Роздрукувати сторінку

Морехідні якості суден, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Морехідні якості суден» входить до варіативної (профільної) частини професійного циклу.

В процесі вивчення дисципліни використовуються знання, отримані студентами при вивченні дисципліни «Гідромеханіка». В процесі вивчення дисципліни «Морехідні якості суден» ці відомості доводяться до рішень задачі про взаємодію судна з навколишнім середовищем.

Морехідні-якості-суден

Метою освоєння дисципліни «Морехідні якості суден» є освоєння студентами методів практичного розрахунку морехідних і пропульсивних якостей суден.

Освоєння дисципліни передбачає:

- вивчення гідромеханічних основ поведінки судна як абсолютно твердого тіла в процесі його плавання у внутрішніх і відкритих водоймах;

- освоєння практичних методів визначення характеристик плавучості, остійності, непотоплюваності і качки судна та оцінки відповідності цих характеристик чинним нормативним вимогам;

- придбання навичок розрахунку хідкості судна, включаючи проектувальні розрахунки рушіїв різних типів;

- ознайомлення з методами експериментального визначення пропульсивних характеристик судна.

Результатами освоєння дисципліни «Морехідні якості суден» повинні бути наступні етапи формування у учня наступних професійних компетенцій, а саме:

– готовність брати участь у розробленні проектів суден і засобів океанотехніка, енергетичних установок і функціонального обладнання, суднових систем та пристроїв, систем об'єктів морської (річкової) інфраструктури з урахуванням техніко-експлуатаційних, ергономічних, технологічних, економічних, екологічних вимог;

– здатність проектувати суднові рушії;

– здатність виконувати практичні розрахунки морехідних якостей суден;

– готовність брати участь у експериментальних дослідженнях морехідних, технічних і експлуатаційних характеристик і властивостей морської техніки, систем об'єктів морської (річкової) інфраструктури, включаючи використання готових методик, технічних засобів і обладнання, а також обробку отриманих результатів;

– готовність брати участь у експериментальних дослідженнях по визначенню морехідних і пропульсивних якостей суден.

навколишнє-середовище

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні закономірності фізичних процесів, що протікають при плаванні судна;

- методи розрахункового та експериментального визначення морехідних якостей суден;

- способи сприятливого впливу на морехідні якості суден.

-- Вміти:

- виконувати практичні розрахунки морехідних якостей суден;

- проектувати суднові рушії;

- планувати експеримент з моделлю судна і за його результатами визначати шукані характеристики морехідних якостей судна.

-- Володіти:

- інженерними способами розрахунку морехідних якостей судна;

- методами проектування суднових рушіїв;

- методиками планування експерименту з моделлю судна і способами перерахунку одержаних результатів на натуру.

Дисципліна «Морехідні якості суден» є розвитком дисципліни базової частини «Гідромеханіка».

В рамках дисципліни викладаються загальні відомості про взаємодію тіла і рідини, в якій воно знаходиться.

В процесі вивчення дисципліни «Морехідні якості суден» ці відомості доводяться до рішень задачі про взаємодію судна з навколишнім середовищем.

Освоєні при вивченні дисципліни «Морехідні якості суден» методи розрахунку плавучості, остійності, непотоплюваності, качки, ходкості і керованості використовуються при вивченні наступних дисциплін: «Проектування суден»; «Проектування та технічна експлуатація суден»; «Практикум з проектування суден», «Проектування суден рибопромислового флоту», «Проектування маломірних суден», «Методи підвищення пропульсивних якостей суден», «Нормування морехідних якостей суден».

якість-судна

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Горянський Г.С., Маков Ю.Л., Артюшков Л.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Морехідні якості суден» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!