Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4981 Практичні заняття №6 на тему Конкретне соціологічне дослідження, Організація, методика і процедура соціологічного дослідження, Соціологія масової комунікації

Практичні заняття №6 на тему Конкретне соціологічне дослідження, Організація, методика і процедура соціологічного дослідження, Соціологія масової комунікації

« Назад

Змістовий модуль ІІІ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОНКТЕРНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Практичні заняття №6 на тему Конкретне соціологічне дослідження, Організація, методика і процедура соціологічного дослідження

Логіка викладу

  1. Поняття про метод, методологію та процедуру дослідження в соціології МК.

  2. Типи соціологічних досліджень.

  3. Програма та етапи проведення конкретного соціологічного дослідження (КСД).

  4. Гіпотеза конкретного соціологічного дослідження.

  5. Процедурний розділ програми КСД. Індекси та шкали найменувань.

  6. Вибірковий метод у соціології МК.

  7. Обсяг та типи вибірки.

  8. Похибка вибірки.

  9. Обробка, аналіз і подання результатів дослідження.

Домашнє завдання

Підготувати теоретичні питання до теми за лекційними матеріалами та іншими базовими джерелами.

(Відповідь на питання без зошита – 5 балів, два суттєвих доповнення – 3 бали.)

Виконати завдання для самостійного виконання №№ 7_ 8.

Опрацювати самостійно питання про типи вибірки та методику її здійснення за матеріалами в папці «Вибірка» для доповнення (у доданому файлі). 

Завдання для самостійної роботи № 7

Знайдіть і представте приклади кількох соціологічних досліджень, у яких би були зазначені 3-4 різних типів вибірки. Проаналізуйте ці журналістські матеріали на предмет дотримання вимог до опублікування результатів соціологічних
дослідження у ЗМІ. 2 бали. 

Завдання для самостійної роботи № 8

8.1. За допомогою он-лайн flash-ролика розрахунку похибки вибірки, що представлений у розділі „Інвентар” на офіційному сайті Бюро статистичного аналізу (Режим доступу: http://www.oca.com.ua/index.php?t=11&rnd=715.), здійсніть розрахунки похибки вибірки для генеральної сукупності (за позиціями першої колонки), якщо вибіркова сукупність становитиме (за позиціями другої колонки) і запишіть дані у третю колонку – 2 бали.

Генеральна сукупність

Вибіркова сукупність

Похибка вибірки

 

 

100 одиниць

А

50 одиниць

А

 = %

 

500 одиниць

Б

50 одиниць

Б

 = %

 

1000 одиниць

В

100 одиниць

В

 = %

 

10 000 одиниць

Г

100 одиниць

Г

 = %

 

1 000 000 одиниць

Д

1 000 одиниць

Д

 = %

Е

50 000 000 одиниць

Е

1 000 одиниць

Е

 = %

8.2. За допомогою он-лайн flash-ролика розрахунку вибіркової сукупності (вибірки), що представлений у розділі „Інвентар” на офіційному сайті Бюро статистичного аналізу (Режим доступу: http://www.oca.com.ua/index.php?t=81), здійсніть розрахунки кількості вибіркової сукупності для генеральної сукупності (при частцідосліджуваного явища 0,5)(за позиціями першої колонки), якщо гранична похибка вибірки становитиме (за позиціями другої колонки) і запишіть дані вибірки у третю колонку – 2 бали.  

Генеральна сукупність

 

Похибка вибірки

 

Вибіркова сукупність

(одиниць)

 

При похибці 5%

При похибці 2%

А

100 осіб,

А

5% та 2%,

А

=

=

Б

500 осіб

Б

5% та 2%,

Б

=

=

В

1000 осіб

В

5% та 2%,

В

=

=

Г

10 000 осіб

Г

5% та 2%,

Г

=

=

Д

1 000 000 осіб

Д

5% та 2%,

Д

=

=

Е

50 000 000 осіб

Е

5% та 2%,

Е

=

=

8.3. За допомогою он-лайн flash-ролика генератора випадкових чисел, що представлений у розділі „Інвентар” на офіційному сайті Бюро статистичного аналізу (Режим доступу: http://www.oca.com.ua/index.php?t=80), доберіть випадкові номери певних одиниць для контент-аналізу чи, приміром, телефонного опитування і результати представте в таблиці. – 2 бали. 

Мінімум

(від якого номера)

Мінімум

(до якого номер)

Кількість одиниць

 

Випадкові числа

А

1

А

50

А

15

А

 

 

Б

1

Б

100

 

Б

20

Б

 

В

1

В

500

В

20

В

 

 

Г

100

Г

1 000

Г

20

Г

 

 

Д

1000

Д

5 000

Д

20

Д

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!