Роздрукувати сторінку
Главная \ Університет \ Університет статті \ Лабораторна робота з біології

Лабораторна робота з біології (Проведення лабораторних робіт з біології)

« Назад

Лабораторні роботи з біології - це один з практичних методів навчальної взаємодії педагога з учнями, що полягає в проведенні останніми за завданням вчителя дослідів з використанням спеціального обладнання.

У педагогіці і методиці навчання біології метод навчання найчастіше визначаються як упорядкований спосіб взаємопов'язаної діяльності вчителя і учнів, спрямований на досягнення цілей освіти.

лабораторні роботи з біології - це

Лабораторні роботи як практичний метод навчання слід відрізняти від методу демонстрації дослідів і практичних робіт. При демонстрації вчитель сам проробляє відповідні досліди і показує їх учням. Лабораторні ж роботи виконуються учнями під керівництвом і наглядом вчителя.

Лабораторні роботи мають ряд характерних ознак:

- проводяться в класі або біологічному кабінеті;

- об'єкти вивчення даються учням для безпосередніх чуттєвих сприйняттів і детального вивчення;

- вивчаються отримані об'єкти на основі усної мети і письмових вказівок вчителя.

В основу лабораторних робіт покладено принцип наукового пізнання, тобто діяльність учнів спланована таким чином, щоб відбивався природний хід придбання знань: від фактів, отриманих в ході проведення досвіду, спостережень, експериментів, через обговорення гіпотез до знань.

Існують різні класифікації лабораторних робіт з біології:

- за формою організації діяльності учнів виділяють: фронтальну, групову (ланкову) та індивідуальну лабораторні роботи;

- за змістом: лабораторні роботи з біології рослин, біології тварин, біології людини, загальної біології;

- за джерелами використовуваної біологічної інформації на уроках зоології виділяють лабораторні роботи з вивчення типових тварин, лабораторні роботи з мікроскопом, з різноманітним роздавальним матеріалом;

- за характером навчально-пізнавальної діяльності учнів: репродуктивного, частково-пошукового та дослідницького типу.

Лабораторні роботи з біології є важливою органічною частиною навчальної програми. Їх виконання обов'язкове для кожного вчителя, необхідне для підвищення освітнього рівня учнів та отримання навичок з практичного використання отриманих знань. Лабораторні роботи - це основа засвоєння учнями не тільки знань, а й умінь (практичних, інтелектуальних і загальнонавчальних).

лабораторна робота з біології

Проведення лабораторних робіт

Проведення лабораторних робіт з біології як практичного методу навчання можна представити у вигляді схеми: постановка завдань → конструктивна бесіда про особливості змісту досліджуваного матеріалу → самостійне виконання спостережень і дослідів → фіксація результатів, формування висновків → заключна бесіда.

Проведення лабораторних робіт - відповідальне завдання, яке є одночасно відмінним зрізом знань з певного предмету, а також відмінним стимулом для самостійності, прояву наукового мислення та аналізу інформації. Само собою, вперше стикаючись з таким серйозним випробуванням, кожен студент бажає написати лабораторну роботу з біології належним чином.

У будь-якому випадку, на допомогу учневі прийдуть методички і посібники, з яких можна почерпнути достатньо інформації. За результатами вивчення теоретичної частини, студент повинен також мати поняття про цілі практикумів і правила роботи з необхідними приладами, які будуть використані в ході досліджень.

Як правило, кожен студент повинен придбати зошит формату А4, в який буде робити записи про цілі роботи, свої дії, застосовувані знання і використовувані прилади, а також про отримані результати. Такий зошит іменується лабораторним журналом. Саме по ньому буде складатися конспект, саме журнал багато в чому відповідає на питання, як зробити лабораторну роботу з біології та з будь-якої іншої дисципліни. Головна відмінність такої праці від аналогічних досліджень полягає в менш суворій техніці безпеки.

Офіційно оформлена праця складається з декількох складових:

- Титульний аркуш.

- Вступна частина.

- Практичний розділ.

- Висновки.

А тепер більш детально про те, як зробити лабораторну з біології:

Титульний лист містить такі дані, як інформацію про навчальний заклад, найменування кафедри, про тему роботи, ім’я студента, що виконав її. В кінці листа зазвичай вказується рік і місто.

Вступна частина містить мету і завдання, а також відомості загального характеру.

У практичному розділі відображені дії автора, тобто, представлений повний хід роботи з усіма обчисленнями.

У висновку підбивається підсумок всієї роботи.

проведення лабораторних робіт

Виконання лабораторних робіт з біології

Як виконувати лабораторну роботу:

1. Перш ніж приступити до самостійної роботи з досліджуваним об'єктом, уважно вислухайте пояснення вчителя.

2. Перед початком роботи прочитайте завдання інструктивної картки, осмисліть його, намітьте план його виконання.

3. До початку виконання завдання приведіть в порядок всі необхідні матеріали та обладнання. Це значно заощадить Ваш час.

4. У разі необхідності робіть позначки.

5. Ведіть акуратний запис. Робота, неправильно описана, - це марно витрачений час. Намагайтеся якомога повніше відповісти на поставлені питання.

6. Там, де можливо, спробуйте висловити отримані вами результати кількісно. Однак при цьому уникайте надмірної точності.

7. Замальовки є важливою частиною ведення запису. Ніколи не починайте малювати, не вивчивши будови досліджуваного об'єкта.

8. Перед замальовуванням досліджуваного об'єкта ознайомтеся з правилами малювання біологічних об'єктів.

9. Виконавши завдання, обов'язково зробіть висновки і запишіть їх в зошит.

10. Закінчивши роботу, приведіть в порядок своє робоче місце. Завжди ставте на місце лабораторне обладнання.

Для кращого виконання лабораторної роботи з біології варто спочатку ознайомитися з прикладами виконання. Це ви можете зробити, звернувшись в інформаційний центр ІЦ «Курсовікс». Тут за помірну ціну і швидко можна замовити і купити лабораторну роботу з біології.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!