Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4961 Практичне заняття на тему Отримання відомостей із судових засідань та судових матеріалів, Журналістський фах

Практичне заняття на тему Отримання відомостей із судових засідань та судових матеріалів, Журналістський фах

« Назад

Практичне заняття на тему Отримання відомостей із судових засідань та судових матеріалів

Основні питання

 1. Доступ до судових засідань.

 2. Право робити нотатки та фіксувати судові засідання технічними засобами.

 3. Єдиний реєстр судових рішень.

 4. Доступ до судових матеріалів. 

Методичні вказівки до виконання завдання

(домашнє завдання)

 1. Вивчіть теоретичний матеріал із зазначеної теми самостійно.

 2. Опрацюйте Закон України „Про доступ до судових рішень” // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3262-15.

 3. Ознайомтеся й проаналізуйте Єдиний державний реєстр судових рішень // Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.

 4. Розгляньте Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи № REC (2003)13 „Про надання інформації щодо кримінального судочинства через засоби масової інформації”, ухвалену Комітетом міністрів 10.07.2003 р. // Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/ media/Doc/Translations/Ukrainian/Rec%282003%29013_ua.pdf.

 5. Відшукайте в пресі 2 публікації, в яких неправильно вжито терміни на позначення рішення суду. 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Інформаційне законодавство України (станом на 1 вересня 2008 року) / За ред. Тараса Шевченка, Тетяни Олексіюк; упорядник – Т. Г. Бондаренко. – К., 2008. – 356 с.

 2. Конституція України. – К.: Преса України, 2001.

 3. Кузнецова О. Д. Правові й етичні норми журналістики: тексти лекцій / О. Д. Кузнецова. – Л. : Ред-видавн. відділ Львів, ун-ту, 1993.

 4. Петрова Н. Медіаправо / Н. Петрова, В. Якубенко. - К.: „Київська типографія”, 2007. - 280 с.

 5. Правові засади діяльності засобів масової інформації: навчальний посібник. – К.: Інститут журналістики, 2004. – 375 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!