Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4972 Контрольні питання з дисципліни, перелік питань з курсу, Системне програмне забезпечення комп’ютерів, НУДПСУ

Контрольні питання з дисципліни, перелік питань з курсу, Системне програмне забезпечення комп’ютерів, НУДПСУ

« Назад

Контрольні питання з дисципліни

1. Файли. Імена файлів. Структура імені. Правила побудови.

2. Розширення імен файлів. Класифікація файлів за типами розширень.

3. Шаблон (маска) для імені файла. Правила побудови та використання маски файла.

4. Носії інформації. Призначення. Імена дисків в операційній системі.

5. Каталоги (папки). Правила побудови імен каталогів для операційної системи MS DOS та Windows.

6. Підкаталоги. Дерево файлів та каталогів. Описати і накреслити схему дерева файлів і каталогів.

7. Операційна система. Призначення і принципи подачі команд. Системне запрошення.

8. Команда перегляду інформації на дискові. Правила подачі. Додаткові параметри (ключі). Навести приклад.

9. Команда переходу між каталогами. Правила та порядок використання. Навести приклад.

10. Команда створення нових каталогів. Правила та порядок використання. Навести приклад.

11. Команда копіювання файлів. Правила та порядок використання. Ключі. Навести приклад.

12. Команда перейменування файлів. Правила та порядок використання. Навести приклад.

13. Команда знищення файлів. Правила та порядок використання. Ключі. Навести приклад.

14. Команда знищення каталогів. Правила та порядок використання. Навести приклад.

15. Структура диска в операційній системі MS DOS. Форматування дисків (підготовка їх до роботи). Наслідки роботи програми. Правила та порядок використання. Ключі. Навести приклад.

16. Створення системної (загрузочної) дискети.

17. Конфігурація операційної системи. Структура файлів Autoexec.Bat і Config.Sys та їх призначення.

18. Запуск оболонки операційної системи FAR. Її призначення, структура та принципи роботи.

19. Функціональні клавіші та їх використання в FAR. Призначення функціональних клавіш F1-F10. 

20. Функції клавіш F1-F10 в сумісності з клавішею Ctrl. Описати їх призначення та команди, які виконуються при їх використанні.

21. Функції клавіш F1-F10 в сумісності з клавішею Alt. Описати їх призначення та команди, які виконуються при їх використанні.

22. Групи файлів та каталогів в FAR. Основи роботи з ними.

23. Пошук інформації в FAR. Панель пошуку.

24. Меню FAR. Меню панелі Ліва (Права), Файли, Диск.

25. Меню FAR. Меню панелі Команди. Конфігурація програми.

26. Меню користувача (головне та локальне). Створення, редагування та використання.

27. Атрибути файлу. Фільтри.

28. Архівація файлів засобами FAR. Робота з архівами.

29. Перегляд інформації FAR.

30. Редагування та створення файлів в FAR.

31. Файли, папки та ярлики Windows. Ім’я файлу. Довгі імена файлів.

32. Організація робочого столу Windows.

33. Отримання інформації з вкладки “Зміст”. Пошук довідки за предметним вказівником. Отримання інформації з вкладки “Пошук”. Знак ”?” чи „Справка” в пункті меню.

34. Друкування в середовищі Windows. Вибір принтера. Підключення принтера до комп’ютера. Настроювання параметрів принтера.

35. Локальна мережа під управлінням ОС Windows. Принципи роботи в локальних мережах. Настройка параметрів і конфігурація мережі.

36. Створення графічних зображень засобами Paint. Редагування рисунків. Спеціальні ефекти. Вставка графічних зображень.

37. Основні поняття та термінологія. Домени. Структура імені домена. Клієнт. Сервер.

38. Підключення до мережі Internet. Провайдери. World Wide Web. Протокол TCP/IP.

39. Norton Utilits – комплексна програма обслуговування і захисту комп’ютера.

40. Звук. Мультимедіа.

41. Система довідкової інформації Windows. Підручник Windows.

42. Настроювання робочого столу. Настроювання параметрів монітора.

43. Запуск програм з головного меню Windows. Командний рядок головного меню.

44. Архівація файлів. Особливості роботи програми WinRAR і WinZip.

45. Захист від комп’ютерного вірусу. Програми обслуговування дисків.

46. Допоміжні панелі в операційних системах Windows98 і вище.

