Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4976 Аналіз ліквідності балансу, до розрахунково-графічної роботи

Аналіз ліквідності балансу, до розрахунково-графічної роботи

« Назад

Аналіз ліквідності балансу

_______________________ за 20хх р.

(назва підприємства)

Ранжувания активів балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Ранжування пасивів балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Платіжний надлишок (+), нестача (-), тис. грн

Рівень покриття зобов'язань, %

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1. Високоліквідні ак­тиви (А1), тис. грн

 

 

1. Терміно­ві пасиви (П1), тис. грн

 

 

 

 

 

 

2. Швидколіквідні ак­тиви (А2), тис. грн

 

 

2. Корот­кострокові пасиви (П2), тис. грн

 

 

 

 

 

 

3. Повільноліквідні активи (А3), тис. грн

 

 

3. Довгост­рокові па­сиви (П3), тис. грн

 

 

 

 

 

 

4. Важколіквідні ак­тиви (А4), тис. грн

 

 

4. Постійні пасиви ((П4), тис. грн

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

Баланс

 

 

-

-

-

-

РГР 03. Додаток Ж

Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності

____________________________________ за 20хx р.

(назва підприємства)

Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення

(+,-)

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

Коефіцієнт проміжної ліквідності

 

 

 

Коефіцієнт загальної  ліквідності

 

 

 

РГР 03. Додаток З

Динаміка загальних показників господарської діяльності

_____________________ за 20хx-20хx рр.

(назва підприємства)

Показники

Попередній період

Звітний період

Темп

зростання,

%

Середньорічна сума інвестованого капіталу (середньорічна вартість активів), тис. грн.

 

 

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

Чистий прибуток, тис. грн.

 

 

 

РГР 03. Додаток К

Динаміка показників ділової активності  

______________________________ за 20хх -20ххрр.

(назва підприємства)

Показники

Попередній період

Звітний період

Абсолютне відхилення

(+,-)

1. Вихідні дані для розрахунку показників

Чистий дохід від реалізації про­дукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (това­рів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

Середня вартість активів, тис. грн.

 

 

 

Середня вартість запасів, тис. грн.

 

 

 

Середня вартість дебіторської заборгованості, тис. грн.

 

 

 

Середня вартість кредиторської заборгованос­ті, тис. грн.

 

 

 

2. Показники оборотності

Коефіцієнт оборотності активів

 

 

 

Середня тривалість обороту активів, днів

 

 

 

Коефіцієнт оборотності запасів

 

 

 

Середня тривалість обороту запасів, днів

 

 

 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

 

 

 

Середня тривалість обороту дебіторської заборгованості, днів

 

 

 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

 

 

 

Середня тривалість обороту кредиторської заборгованості, днів

 

 

 

РГР 03. Додаток Ф

Динаміка оборотності виробничих запасів

_________________________________за 20хх-20хх рр.

(назва підприємства)

Показник

Попередній період

Звітний період

Абсолютне відхилення (+, –)

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

 

 

 

Середньорічний залишок виробничих запасів, тис. грн.

 

 

 

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

 

 

 

Тривалість обороту виробничих запасів, днів

 

 

 

Коефіцієнт закріплення виробничих запасів

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!