Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4990 Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни, Правоохоронна діяльність, ОДУВС

Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни, Правоохоронна діяльність, ОДУВС

« Назад

Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни

Студент виконує контрольну роботу по з курсу “Філософія права” згідно із запропонованою тематикою. Контрольна має бути виконана по одному з нижченаведених варіантів, обраному відповідно до першої літери прізвища студента.

Літера

прізвища

АБВ

ГДЕ

ЄЖЗ

І Ї К

ЛМН

ОПР

СТУ

ФХЦ

ЧШЩ

ЮЯ

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Варіант № 1

Теоретичні питання

1. Середньовічні філософи про державу і право.

2. У чому полягає методологічна функція філософії права?

Практичне завдання

Закони мусять бути в такій тісній залежності від особливостей народу, для якого вони встановлені, що тільки у надзвичайно рідкісних випадках закони одного народу можуть стати придатними як закони для іншого народу (Ш. Монтеск’є)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 2

Теоретичні питання

1. Антична концепція держави і права.

2. У чому полягає сутність аксіологічної функції філософії права?

Практичне завдання

Хоча пересічна людина бачить свободу в можливості не звертати уваги на існуючі закони, чинити довільно, але саме в цьому і криється причина несвободи (Г.В.Ф. Гегель)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 3

Теоретичні питання

1. Діалектичні засади філософсько-правових поглядів Г.Гегеля.

2. Розкрийте сутність змістовного і формального аспекту справедливості у праві. 

Практичне завдання

Право і справедливість полягають у тому, щоб кожен мав і робив своє так, щоб ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого (Платон)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 4

Теоретичні питання

1. Філософсько-правова концепція Е. Канта.

2. Визначте роль і місце права у структурі суспільного управління. 

Практичне завдання

Закон є не що інше, як припис практичного розуму государя, який управляє певним досконалим співтовариством (Ф. Аквінський)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 5

Теоретичні питання

1. Концепція соціальної держави: теоретичні виміри та практичне втілення.

2. У чому полягає роль права як політичної справедливості та обмежувача влади? 

Практичне завдання

Проблема справедливості як ціннісна проблема перебуває поза теорією права, бо остання зосереджується на аналізі позитивного права як правової дійсності… Саме в незалежності основних ідей позитивного права від норм справедливості полягає істотна відмінність теорії природного права від правового позитивізму. (Г.Кельзен)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 6

Теоретичні питання

1. Правовий романтизм та правовий ідеалізм: причини і наслідки.

2. У чому полягає взаємодія моралі і права як регуляторів належної поведінки? 

Практичне завдання

Хоча пересічна людина бачить свободу в можливості не звертати уваги на існуючі закони, чинити довільно, але саме в цьому і криється причина несвободи (Г.В.Ф. Гегель)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 7

Теоретичні питання

1. Філософсько-правові ідеї в епоху Нового часу та просвітництва..

2. Морально-правові колізії: причини та наслідки 

Практичне завдання

Закони мусять бути в такій тісній залежності від особливостей народу, для якого вони встановлені, що тільки у надзвичайно рідкісних випадках закони одного народу можуть стати придатними як закони для іншого народу (Ш. Монтеск’є)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 8

Теоретичні питання

1. Свобода як філософська категорія і правова реальність.

2. Розкрийте сутність змістовного і формального аспекту справедливості у праві. 

Практичне завдання

Право і справедливість полягають у тому, щоб кожен мав і робив своє так, щоб ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого (Платон)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 9

Теоретичні питання

1. Історичні і соціальні корені правового нігілізму.

2. Охарактеризуйте основні проблеми законотворчості в сучасній Україні. 

Практичне завдання

Закон є не що інше, як припис практичного розуму государя, який управляє певним досконалим співтовариством (Ф. Аквінський)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 10

Теоретичні питання

1. Проблема співвідношення права і закону у сучасних філософсько-правових вченнях.

2. Розкрийте сутність права як політичної справедливості та обмежувача влади.

Практичне завдання

Проблема справедливості як ціннісна проблема перебуває поза теорією права, бо остання зосереджується на аналізі позитивного права як правової дійсності… Саме в незалежності основних ідей позитивного права від норм справедливості полягає істотна відмінність теорії природного права від правового позитивізму. (Г.Кельзен)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!