Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4965 Взаємодія різних видів транспорту, Інтегровані транспортні системи, АМСУ

Взаємодія різних видів транспорту, Інтегровані транспортні системи, АМСУ

« Назад

Взаємодія різних видів транспорту

У сучасних умовах динамічного розвитку економіки країни і зростання обсягів перевезень вирішення проблем взаємодії різних видів транспорту надзвичайно актуально.

Удосконалення режимів функціонування ЄТС пов’язано з виконанням таких важливих завдань.

1. Одне з найбільш актуальних завдань удосконалювання координації роботи різних видів транспорту – це розробка довгострокової комплексної програми їхнього розвитку. У рамках цієї програми слід розвязати задачу оптимального співвідношення між розміром капітальних вкладень, що виділяються на розвиток народного господарства й транспорту, а також оптимального розподілу виділення на розвиток ЄТС ресурсів між окремими видами транспорту.

2. Розробка довгострокової комплексної програми потребує створення уніфікованої методики, що має дати оцінку ефективності того або іншого виду транспорту, погоджуючи її з невизначеністю стану транспортних процесів.

У методиці мають враховуватися повні транспортні витрати народного господарства, пов’язані зі зберіганням, створенням оптимальних запасів продукції, підготовкою вантажів до перевезення, очікуванням у пунктах взаємодії та ін.

3. Більшість рішень, прийнятих при розвитку елементів ЄТС і її складових частин, потребує знань перспективних транспортних техгнологій перевезень. Без цієї інформації неможливо здійснювати керування на жодному з рівнів. Сформована в цей час ситуація орієнтує на роздільний розвиток методів оптимізації й теорії прогнозування. Із цієї причини втрати від прийняття неоптимальних рішень становлять десятки мільйонів гривень.

Тому одним із найважливіших завдань є впровадження єдиної методики прогнозування розвитку ЄТС та оптимального розподілу капіталовкладень на розвиток взаємодіючих видів транспорту [2].

Капіталовкладення – це кошти, що направляються на розширення та відтворення засобів праці, які функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, та об’єктів соціальної інфраструктури підприємства. Вони складаються із затрат на реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих та спорудження нових підприємств, заміну засобів праці, що вибули.

Основні чинники підвищення ефективності капіталовкладень такі:

  • удосконалення технологічної структури капіталовкладень;

  • удосконалення механізму підготовки проектної документації та кошторисів, будівельно-монтажних робіт;

  • скорочення тривалості циклу капіталовкладення.

У ринкових умовах, коли перевезення будь-якого вантажу чи пасажира при прямому чи змішаному варіанті розглядається як логістична система, що забезпечує найбільш швидке просування товару (пасажира) від місця формування потоку до місця його призначення, крім зазначених принципів, для створення можливості роботи за єдиною технологією змішаного сполучення, слід дотримуватися принципу відповідності пропускної спроможності технічного оснащення потужностям потоків вантажів (пасажирів) з урахуванням перспектив розвитку перевезень у даному регіоні на основі стратегічного планування.

Взаємодія різних видів транспорту у вузлах може відбуватися лише при узгодженості технічної політики, параметрів рухомого складу та перевантажувальних пристроїв, організації руху транспортних засобів по території вузла, технологій роботи під час переведення їх на так звані “єдині” технології, що дозволяють здійснювати швидкий та ефективний перехід вантажо- або пасажиропотоків з одного виду транспорту на інший [4].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!