Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4970 Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, Системне програмне забезпечення комп’ютерів, НУДПСУ

Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, Системне програмне забезпечення комп’ютерів, НУДПСУ

« Назад

Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1

Тема 1.1. Програмне забезпечення ПК

 1. Класифікація програмного забезпечення.Поняття операційної системи.

  1. Інструментальне програмне забезпечення.

  2. Прикладне програмне забезпечення.

  3. Системне програмне забезпечення та його класифікація.

  4. BIOS.

 2. Функції операційної системи.

 3. Складові операційної системи.

 4. Класифікація операційних систем. 

Самостійна робота

 1. Сімейства операційних систем.

 2. Сучасні ОС для пристроїв. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 9] 

Практична робота № 1 (4 год)

Тема: Налаштування BIOS.

Мета: Ознайомитись із основами роботи в BIOS для оптимізації роботи комп’ютера.

 

Тема 1.2. Операційна система Windows

 1. Історія створення. ОС MS DOS.

 2. Особливості сімейства операційних систем Windows.

 3. Графічний інтерфейс ОС Windows.

 4. Інтегроване системне програмне забезпечення.

 5. Підключення пристроїв та встановлення драйверів.

 6. Облікові записи та персоналізація.

 7. Ремонт та відновлення системи.

 8. Робота з системним реєстром. 

Самостійна робота

 1. Хмарні технології. Windows Azure.

 2. Робота інтегрованого системного програмного забезпечення.

 3. Резервне копіювання. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 9] 

Практична робота № 2 (2 год)

Тема: Робота в режимі командного рядка.

Мета: Ознайомитись із основами роботи в режимі командного рядка та засвоїти основні команди MS DOS. 

Практична робота № 3 (2 год)

Тема: Встановлення та відновлення роботи ОС Windows.

Мета: Навчитись здійснювати встановлення операційної системи. 

Практична робота № 4 (2 год)

Тема: Оптимізація і налаштування роботи ОС Windows. Робота інтегрованого програмного забезпечення.

Мета: Ознайомитись із основами роботи в системному реєстрі. Персоналізацією, набути навичок налаштовування параметрів швидкодії та автозавантаження. 

Індивідуально-консультаційна робота (6 год.)

Контроль МОДУЛЯ 1 – комп’ютерне тестування (2 год)

 

МОДУЛЬ 2

Змістовий модуль 2        

Тема 2.1. Допоміжне сервісне програмне забезпечення

 1. Файлові менеджери і графічні оболонки.

 2. Тестове та діагностичне програмне забезпечення.

 3. Антивірусні програми.

 4. Програми очищення та оптимізації. 

Самостійна робота

 1. Створення віртуальних комп’ютерів.

 2. Віддалений доступ. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13] 

Практична робота № 5 (2 год)

Тема: Файлові менеджери. Тестування та діагностика ПК.

Мета: Ознайомитись із основами роботи програм діагностики роботи комп’ютера. 

Практична робота №6 (2 год)

Тема: Забезпечення безпеки даних. Програми очищення та оптимізації роботи. 

Мета: Ознайомитись із роботою антивірусних програм, браундмаєра, фаєрвола, і програм твікерів.

 

Тема 2.2. Програми для роботи з даними

 1. Архіватори та програми резервного копіювання

 2. Програми для роботи із дисками.

 3. Програми відновлення даних.

 4. Безпека даних 

Самостійна робота

 1.  Обмеження доступу до даних. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16] 

Практична робота № 8 (2 год)

Тема: Програми резервного копіювання даних.

Мета: Ознайомитись із роботою засобів для резервного копіювання даних.

Практична робота № 9 (2 год)

Тема: Програми для роботи із дисками.

Мета: Навчитись використовувати програмне забезпечення, яке призначене для відновлення даних та перерозподілу даних на диску. 

Тема 2.3. Операційна система Linux

 1. Історія створення та особливості ОС Linux

 2. Графічні оболонки.

 3. Програмне забезпечення для ОС Linux.

 4. Основні команди 

Самостійна робота

 1. Linuxпохідні операційні системи

 2. ОС Google Chrome 

Література [3, 4, 6, 7, 14] 

Практична робота № 10 (2 год)

Тема: Операційна система Linux.

Мета: Ознайомитись із графічною оболонкою операційної системи Linux KDE.

Контроль МОДУЛЯ 2 – комп’ютерне тестування (2 год)

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ 

Форми і засоби проміжного та підсумкового контролю

Необхідною умовою навчання є контроль набутих знань. Об‘єктивність оцінки знань студентів залежить від форм и методів поточного та підсумкового контролю. Для поточного підсумкового контролю програмою передбачені контрольні питання до кожної теми курсу і модульного контролю. Після завершення вивчення курсу проводиться підсумковий контроль. Під час проведення поточного контроль студенти отримують бали за виконані самостійні та практичні завдання, а також поточне тестування по лекційним матеріалам. Форми проведення поточного контролю, їх періоди визначаються робочим планом викладача. Поточний контроль проводиться у вигляді заліків по практичним і самостійним роботам, а також контрольних заходів по змістовим модулям. Підсумкова оцінка визначається за кредитно – модульною системою оцінки знань на підставі результатів одержаних студентом на протязі вивчення всього курсу.

При визначення підсумкового рейтингу студентів за кредитно – модульною системою оцінки знань згідно до вимог Болонської декларації використовується наступна шкала оцінки знань: 

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за розширеною національною шкалою

Оцінка за 5-бальною шкалою

90-100

A

«відмінно»

5

80-89

B

«дуже добре»

4,5

70-79

C

«добре»

4

60-69

D

«задовільно»

3,5

50-59

E

«достатньо»

3

35-49

FX

«незадовільно»

2

0-34

F

«неприйнятно»

1

Розподіл балів 

з навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення комп’ютерів» для ЕКБ-21, ЕКБ-31 факультету економіки та оподаткування 

 

Модуль І= 25 балів

Модуль ІІ= 25 балів

Підсумковий модульний контроль - 50

Підсумок 100 балів

ЗМ 1 = 20

Модульна контрольна робота - 5

ЗМ 2 = 20

Модульна контрольна робота - 5

Тема

Т1.1

Т1.2

Т2.1

Т2.2

Т2.3

Виконання практичних робіт

5

5

4

4

4

Виконання самостійної роботи

3

2

1

1

1

Виконання індивідуально-консультаційної роботи

 

5

 

 

5

Примітка:

Наукова робота та інші творчі здобутки студента. Оцінка здійснюється за підсумками семестру при формуванні сумарної модульної оцінки в т.ч. з урахуванням результатів наукової роботи та участі протягом семестру у тренінгових семінарах – всього 5 балів.

За несвоєчасність виконання завдань студентом кількість запланованих балів може бути зменшена.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!