Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Теоретико-методичний аналіз проблеми організації дозвіллєвої діяльності студентів

Теоретико-методичний аналіз проблеми організації дозвіллєвої діяльності студентів

« Назад

Серйозні проблеми в організації навчально-виховного процесу в школі привели до того, що окремі студенти приходять до університету без інтересу до навчання. У найкращому разі, спостерігається захопленість яким-небудь одним предметом. Відсутність у студентів систематичних знань, нерозвинена уява й інтелект, обмежене світосприйняття – ось далеко не повний перелік тих проблем, що породжені недоліками шкільної освіти та важко піддаються виправленню. Цей негатив, у свою чергу, віддзеркалюється в функціонуванні особистості студентів і у вільний час, який, як правило, не носить системного характеру, зводиться до розважальних форм, носить випадковий характер.

дозвілля студентів, рекреативна діяльность студентів, дозвіллєва діяльність студентів

В умовах загострення соціально-економічної ситуації у суспільстві, глобалізаційних тенденцій та євроінтеграційних процесів усе більшої уваги потребує людська особистість, її внутрішній світ, потреби, інтереси, почуття.

Можливість змінювати ролі у межах вільного часу, переключатися з однієї діяльності на іншу збільшує його значення в житті людини. Здатність до гнучкості кожного індивіда диктується життєвим досвідом сім’ї, школи і суспільства, а також професійною діяльністю.

Особливо проблематичним для багатьох студентів є використання вільного часу. Діяльність у цій сфері поєднує процеси пізнання, споглядання, перетворення, оцінки, удосконалюються форми спілкування, формуються особистісні якості молодої людини, поступово утворюється внутрішній механізм саморегуляції, здійснюється засвоєння і передача моральних та естетичних цінностей. На цьому шляху важливе усвідомлення рекреативної діяльності студентів як сукупності занять, пов’язаних головним чином із задоволенням культурних потреб відтворюючого, рекреативного характеру, а також креативно-розвиваючої діяльності як сукупності занять, що носять творчий характер та здійснюють інтенсивний вплив на процес розвитку особистості (соціально-культурна, наукова, технічна творчість, суспільно-корисна діяльність, самоосвіта тощо). Особистий зміст діяльності молоді, і зокрема студентства, полягає у створенні і усвідомленні молодою людиною системи власних, індивідуальних цінностей.

використання вільного часу студентів, креативно-розвиваюча діяльність

Важливою умовою оптимального вирішення завдань, що стоять перед студентом у роки навчання, є розуміння важливості раціональної організації часу і наявності досвіду його використання. Особливо проблематичним для багатьох студентів є використання вільного часу, оскільки він приваблює студентів нерегламентованістю, самостійним вибором різних занять, можливістю поєднувати в ньому різні, як розважальні, так і розвиваючі види діяльності. Однак потужний педагогічний потенціал вільного часу для значної частини студентів залишається неусвідомленим, нереалізованим.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!