Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Шляхи реалізації створення здоров’я зберігаючого освітнього середовища в ВНЗ

Шляхи реалізації створення здоров’я зберігаючого освітнього середовища в ВНЗ

« Назад

Гуманістична освітня парадигма, на основі якої у сучасному навчальному закладі відбуваються корінні зміни направленості і змісту навчально-виховного процесу, включає у себе цілеспрямований розвиток фізичних і психічних здібностей людини, реалізація яких можлива при збереженні і укріпленні здоров’я у процесі навчання і виховання.

гурткова робота, гуманістична освітня парадигма

Здоров’я зберігаючі освітні технології можна розглядати і як технологічну основу здоров’я зберігаючої педагогіки – однієї із самих перспективних освітніх систем XXI ст., і як сукупність прийомів, форм і методів організації навчання майбутніх фахівців пожежної служби, без нанесення шкоди для їхнього здоров’я.

Сьогодні проблема збереження здоров’я особливо гостро стоїть для фахівців тих спеціальностей, які ризикують своїм життям задля збереження здоров’я інших людей, тому основною метою нашого дослідження є аналіз структури і змісту здоров’язберігаючої компетентності майбутніх фахівців пожежної служби і як наслідок формування свідомого ставлення до здоров’я і здорового способу життя (ЗСЖ) засобами сучасної педагогіки. Аналіз причин виникнення хвороб у сучасної молоді приводить до висновку про незадовільну організацію навчання у сучасних закладах освіти. До цих недоліків, насамперед,  належать:

- недостатня освітленість навчальних приміщень;

- недостатня провітрюваність аудиторій;

- неправильна форма і розмір (величина)меблів;

- перегрузка навчальних програм.

Основними напрямками діяльності сучасного навчального закладу є:

1. Створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов,  які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу на засадах: фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об’ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання,  вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці.

2. Реалізація наукової організації навчальної праці, харчування та відпочинку учнів.

3. Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов.

4. Формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час. Введення в навчальний процес гуманітарних курсів «Основи здоров’я», «ОБЖ», «Етика». Активне залучення учнів доШкола сприяння здоров’ю? здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я, пропаганди ідей здорового способу життя.

5. Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти, соціального захисту дітей, об'єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу,  закладів медицини та фізичної культури, громадськості.

6. Створення системи оздоровлення учнів в умовах літніх таборів.

7. Створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи.

8. Відкриття в навчальному закладі консультативно-оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів.

системи підготовки кадрів з проблем здоров’я збереження

9. Створення системи підготовки кадрів з проблем здоров’я збереження. Забезпечення програмного і навчально-методичного обладнання.

10. Створення в навчальному закладі системи управління Школою сприяння здоров’ю та моніторингу стану здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

11. Створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з проблем моделювання й апробації здоров’я зберігаючих освітніх технологій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!