Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ 2. Права студентів в конфліктних ситуаціях \ 02. Дії студента у випадку необ’єктивного оцінювання

Дії студента у випадку необ’єктивного оцінювання

« Назад

18.04.2015 19:23

Оцінювання у процесі навчання - це вид діяльності з установлення цінності досягнутого студентом рівня знань за час вивчення дисципліни. Визначення цінності відбувається шляхом порівняння початкового рівня з досягнутим і досягнутого рівня з еталоном.

перевірка результатів знань

У студентів часто виникає проблема, коли їхня думка про власний рівень знань протилежна думці викладача, який виступає суб’єктом оцінювання, спираючись на своє бачення.

Не можна говорити, що викладач не правий у даному випадку, адже, викладач, як людина мудріша, хоче донести до студентів весь об’єм власних знань, відповідно вимагаючи від студента наполегливості у вивченні дисципліни. Деякі студенти, не докладаючи зусиль, вважають, що викладач задаючи багато запитань, прагне так би мовити «завалити» студента і як наслідок виставити незадовільний бал, не розуміючи, що в своє чергу з боку викладача мають місце всього лиш уточнюючі запитання, якими останній прагне розкрити весь потенціал студента. Такі дії викладача не можна назвати необ’єктивним оцінюванням.

Проте на практиці може мати місце і протилежна ситуація, коли запитання викладача або занадто заглиблені в предмет, не охоплюють навчальні вимоги, таким чином, об’єктивно очікувати від студента, що він може це знати недоречно. Або ж в іншому випадку викладач, не пояснюючи власної системи оцінювання виставляє бали, що дійсно не відповідають рівню знань, який має студент.

порозуміння з викладачем

Коли такий випадок має місце під час практичного заняття, наприклад, вперше, то студент погоджується з оцінкою, вважаючи, що дійсно щось не довчив, і проявляючи все більше наполегливості, наступну тему намагається вивчити досконаліше. Проте коли необ’єктивне оцінювання має місце вдруге або під час здачі іспиту, то не бажаючи миритися з несправедливістю, студенти вдаються до певних дій. Давайте розглянемо, відомі практиці дії студентства.

Найбільш ефективним способом виступає уточнення у екзаменатора критерію оцінювання і як наслідок виставлення необ’єктивної оцінки. Справедливий викладач роз’яснить свої вимоги. Студенти часто просять викладача відправити на перездачу, говорячи, що врахують всі вимоги, а незадовільну відповідь мотивують поганим самопочуттям або наявністю інших проблем. Чому на нашу думку такий спосіб виступає ефективним. Тому, що, перш за все, відсутній конфлікт між студентом та викладачем, оскільки в доброзичливій формі відбувається діалог, без будь-яких суперечок, і більшість викладачів з розумінням ставляться до відповідного прагнення студента отримати гарний бал.

оцінка відмінно

Студенти розповідають і про такий спосіб, як звернення до деканату, проте він не завжди результативний. У такому випадку буде створена комісія, але досить часто, щоб  не заплямувати честь викладача, який напередодні приймав іспит, оцінка може також не задовільнити студента. З такої ситуації також можна знайти вихід – а саме запросити представника органу студентського самоврядування.

Всім відомим засобом виступає дзвінок по телефону довіри Міносвіти України, в Департамент вищої освіти. В такому випадку студент має приїхати в департамент і написати скаргу. Процедура розгляду скарг урегульована Порядком розгляду скарг спільною комісією Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та представників студентського самоврядування з розгляду звернень студентів.

наполегливість студента до знань

Завданнями Комісії є розгляд звернень, скарг та повідомлень, у тому числі на «гарячі» телефонні лінії при центральних органах виконавчої влади, у випадку виявлення фактів  необ’єктивного оцінювання знань та вжиття заходів щодо їх усунення відповідно до чинного законодавства.

Скарга може доповнюватися документальними доказами.

На протязі трьох робочих днів від моменту отримання скарги, але не пізніше п’яти робочих днів, членам Комісії повідомляється дата засідання, де скарга буде розглянута та забезпечується ознайомлення членів з матеріалами скарги.

На засідання Комісії з розгляду скарги обов’язково запрошується студент та можуть бути присутні інші особи.

Розглянувши скаргу, Комісія ухвалює мотивоване рішення, в якому зазначено необхідні дії для виправлення ситуації, що виникла відповідно до вимог законодавства.

По закінченні засідання копія протоколу направляється до вищого навчального закладу, Державної інспекції навчальних закладів України та інших заінтересованих органів виконавчої влади, а також органів студентського самоврядування, студентських громадських організацій.

виставлення балів за відповідь у залікову книгу

Проте, все ж наша порада полягає у врегулюванні спору мирним шляхом, шляхом порозуміння з викладачем, даючи зрозуміти викладачеві, що студент цікавиться дисципліною. Хочемо також добавити, що цікавість до дисципліни варто проявлять не лише під час екзамену, а під час всього процесу освоєння дисципліни.