Роздрукувати сторінку

Екологія харчових виробництв, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна "Екологія харчових виробництв" читається студентам усіх факультетів і відноситься до блоку природничих дисциплін. Для її розуміння необхідні знання, отримані при вивченні дисципліни "Концепції сучасного природознавства", а також основ біології, фізики, хімії, теорії економіки, історії та культурології.

Метою освоєння дисципліни «Екологія харчових виробництв» є формування у студентів інтересу до обраної спеціальності та поглиблення знань в теорії і практиці екології харчових виробництв.

Екологія-харчових-виробництв

Робоча програма складена у відповідності з сучасними досягненнями науки і має своєю метою формування у студентів технологічного мислення і поглиблення знань, складових теоретичної і практичної основи для глибокого знання сучасного виробництва та його безпеки з точки зору впливу на навколишнє середовище.

Завдання:

- ефективне використання матеріальних ресурсів при виробництві, зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції;

- організація контролю якості сільськогосподарської сировини та продуктів її переробки;

- організаційно-управлінська діяльність:

- організація зберігання, переробки сільськогосподарської продукції і прийняття оптимальних технологічних рішень;

- організація виробництва сільськогосподарської продукції, прийняття управлінських рішень у різних умовах господарювання;

- науково-дослідна діяльність: збір інформації та аналіз стану науково-технічної бази, технологій виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції;

- статистична обробка результатів експериментів, формулювання висновків і пропозицій.

У результаті освоєння дисципліни студент готується до таких видів діяльності, у відповідності з освітнім стандартом «Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції».

Науково-дослідна діяльність: проведення наукових досліджень в області виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, аналізу отриманих даних і узагальнення їх по загальноприйнятим методикам.

сільськогосподарська-продукція

У результаті освоєння дисципліни формуються наступні компетенції:

а) Загальнокультурні компетенції:

- здатність до самоорганізації та самоосвіти.

б) Професійні компетенції:

- здатність застосовувати сучасні методи наукових досліджень в області виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.

Дисципліна «Екологія харчових виробництв» є обов'язковою дисципліною варіативної частини за напрямом ‒ «Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції».

Для успішного опанування дисципліни необхідні знання з наступних дисциплін і розділів:

- хімія (основи загальної та неорганічної, аналітична);

- хімія (фізична і колоїдна);

- харчові добавки;

- сільськогосподарська біотехнологія;

- біотехнологія у виробництві харчових продуктів;

- основи наукових досліджень;

- технологія бродильних виробництв;

- харчова хімія;

- моніторинг якості та безпеки харчових підприємствах.

Знання, вміння та набуті компетенції будуть використані при вивченні наступних дисциплін і розділів:

- біоконверсія сільськогосподарської продукції та відходів переробки;

- біотехнологія функціональних харчових добавок;

- технологія кондитерських виробів функціонального призначення;

- державна підсумкова атестація.

харчові-виробництва

Свої роботи вивченню предмету «Екологія харчових виробництв» присвятили такі вчені: Соболь І.В., Щербакова Є.В., Кондратенко В.В. та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і потрібно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Екологія харчових виробництв» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!