Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4978 Динаміка показників продуктивності праці, до розрахунково-графічної роботи

Динаміка показників продуктивності праці, до розрахунково-графічної роботи

« Назад

Динаміка показників продуктивності праці

_________________________________за 20хх-20хх рр.

(назва підприємства)

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення (+, –)

абсолютне

відносне, %

Обсяг виробленої продукції, тис. грн

 

 

 

 

Середньооблікова кількість працівників основної діяльності, осіб

 

 

 

 

Середньооблікова кількість робітників, осіб

 

 

 

 

Загальна кількість днів, відпрацьованих робітниками, людино-днів

 

 

 

 

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником

 

 

 

 

Середньорічний виробіток продукції на одного працівника, тис. грн

 

 

 

 

Середньорічний виробіток продукції одним робітником,

тис. грн

 

 

 

 

Середньоденний виробіток продукції одним робітником, грн.

 

 

 

 

РГР 05. Додаток С 

Динаміка показників технічного стану основних засобів

________________________________ за 20хх р.

(назва підприємства)

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+, –)

абсолютне

відносне, %

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

тис. грн.

 

 

 

 

Знос основних засобів, тис. грн.

 

 

 

 

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

 

 

 

 

Коефіцієнт зношеності

 

 

 

x

Коефіцієнт придатності

 

 

 

x

РГР 05. Додаток Т

Динаміка показників руху основних засобів

_________________________________ за 20хх-20хх рр.

(назва підприємства)

Показники

Попередній

рік

Звітний

рік

Відхилення (+, –)

абсолютне

відносне, %

Первісна вартість виробничих основних засобів на початок року, тис. грн

 

 

 

 

Первісна вартість виробничих основ­них засобів на кінець року, тис. грн

 

 

 

 

Річний обсяг надходження основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

Річний обсяг вибуття основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

Коефіцієнт оновлення основних засобів

 

 

 

х

Коефіцієнт вибуття основних засобів

 

 

 

х

Коефіцієнт приросту основних засобів

 

 

 

х

РГР 05. Додаток У

Динаміка показників ефективності використання основних засобів

_________________________за 20хх-20хх рр.

(назва підприємства)

Показники

Попередній

період

Звітний

період

Відхилення (+, –)

абсолютне,

відносне, %

Обсяг виробленої продукції, тис. грн

 

 

 

 

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

Фондовіддача основних засобів, грн./грн

 

 

 

 

Фондомісткість основних засобів, грн./грн.

 

 

 

 

Операційна рентабельність основних засобів, %

 

 

 

 

РГР 05. Додаток Х

Динаміка показників ефективності використання матеріальних ресурсів

_________________________________за 20х1-20х2 рр.

(назва підприємства)

Показник

Попередній рік

Звітний рік

Абсолютне відхилення

(+, –)

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

 

 

 

Матеріальні затрати на виробницт­во продукції, тис. грн.

 

 

 

Матеріаломісткість продукції, грн. /грн.

 

 

 

Матеріаловіддача продукції, грн. /грн.

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!