Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4975 Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості, до розрахунково-графічної роботи

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості, до розрахунково-графічної роботи

« Назад

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості

_______________________________ за 20хх р.

(назва підприємства)

Показники

Сума, тис. грн

Абсолютне відхилення, тис. грн

(+,-)

на початок звітного періоду

на кінець звітного

періоду

1. Оборотні активи

 

 

 

1.1. Запаси:

 

 

 

2. Поточні зобов'язання та забезпечення

 

 

 

2.1. Короткострокові кредити банків

 

 

 

2.2. Векселі видані

 

 

 

2.3. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

2.4. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

 

 

 

3. Власні оборотні кошти

 

 

 

4. Нормальні (обґрунтовані) джерела формування запасів

 

 

 

5. Тип поточної фінансової стійкості

 

 

x

РГР 02. Додаток Д

Динаміка основних відносних показників фінансової стійкості

_____________________________ за 20хх р.

(назва підприємства)

Показники

 

Значення показника

Абсолютне

відхилення

(+,-)

Рекомендоване

значення

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Коефіцієнт автономії

 

 

 

 

Коефіцієнт заборгованості

 

 

 

 

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

 

 

 

 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

 

 

 

 

Коефіцієнт співвідношення зобов’язань і власного капіталу

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!