Роздрукувати сторінку

Підготовка наукових кадрів в університеті КПІ

« Назад

За останні роки статус науковця та педагогічного працівника в українському суспільстві змінював свої позиції: від низького до високого, а іноді й просто – до невизначеного. На сьогодні в НТУУ «КПІ» існує конкурс серед вступників до аспірантури, а значить, це пов’язано з підвищеним інтересом до навчання після отримання вищої освіти.

наукові кадри в КПІ

Підсумки прийому в аспірантуру і докторантуру університету в 2007 р. свідчать про майже 10% збільшення кількісних показників. Через відділ аспірантури і докторантури зараховано 152 аспіранти, у минулому році – 138 осіб. Зарахування по інших підрозділах і в цілому наведено нижче.

Зростання на 10% за рік недостатнє, особливо з урахуванням особливого статусу НТУУ "КПІ" як дослідницького університету. Тому важливо всебічно проаналізувати стан справ з підготовки наукових кадрів.

Робота над науково-дослідними проектами повинна бути неодмінною складовою навчального процесу в технічних університетах, адже вона повною мірою розвиває аналітичне мислення студентів, дає їм змогу реалізувати свої здібності. Робота над проектами, приділення посиленої уваги практичній компетентності майбутніх фахівців — це елементи організації науково-дослідної діяльності студентів технічного університету.

Науково-дослідна робота зі студентами  кафедри КПІ спрямована на формування в них загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок; виявлення здібної і творчо мислячої молоді, залучення її до різних форм наукової діяльності; популяризацію наукових досліджень.

Президія Національної академії наук України присудила Премію НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи двом випускникам магістратури КЕБ — І.А. Самарусі та К.О. Щурській за комплексну наукову роботу «Біоелектрохімічне отримання електричної енергії та водню».

Ряд студентів-магістрантів успішно виконали програми НДР за грантами, які двічі вигравали на конкурсах на одержання фінансової підтримки науково-дослідних робіт студентів і аспірантів НТУУ «КПІ».

Отже, науково-дослідна діяльність кафедри передбачає такі заходи: проведення наукових досліджень і здійснення творчих пошуків як основи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і майбутніх фахівців; сприяння інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності, зв’язку наукових досліджень із майбутньою професійною діяльністю студентів і запитами реальної практики; забезпечення органічної єдності змісту освіти і програм наукової роботи; розвиток співпраці з установами та організаціями для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок; широка участь викладачів, докторантів, аспірантів і студентів у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!