Роздрукувати сторінку

Дії студента у разі відрахування з ВНЗ

« Назад

18.04.2015 19:26

Постійно спостерігаємо випадки відрахування студента із вищого навчального закладу. Питання забезпечення дотримання законних прав та інтересів студентства ВНЗ України тісно переплітаються із реалізацією конституційного права на вищу освіту. Державні органи, відповідальні за прийняття законодавчих актів, маючи за мету захистити права та інтереси студентів, деталізує права і обов’язки викладаючи їх зміст у Законі, підзаконних нормативно – правових актах та локальних актах. Варто знати, за яких випадків, студента може бути відраховано. Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти № 245.

Студентка дізналася про відрахування

Пункт 14 вищезазначеного положення передбачає, що студента може бути відраховано з ВНЗ:

- за власним бажанням;

- у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

- за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;

- за академічну неуспішність;

- за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти.

Студент дізнався про відрахування

Відповідно до пункту 15 Положення відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

Такі випадки відрахування є правомірними, проте, на практиці інколи мають місце зловживання передбаченими у законодавчому акті пунктами, тому студенти вдаються до певних дій:

- по-перше існує можливість поновитися на навчання (крім студентів першого курсу). В такому разі подається заява на ім’я ректора, в якій зазначаються причини, чому студент має право претендувати на відновлення на навчання (наприклад, у випадках невідвідування занять, студент подає відповідні докази причини вимушеного прогулу). Заява має бути розглянутою протягом двох тижнів. Опісля, студенту повідомляються умови поновлення або ж причину відмови у поновленні. У випадку позитивного вирішення питання, студент має здати академрізницю.

Також можна подати заяву на повторне навчання за відповідний семестр, якщо студентом не було виконано в повному обсязі навчального плану за наявності поважних причин ( тривале захворювання, тяжкі сімейні обставини та інше).

У багатьох виникають питання щодо підпункту 5 пункту 15 Положення (відрахування за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти), коли студента відраховують із ВНЗ у випадку порушення ним норм законодавчих актів поза межами навчального закладу.

Такі випадки викликають зауваження спеціалістів у сфері освітнього права, однак більшість вузів відраховує студентів, які вчинили кримінальні правопорушення, серйозні адміністративні правопорушення, посилаючись на власні статути, передбачаючи що  студент відраховується за дії, не сумісні з високим званням студента. Саме Конституція України, як акт найвищої юридичної сили передбачає право на отримання вищої освіти. Тому більшість фахівців вважають незаконними дії ВНЗ, які направлені на відрахування студента за діяння вчинені за його межами. Вищі навчальні заклади побоюючись за власну репутацію квапляться з прийняттям рішення, тим самим порушуючи процес відрахування.

Список на відрахування

Приймаючи рішення без пояснень, керівники ВНЗ не дотримуються встановлених строків, не попереджають про таке рішення студентські профспілки. Існують випадки незаконного відрахування навіть за невихованість або нахабство. Лише в порядку судового провадження студент відстоює право на вищу освіту, про що свідчать відповідні судові рішення у Єдиному реєстрі судових рішень.

Крім того, коли має місце незаконне відрахування то існує можливість звернутися до органів студентського самоврядування, адже студентське самоврядування виступає механізмом захисту прав та інтересі студентів, які навчаються у ВНЗ. Але органи студентського самоврядування потребують організації відповідного механізму забезпечення їхньої діяльності. Також у ВНЗ України діють студентські профспілки, які також беруть участь у захисті студентських прав та свобод. Такий орган наділений більшими повноваженнями на відміну від органів студентського самоврядування. Проте у певних випадках передбачені ще й інші форми захисту студентських прав, а саме звернення до правоохоронних органів. Вичерпавши всі національні засоби правового захисту, особа має право звертатись за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Відрахованого студента забрали в армію

Варто зазначити, що наявні у Положенні випадки можливості відрахування студентів є вичерпними, і досить обгрунтованими, тому і відрахування у відповідності з такими пунктами є цілком правомірними, хоча в межах даних пунктів і можуть бути різні обгрунтування причин відрахування. Тому, перш за все, саме студентам слід відповідально ставитися до власного процесу навчання і розуміти значення вчинюваних ним дій, щоб не провокувати настання відповідних наслідків.