьому номеру.

В межах однієї глави всіх рисунків і графіків додається наскрізна нумерація з зазначенням номера цієї глави. Наприклад, для третьої глави матеріали будуть мати таку нумерацію: 3.1, 3.2, 3.3 і далі назва самого малюнка або графіка.

оформлення дипломної роботи

Розберемо оформлення в дипломній роботі таблиць окремо.

Таблицю називають і проставляють через дефіс її порядковий номер. Вирівнювання назви має бути по лівому краю без відступ на абзац. Розмір шрифту використовують такий же, як і основного тексту.

Всі показники, про які згадується в таблиці, повинні мати свої одиниці вимірювання. Узагальнити одиницю виміру можна у назві таблиці, якщо вона спільна для всіх стовпців таблиці.

Для великих таблиць на кілька сторінок заголовок дається тільки один раз – на початку таблиці. На наступних сторінках друкується «Продовження таблиці», але з вирівнюванням по правому краю. Остання частина називається «Закінчення таблиці».

Особливості оформлення в дипломній роботі цитат і посилань

При використанні цитат на них дається посилання на номер з бібліографічного списку та через кому сторінку.

оформлення дипломної 2015

Особливості при оформленні в дипломній роботі бібліографічного списку

У списку використаних джерел існує своя ієрархія.

На першому місці перераховуються нормативні і правові акти в порядку зменшення юридичної значимості.

Далі слід розміщувати літературні джерела в алфавітному порядку.

Слідом розміщують матеріали досліджень і експериментів у хронологічному порядку.

На передостанньому місці завжди стоять ресурси Інтернету.

Заключним списком йдуть зарубіжні першоджерела.

Всі використовувані матеріали нумеруються арабськими символами, без крапок.

Детальніше про цей вид наукової роботи Ви можете прочитати на нашому сайті у рубриці «Види наукових робіт».

Про те як оформлювати дипломну роботу та зразки високоякісних робіт можна подивитися тут.

Отже, все ж таки, якщо Ви вирішили написати дипломний проект за всіма вимогами звертайтесь на наш сервіс ІЦ «KURSOVIKS» у рубрику «Замовити роботу зараз». Наш колектив радо Вам у цьому допоможе.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!