Роздрукувати сторінку
Главная \ Університет \ Університет статті \ Лабораторна робота з фізики

Лабораторна робота з фізики (Лабораторна робота з фізики приклад)

« Назад

Лабораторна робота з фізики - наукова робота, яка спрямована на вивчення вимірювальних приладів.

При вивченні фізики учні та студенти повинні навчитися виконувати і правильно оформляти лабораторні роботи. Головне на перших уроках фізики навчити учнів знайомитися з основними прийомами проведення фізичних вимірювань і правилами обробки результатів. При цьому повинні бути вироблені певні навички, що є передумовою подальшої успішної роботи на уроках фізики. Метою лабораторних робіт є більш глибоке усвідомлення учнями фізичних явищ і законів. Це завдання може бути успішно вирішене тільки в тому випадку, якщо лабораторні роботи виконуються з достатнім розумінням сутності досліджуваних явищ. Тому домашня підготовка до виконання лабораторної роботи є одним з найважливіших етапів.

фізичне знання

Проведення лабораторних робіт

Проведення лабораторних робіт передбачає дотримання наступного плану:

1. Прочитати назву роботи і з'ясуйте сенс всіх незрозумілих слів.

2. Прочитати опис роботи від початку до кінця, не затримуючись на виведенні формул. Завдання першого прочитання полягає в тому, щоб з'ясувати, яка мета лабораторної роботи, який фізичний закон або явище вивчається в даній роботі і яким методом вона проводиться.

3. Прочитати за підручником матеріал, що відноситься до даної роботи. Розібрати висновок формули за підручником (якщо це необхідно). Знайти відповіді на контрольні питання, наведені в кінці опису роботи (якщо вони є).

4. Розглянути за підручником пристрій і принцип роботи приладів, які будуть використовуватися в роботі.

5. З'ясувати, які фізичні величини і з якою точністю будуть безпосередньо вимірюватися і які їх найменування.

6. Розглянути в описі лабораторної роботи з фізики в підручнику принципову схему експерименту і таблицю, в яку будуть заноситися результати вимірювань. Якщо таблиці в роботі немає, скласти її.

7. Продумати, який остаточний результат і висновок повинен бути отриманий в даній лабораторній роботі.

Виконання лабораторних робіт з фізики

При виконанні лабораторної роботи з фізики спочатку слід ознайомитися з приладами. Потрібно встановити їх відповідність опису, виконати рекомендовану в описі приладу послідовність дій з підготовки приладу до роботи. Визначити ціну поділки шкали приладу і похибку вимірювань. Далі слід провести попередній дослід з тим, щоб поспостерігати якісно досліджуване явище, оцінити, в яких межах знаходяться вимірювані величини. Після проведеної підготовки можна приступати до вимірювань. Слід пам'ятати, що будь-яке вимірювання, якщо тільки це можливо зробити, повинно виконуватися більше, ніж один раз.

Вироблені за приладами вимірювання записуються відразу ж після їх виконання в тому вигляді як вони лічені зі шкали приладу - без будь-яких перерахунків на множник шкали (при наявності такої) або систему одиниць. Одиниці вимірювань (множник) повинні бути записані в заголовку відповідної таблиці або в стовпці з результатами вимірювань. Всі записи при виконанні лабораторної роботи повинні вестися виключно в зошиті для лабораторних робіт (можна і на чернетці або спеціально підготовленому бланку (протоколі) для чорнових записів). Даний бланк є чернеткою, а зошит - чистовиком. Його слід вести самим акуратним чином. У зошиті для лабораторних робіт з фізики оформляється виконана робота згідно вказівок щодо її виконання.

виконання лабораторних робіт з фізики

Неграмотно оформлені робочі записи порядку виконання лабораторної роботи і результати вимірювань можуть звести нанівець всю виконану роботу.

Правильно оформляти в зошиті виконання лабораторної роботи навчитися неважко, потрібно тільки уважно виконувати деякі елементарні вимоги. Записи результатів при виконанні лабораторної роботи допускається робити як в зошиті, так і на окремих підписаних листках.

При виконанні лабораторної роботи дуже важливо відразу ж записувати все виконане. Всі результати прямих вимірювань слід записувати негайно і без будь-якої обробки тільки ручкою. З цього правила немає винятків. Записи повинні бути такими, щоб їх без особливих труднощів можна було зрозуміти через деякий час. Приклади звичайних помилок - неясність і двозначність. Букви і цифри необхідно писати чітко.

Звичка до виправлень цифр - ворог ясності. Не змушуйте свого вчителя, який перевіряє ваші записи в зошиті, та й себе теж, ламати голову над виправленими цифрами.

Не проводьте ніяких, навіть найпростіших обчислень в розумі, перш ніж записати результат вимірювань.

Не забудьте зробити в зошиті малюнок або схему установки коли це необхідно. Є давнє китайське прислів'я: «Один малюнок краще тисячі слів». Малюнок і написи до нього потрібно робити олівцем, щоб можна було скористатися ластиком для виправлень помилок.

лабораторна робота з фізики - це

Якщо є можливість провести попередні розрахунки без похибок, то це потрібно зробити, щоб переконатися в правильності виконання експерименту. Якщо в роботі можливо побудувати графік, це необхідно зробити. На графіках по горизонталі зазвичай відкладається причина, а по вертикалі наслідок.

Отже, правильно оформлена лабораторна робота з фізики повинна містити в собі наступні розділи:

- Назва роботи.

- Обладнання.

- Дані для розрахунку похибки вимірювань.

- Мета роботи (можна і не писати. Вона сформульована в підручнику).

- Малюнок або схема установки з використовуваними в роботі символами вимірюваних величин (при необхідності).

- Порядок виконання роботи.

- Результати всіх прямих вимірювань.

а) записи результатів вимірювань не повинні допускати різних тлумачень;

б) удавані помилкові записи закреслювати так, щоб їх при необхідності можна було прочитати;

в) не допускати підтертостей і замальовувань записів, не допускати переписування виконання роботи. Це призводить до можливої втрати інформації і виключає ймовірність підробки результатів.

- Результати вимірювань і обчислень (без похибок) у вигляді таблиць.

- Графіка.

- Висновок (повинен відповідати меті роботи). У висновку вказати про похибку вимірювання.

Для кращого виконання лабораторної роботи з фізики варто спочатку ознайомитися з прикладами виконання. Це ви можете зробити, звернувшись в інформаційний центр ІЦ «Курсовікс». Тут за помірну ціну і швидко можна замовити і купити лабораторну роботу з фізики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!