Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4977 Рівень і динаміка фінансових результатів, до розрахунково-графічної роботи

Рівень і динаміка фінансових результатів, до розрахунково-графічної роботи

« Назад

Рівень і динаміка фінансових результатів

________________________________ за 20хx-20хx рр.

(назва підприємства)

 

Показники

Попередній період

Звітний період

Відхилення (+, -)

абсолютне

відносне,

%

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) , тис. грн

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) , тис. грн

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток) , тис. грн

 

 

 

 

Інші операційні доходи, тис. грн

 

 

 

 

Адміністративні витрати, тис. грн

 

 

 

 

Витрати на збут, тис. грн

 

 

 

 

Інші операційні витрати, тис. грн

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі, тис. грн

 

 

 

 

Інші фінансові доходи, тис. грн

 

 

 

 

Інші доходи, тис. грн

 

 

 

 

Фінансові витрати, тис. грн

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі, тис. грн

 

 

 

 

Інші витрати, тис. грн

 

 

 

 

Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. грн

 

 

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування, тис. грн

 

 

 

 

Чистий прибуток, тис. грн

 

 

 

 

Чистий збиток, тис. грн

 

 

 

 

РГР 04. Додаток М

Динаміка, склад і структура доходів

________________________________ за 20хx-20хx рр.

(назва підприємства)

 

Показники

Попередній період

Звітний період

Відхилення

(+, -)

сума, тис. грн.

структура, %

сума, тис. грн.

структура, %

абсолютне

структури,

%

відносне, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

 

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи

 

 

 

 

 

 

 

Дохід з податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

Разом доходів

 

 

 

 

 

 

 

РГР 06. Додаток Н

Динаміка, склад і структура витрат

________________________________ за 20хx-20хx рр.

(назва підприємства)

 

Показники

Попередній період

Звітний період

Відхилення

(+, -)

сума, тис. грн.

структура, %

сума, тис. грн.

структура, %

абсолютне

структури,

%

відносне, %

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

Витрати з податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

Разом витрат

 

 

 

 

 

 

 

РГР 04. Додаток О

Рівень і динаміка показників рентабельності діяльності

___________________________________ за 20хx-20хx рр.

(назва підприємства)

Показник

Значення показника

Абсолютне

відхилення

(+,-)

у попередньому періоді

у звітному періоді

Валова рентабельність продажу продукції, %

 

 

 

Операційна рентабельність продажу продукції, %

 

 

 

Чиста рентабельність продажу продукції, %

 

 

 

Операційна рентабельність активів, %

 

 

 

Чиста рентабельність активів, %

 

 

 

Чиста рентабельність власного капіталу, %

 

 

 

Чиста рентабельність довгострокових інвестицій, %

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!