Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4979 Динаміка, склад і структура витрат, до розрахунково-графічної роботи

Динаміка, склад і структура витрат, до розрахунково-графічної роботи

« Назад

Динаміка, склад і структура витрат

________________________________ за 20хx-20хx рр.

(назва підприємства)

 

Показники

Попередній період

Звітний період

Відхилення

(+, -)

сума, тис. грн.

структура, %

сума, тис. грн.

структура, %

абсолютне

структури,

%

відносне, %

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

Витрати з податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

Разом витрат

 

 

 

 

 

 

 

РГР 05. Додаток Р

Динаміка, склад і структура необоротних активів

____________________________ за 20хх р.

(назва підприємства)

Необоротні активи

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+, –)

сума,

тис. грн.

структура,

%

сума,  

тис. грн.

структура,

%

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

структури,

%

Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!