Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студентське життя \ Студентське життя \ Розвиток студентського самоврядування в Україні

Розвиток студентського самоврядування в Україні

« Назад

Вищі навчальні заклади, як інституції системи вищої освіти складаються з декількох складових: адміністрація ВНЗ, професорсько-викладацький склад та студентство.

студентське самоврядування, розвиток студентського самоврядування в Україні

Вважаємо, що роль Адміністрації в ВНЗ є найвпливовішою та визначальною.

Головні проблеми та недоліки ВНЗ, які заважають якісному розвитку системи вищої освіти:

1. Умови функціонування ВНЗ не відповідають світовим стандартам та не задовольняють суспільне замовлення в Україні на підвищення якості вищої освіти.

2. Відсутність автономії у ВНЗ. Через бюрократичність апарату управління системою вищої освіти, ВНЗ не мають можливість реагувати на зміни на ринках праці України та світу або планувати такі зміни в залежності від прогнозів потреб ринку праці.

3. Демографічна криза, що призводить до зниження рівня фінансування системи вищої освіти.

4. Фінансова криза, що зменшує платоспроможність абітурієнтів та їх родин, та фінансування з боку держави.

5. Низький рівень якості та недостатній об’єм матеріально-технічної бази.

6. Корупція у ВНЗ на різних стадіях проходження освітнього процесу – від вступу до захисту диплому та порушення тендерного порядку, при закупівлях.

7. Недостатньо високий рівень викладання та низький рівень мотивації викладацького складу.

8. Нерозуміння та небажання викладачів змінювати та вдосконалювати «радянські» підходи до викладання, в тому числі впроваджувати використання комп’ютерних та інтернет-технологій в освітній процес.

9. Використання низкою ВНЗ спеціального фонду не за призначенням.

профспілки студентів, корупція у ВНЗ

Студенти є єдиним споживачем освітніх послуг. У той же час вони володіють функціями: участь у процесі, спостереження та констатації. На даному етапі розвитку, представляти студентську громаду у відносинах з адміністрацією ВНЗ претендують два види організації: органи студентського самоврядування та професійні спілки студентів.

Органи студентського самоврядування – це органи яким доручили представляти та впроваджувати функції/рішення певної студентської громади.

Згідно з першою статтею Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», професійна спілка студентів – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Саме наявність слова «навчання» і дає підстави для існування студентських профспілок. Але студенти не є працівниками. Враховуючи популярність другої вищої освіти та тенденцію до раннього працевлаштування, все більше дорослих - економічно активних громадян стають або є студентами, при цьому вже маючи членство у профспілках відповідно до місця роботи.

профспілки студентів у діяльності ВНЗ

Отже, профспілки студентів – елемент середовища, що залишився у спадок від радянських часів. Наразі, у суб’єктів середовища відсутнє розуміння ролі профспілок. Профспілки позиціонують себе як організації захисту прав студентів. На наш погляд існує підміна понять щодо ролі профспілок у діяльності ВНЗ: студентська профспілка може займатися захистом тільки своїх членів, а не всіх студентів. Відповідно профспілка не має права заявляти, що їх позиція за якимось питанням, є думкою всього студентства певного ВНЗ. З огляду на це, профспілка не може бути мажоритарним представником студентських інтересів, або мати якісь привілеї перед іншими студентськими спілками, навіть якщо вони за чисельністю менші.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!