Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Вищі навчальні заклади України та світу \ Вищі навчальні заклади (ВНЗ) України та світу \ Структура та зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у країнах Європи

Структура та зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у країнах Європи

« Назад

Останніми десятиріччями в суспільній свідомості набуває особливого значення процес поступової зміни ставлення до проблеми інвалідності. Відбувається зміщення акценту з підкреслення обмеженості можливостей інвалідів до усвідомлення необхідності використання і збільшення наявного значного потенціалу для максимального вияву індивідуальних можливостей цих людей.

професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у країнах Європи

За даними вітчизняних і зарубіжних фахівців, понад 3% населення планети, тобто кожний 30-й її житель, - інваліди. Екологічні катастрофи, війни, криміногенне становище, обтяжена спадковість, захворювання, травми, каліцтва, отримані на виробництві, в побуті, на транспорті, щорічно збільшують кількість інвалідів приблизно на 200 тисяч. На сьогодні у світі нараховується понад 450 мільйонів осіб, які мають обмежені фізичні та інтелектуальні можливості. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я щорічно ушкодження отримують 20 мільйонів людей, з них приблизно 12 мільйонів – внаслідок аварій.

Для аналізу Європейського досвіду підготовки фахівців з фізичної реабілітації необхідно проаналізувати особливості професійної підготовки фахівців у галузі фізичної терапії.

Країни Європейського регіону (в тому числі Польща, Чеська Республіка та Болгарія) є одними з найактивніших членів Світової Конфедерації фізичної терапії, спільна мета діяльності яких полягає у сприянні розвитку професійної фізичної терапії, взаємовизнанні кваліфікацій у галузі фізіотерапії, а також підвищенні якості освіти з фізіотерапії в Європі.

Стан в Україні, як і у більшості країн світу характеризується прогресивним зниженням суспільного здоров’я нації як інтегративного показника фізичного, психічного здоров’я громадян.

Підготовка фахівців з фізичної реабілітації є проблемою і державної ваги для кожної цивілізованої країни.

Для Канади характерно дворівнева професійна освіта. Перший рівень — навчання протягом 3-4 років, із присвоєнням кваліфікаційного ступеня "бакалавр". Приблизно така ж структурна модель існує в ряді вищих навчальних закладів Росії, тільки в Росії це вважається другим рівнем освіти, на першому ж етапі навчання проводиться без розходжень у спеціальностях і спеціалізаціях.

У Фінляндії підготовка фахівців проводиться під егідою Відділу оздоровчого й фізичного виховання Університетом у м. Ювяскюля, який за рішенням парламенту Фінляндії з 1974р. став провідним державним центром вищої освіти й дослідження в галузі фізичного виховання та спорту.

Процес освіти є дворівневим. На першому рівні протягом 3-4 років реалізується кандидатська програма, і випускники отримують кваліфікаційний академічний ступінь бакалавра наук. Після закінчення курсів другого рівня (загальний термін навчання 5-7 років) і успішної підсумкової атестації випускникам присуджується кваліфікаційний ступінь магістра наук у галузі фізичного виховання й оздоровлення.

У Чехії підготовка фахівців проводиться під егідою Комітету з фізичного виховання й спорту університету Карола в Празі. Учительський напрямок здійснює підготовку універсальних фахівців, орієнтованих для роботи з молодцю як у рамках офіційного освітнього процесу, так і у вільних формах організації занять із фізичного виховання і з викладання мов (англійської, російської, чеської), географії або біології.

Факультет фізичної культури Палацького університету Оломоуц здійснює підготовку компетентних викладачів фізичної культури для всіх видів шкіл, експертів для позашкільної фізичної діяльності дітей і молоді та експертів з фізичної діяльності всіх груп населення, зокрема людей з фізичними недоліками. Окрім підготовки вчителів, факультет здійснює підготовку фахівців з Leisure Studies - навчання організації дозвілля, з Adapted Physical Activities - адаптивної фізичної активності, з Physiotherapy - фізіотерапії і Civic Studies - цивільних наук.

Палацький університет Оломоуц здійснює підготовку фахівців з адаптивної фізичної активності (3-річний термін навчання на бакалавра та 5-річний для отримання ступеня). Мета цієї програми – здійснювати підготовку експертів у фізичній культурі й спорту на декількох рівнях для роботи з дітьми і дорослими з функціональними обмеженнями: як частина обов'язкового навчання в школах або в межах спеціальних установ для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Підготовка націлює на оволодіння студентами широкими теоретичними знаннями й практичними навичками в організації розмаїтості форм фізичних дій для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Дана програма відкрита також для студентів-інвалідів.

підготовка фахівців з фізичної реабілітації

В Румунії провідним навчальним закладом з підготовки фізкультурних кадрів є Інститут фізичного виховання й спорту в Бухаресті, утворений в 1912 р. і нині перетворений у Національну академію фізичної освіти та спорту Румунії з факультетами фізичної освіти, спортивним, фізіотерапії й коледжем для тренерів. У вищому навчальному закладі здійснюють підготовку магістрів, докторів. Проводять підготовку фахівців для галузі фізичної культури також у рамках університетів і вищих педагогічних шкіл. Передбачена дворівнева освіта за структурою 3+1, де на першому трирічному етапі проводиться загальна базова підготовка, а на останньому році навчання здійснюється спеціалізована підготовка з відповідних напрямків.

В Румунії у Міністерстві у справах молоді і спорту з'явилася Федерація спорту для інвалідів (FRSPH). Професор Василе Марку став віце-президентом з FRSPH. Із 1992 року здійснюється підготовка фахівців з фізіотерапії, випускники факультетів проходять підготовку з реабілітації й навчання інвалідів.

Отже, аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців для галузі адаптивної фізичної культури у зарубіжних країнах засвідчив, що система освіти взагалі, й вищої освіти зокрема, перебуває у тісному взаємозв'язку й принциповій залежності від соціально-економічних умов і державно-політичного устрою країни, що й підтверджується різноманіттям існуючих систем освіти у світі, що обумовлено специфікою розвитку країн.

Найперспективнішими проблемами подальшого дослідження у здійсненні підготовки майбутніх фахівців в зарубіжних країнах є наступні: розвинути програму підготовки фахівців з адаптивного фізичного виховання, яка буде спрямовуватися на спеціалізацію в соціальних, педагогічних і технічних аспектах адаптивних фізичних дій; інтеграція здорових та інвалідів у процесі занять фізичними вправами; специфічні здібності навчання руховим діям інвалідів різних категорій і віку; формування та корекція основних рухів інвалідів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!