47. Настроювання панелі задач Windows. Призначення панелі управління.

48. Керування файлами за допомогою вікон “Провідник” та “Мій комп’ютер”.

49. Програмне забезпечення для роботи в Internet.

50. Електронна пошта Internet Mail. Створення повідомлень. Отримання та відправка повідомлень.

51. Поєднання MS-DOS i Windows. Командний процесор в середовищі Windows.

52. Вікна і робота з ними. Кнопки розгортання, згортання та мінімізації.

53. Оновлення операційної системи Windows. Створення системних дискет у Windows.

54. Швидкодія і віртуальна пам’ять.

55. Встановлення та знищення програм.

56. Обмін даних між різними додатками Windows. Можливості обміну даних. Вікно Буфера обміну. Копіювання інформації за допомогою Буфера обміну.

57. Встановлення нових пристроїв і програм в MS-DOS і Windows..

58. Панель керування. Настройка апаратного і програмного забезпечення.

59. Використання рисунків графічного редактора Paint в інших додатках. 

60. Адміністрування операційної системи.

61. Адміністрування локальних мереж в Windows-95(98).

62. Fix-IT утиліти. Допоміжні утиліти при обслуговуванні операційних систем. Тест комп’ютера.

63. Склад і призначення операційної системи Unix.

64. Основні команди командної оболонки shell.

65. Робота з файлами і каталогами в Unix.

66. Локальна мережа і Unix.

67. Глобальна мережа. Пртоколи. Сервери Unix.

68. Адміністрування ОС Unix (Linux).

69. Встановлення спеціального програмного забезпечення в Unix.

70. Встановлення операційної системи.

Список рекомендованої літератури 

Основна література

 1. Болтов Ф.Ю., Баженова В.Ю. Операционные системы. часть 1, СПбГУТ, 2008 – 106 с.

 2. Болтов Ф.Ю., Баженова В.Ю. Операционные системы. часть 2, СПбГУТ, 2008 – 84 с.

 3. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение – СПб.: Питер, 2003. — 736 с: ил.

 4.  Гудилин А.Е. Системное программное обеспечение: Учебное пособие. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2005. – 141 с.

 5. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Чофнес Д.Р. Операционные системы. Основы и принципы: Третье издание. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2006. – 1024 с.

 6.  Колисниченко Д.Н , Аллен П.В. Linux. Полное руководство – М: Наука и техника – 2006 – 784 с.

 7. Кузьмин Д.А., Удалова Ю.В. Системное программное обеспечение. Визуальное программирование в Linux: практикум. Учебное пособие. Красноярск ИПЦ КГТУ, 2005. – 167 с.

 8. Молчанов А. Ю. Системное программное обеспечение. Лабораторный практикум. – СПб.: Питер, 2005. – 284 с: ил.

 9. Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. [Текст]: учебник для вузов / А.Ю. Молчанов. – СпБ.: Питер, 2006. – 396 с.

 10. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер; СПб.: Питер, 2007. – 539 с.

 11. Симпсон А., Андердал Б. Windows XP. Библия пользователя. – Москва; С-Петербург; Киев: Диалектика, 2004. – 704 с.

 12. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы: разработка и реализация. Классика CS.– СПб.: Питер, 2006. – 576 с.

 13. Таненбаум, Э. Современные операционные системы. 2-ое изд. Серия «Классика computer science». / Э. Таненбаум; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 1040 с. 

Додаткова література

 1. Колисниченко Д. Н. Linux-сервер своими руками – Спб., Наука и техника, 2002. – 576 с.

 2. Бэкон Дж. Операционные системы. Параллельные и распределенные системы: науч. изд. / Дж. Бэкон, Т. Харрис. Пер. с англ. – М.: Питер; Киев: Изд. группа BHV, 2004. – 799 с.

 3. Гордеев А.В. Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005.– 416 с. 

Інформаційні ресурси

http://www.linux.org

http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux

http://www.citforum.ru/

http://www.linuxformat.ru/

http://www.linux.zp.ua:8100/philosophy/philosophy.ru.html

http://www.microsoft.com/RUS/lnternet/intranets.html

http://www.microsoft.com/RUS/mssol99/prod/dev/vc.htm

http://www.microsoft.com/RUS/mssol99/prod/dev/vb.htm

http://www.microsoft.com/rus/net/

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!