Роздрукувати сторінку

Мікроаналітичні системи і сенсори, як навчальна дисципліна

« Назад

Напрям «сенсори» почав найбільш активно розвиватися в 1970-ті роки і до теперішнього часу широко увійшов в аналітичну практику. Сенсор – це пристрій, який вибірково реагує на хімічну сполуку (або групу) за рахунок хімічної реакції на розпізнаю чому елементі (який може мати як хімічну, так і біологічну природу) і перетворює результат реакції на сигнал (як правило, електричний чи оптичний) з допомогою трансдюсера. Очевидно, що сенсори повинні стати важливою і невід'ємною частиною нових мікроаналітичних систем, передусім, завдяки їхній унікальній селективності.

Метою освоєння дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями про біосенсори і мікроаналітичні системи, а так само практичними навичками аналізу хімічних речовин і з'єднань з використанням біосенсорів.

біосенсори

Завдання вивчення дисципліни:

- Вивчити особливості будови і принцип роботи хімічних сенсорів і біосенсорів.

- Розглянути методи потенціометрії, вольтамперометрії та амперометрії, їх різновиди, а також оптичні методи аналізу.

- Оволодіти аналітичними прийомами подання вимірювальної процедури і метрологічних характеристик.

- Придбати практичні навички використання сенсорів у біотехнологічній практиці.

Модульно-рейтингова система оцінювання якості навчальної роботи студентів введена для вивчення курсу «Мікроаналітичні системи і сенсори» з метою активізації самостійної роботи студентів та стимулювання її ритмічності. Модульна технологія забезпечує індивідуалізацію навчання: за змістом навчання, темпу засвоєння, за рівнем самостійності, щодо методів і способів навчання, за способами контролю і самоконтролю.

Вивчення дисципліни «Мікроаналітичні системи і сенсори» спрямовано на формування у студентів наступних компетенцій:

- здатність проводити технологічний процес відповідно до регламенту і застосовувати технічні засоби для вимірювання головних параметрів біотехнологічних процесів, особливостей сировини і продукції;

- володіння плануванням експерименту, обробки та представлення отриманих результатів.

При вивченні дисципліни «Мікроаналітичні системи і сенсори» відбувається вивчення різновидів хімічних і біологічних сенсорів, їх будови. Розкриваються переваги використання біологічних об'єктів в сенсорах. Набуваються практичні навички застосування сенсорів в біотехнології.

За підсумками освоєння курсу «Мікроаналітичні системи і сенсори» студенти повинні демонструвати здатність та готовність: застосовувати отримані знання, вміння та навички для реалізації та управління біотехнологічними процесами.

біотехнологічні-процеси

В ході навчального процесу студенти виконують реферат за однією із запропонованих тем.

Перелік тем рефератів

1. Електрохімічні сенсори.

2. Потенціометричні біосенсори.

3. Амперометричні біосенсори.

4. Кондуктометричні сенсори і біосенсори.

5. Трансдьюсери.

6. Розпізнавання іонів.

7. Хімічне розпізнавання молекул.

8. Спектроскопічне розпізнавання молекул.

9. Біологічне розпізнавання молекул.

10. Іммобілізація біологічних компонентів.

11. Оптичні сенсори.

12. Гравіметричні сенсори.

13. Термометричні сенсори.

14. Застосування біосенсорів.

15. Фактори, що впливають на характеристики сенсорів.

Мікроаналітичні-системи-і-сенсори

Дослідженню дисципліни присвятили свої твори такі вчені: Орлов Ю.Н., Волошин М.Я., Онищенко А.М. та ін.

Отже, якщо Вам швидко та якісно потрібно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Мікроаналітичні системи і сенсори» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!