Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 06. Право студента на захист від будь-яких форм експлуатації

Право студента на захист від будь-яких форм експлуатації

« Назад

18.04.2015 17:42

Закон України «Про освіту» передбачає, що студенти а також інші особи, які навчаються в учбових закладах мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

засудження викладача

Дана норма висвітлена і в Законі України «Про вищу освіту» наступним чином: особи, які навчаються у вищих навчальних закладах мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства. Запровадження даного положення є похідним від норм Конституції України та спрямоване на виконання приписів міжнародного права.

Кримінальний Кодекс України надає досить широке поняття експлуатації людини, окреслюючи ним всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.

Звичайно у навчальному процесі таке широке поняття ми використовувати не можемо, проте прояви його наявні в наступних формах: сексуальне, расове, релігійне та інтелектуальне, тобтопримушування студентів робити те, що не є предметом вивчення його навчальної дисципліни.

кримінальний кодекс

На вирішення даної проблеми та захист студентства стають органи студентського самоврядування. Саме студентське самоврядування відповідно до Закону України «Про вищу освіту» є тим органом, що забезпечує захист прав та інтересів студентів.

Проте, представники самоврядування студентів схильні все ж до замовчування цієї теми, аніж вирішення. Тому, факти злочинних дій викладачів не розкриваються, так як більшість не мають уявлення як таку проблему подолати.Проте, замовчування даного факту може перерости у таке явище, що буде сприйматися як стандарт.

Більшість говорять, що досить надійним методом вирішення проблем експлуатації та насилля є відкуп від викладачів грошима, залагодження проблеми через впливових чи авторитетних знайомих.

Якщо ж гроші чи вплив відсутні тоді на захист студентського права стає норма закону.

Так, Кримінальний Кодекс України містить відповідні норми, диспозиція яких містить пряме визначення розглядуваної нами проблеми, а санкція виступає надійною перешкодою для подальшого вчинення правопорушень проти студентів.

Спершу можна вдатися до методу адміністративної скарги, що послужить способом попередження викладача про недопущення подальших неправомірних дій. Заява відноситься до керівництва.

відстоювання права на належну освіту

Якщо такий спосіб виявився не ефективним, радикальнішим шляхом буде звернення до правоохоронних органів. У даному випадку, має бути сформована належна доказова база.

Таким чином, права студента у будь-якому випадку мають бути захищені, головне обрати найбільш дієвий спосіб. Зокрема, таким виступає наявність у законодавчих актах різноманітних правових норм, на які є можливість посилатися у випадку порушення.

закон україни про освіту

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!