Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4901 Приклади розв’язків задач, Організовування процесів досліджень, проектування і освоєння нової продукції, Організація операційної діяльності підприємства

Приклади розв’язків задач, Організовування процесів досліджень, проектування і освоєння нової продукції, Організація операційної діяльності підприємства

« Назад

Тема 12 Організовування процесів досліджень, проектування і освоєння нової продукції

Типова задача1. Первинна трудомісткість виготовлення виробу становить 100 нормо-год, проектний річний випуск машин — 600 шт. Завдяки заходам із прискорення освоєння трудомісткість виготовлення була значно скорочена (b = 0,0554), і завод скоротив тривалість досягнення проектного річного випуску на 30 %. Змінні витрати на одну машину — 1300 грн, постійні витрати — 150 000 грн/рік. Нарощування випуску продукції в обох випадках пропорційне часу освоєння.

Потрібно: визначити трудомісткість виготовлення освоєного виробу; обчислити скорочення циклу освоєння нового виробу (побудувати графік освоєння); розрахувати додаткову кількість продукції, одержаної завдяки прискоренню освоєння нового виробу; визначити зниження собівартості одиниці виробу; обчислити річну економію, одержану від прискорення освоєння нового виробу.

Розв’язання

1. Розрахунок трудомісткості серійно освоєного виробу: 

2. Розрахунок тривалості циклу: оскільки (за умовою) цикл освоєння зменшений на 30 %, то для Т1 = 12 міс.

Т2 = 12 · 0,7 = 8,4 міс.

3. Графіки освоєння виробництва для варіантів 1 і 2 наведено на рисунку: 

4. Додаткова кількість продукції (виробів).

5. Розрахунок вартості однієї машини за різних варіантів освоєння:

У первинному плані освоєння виробів, розрахованому на 12 міся­ців, програма випуску становить 600 виробів. У разі прискореного освоєння за цей самий період підприємство виготовить виробів N2 = 600 + 90 = 690 виробів. Тому

грн/шт.;

грн/шт.

6. Зниження собівартості одного виробу: 

7. Розрахунок річної економії: 

грн/шт.;

грн/рік.

Типова задача2. Підприємство придбало електротехнічне устаткування на 200 тис. грн зі строком експлуатації 5 років. Процентна ставка – 10 %. Щорічна економія на поточних витратах від використання нового устаткування становила 60 тис. грн.

Потрібно: визначити, чи вигідне інвестування здійснило підприємство, якщо:

а) інші умови не змінювались?

б) на початку 4-го року через інфляцію процентна ставка зросла до 15 %?

Розв'язання

Методом дисконтування обчислимо приведену суму економії поточних витрат за весь строк служби устаткування за двома варіантами (табл. 1, 2).

Варіант 1. Ставка дисконту 0,1, t = 5 років

Таблиця 1. Розрахунок приведеної суми економії для варіанту 1

Рік

Номінальна економія (εном)

Коефіцієнт дисконтування (Ка)

Приведена

економія (Е)

0

(200 000)

(1,000)

(200 000)

1

60 000

0,909

54540

2

60 000

0,826

49560

3

60 000

0,751

45060

4

60 000

0,683

40980

5

60 000

0,621

37260

 

60 000

Σ 3,790

Σ227 400

Варіант 2. Ставка дисконту 0,1, t = 3 роки; ставка дисконту 0,15, t = 2 роки

Таблиця 2. Розрахунок приведеної суми економії для варіанту 2

Рік

Номінальна економія (εном)

Коефіцієнт дисконтування (Ка)

Приведена

економія (Е)

0

(200 000)

(1,000)

(200 000)

1

60 000

0,909

54540

2

60 000

0,826

49560

3

60 000

0,751

45060

4

60 000

0,594

35640

5

60 000

0,516

30960

 

60 000

Σ3,596

Σ215760

У таблицях: (200 000) це витрати підприємства на устаткування, подані в умові задачі.

Для розв’язування задачі використаємо формулу.

Отже, для першого варіанта Е= 60000 х 3,79 = 227 400 (тис. грн).

Аналіз варіанта 1 показує, що оскільки приведена сума економії 227400 тис. грн перевищує витрати на придбання, то інвестування є вигідним. Аналіз варіанта 2 показує, що приведена сума економії (60000x3,596=215760) також перевищує витрати на придбання, отже, інвестування доцільне.

Типова задача 3. На основі даних пожаної далі таблиці і кривої освоєння продукції А в серійному виробництва (рис. 10.5) необхідно визначити: собівартість зразка № 2000; собівартість зразка, який повністю освоєний у серійному виробництві; річну програму серійного виробництва продукції А.

№ п/п

Показник

Значення показників

1

Тривалість освоєння продукції А в серійному виробництві, роки

0,5

2

Коефіцієнт освоєння зразка № 2000

2,2

3

Коефіцієнт освоєння зразка № 5000

1,5

4

Коефіцієнт освоєння зразка № 10000

1,1

5

Коефіцієнт освоєння зразка № 15000

1,02

6

Собівартість зразка № 3000, грн.

200

Рис. 12.1. Крива освоєння продукції А в серійному виробництві.

Розв'язання

1. За умовою задачі немає конкретної математичної залежності між собівартістю зразка і його порядковим номером. Будуємо залежність між собівартістю зразка і його порядковим номером (Рис. 10.6). 

Рис. 12.2. Залежність між собівартістю зразка і його порядковим номером

2. Знаходимо приблизне розміщення точки А. Коефіцієнт освоєння зразка № 3000 знаходимо на основі розв’язання пропорцій за точками Д і Б: 2,2 – 1,5 = 0,7; 0,7/(5 - 2) = 0,23, де 0.23 – частка зниження собівартості після виготовленнятисячі зразків. Тоді коефіцієнт освоєння зразка№ 3000 становитиме 2,2 - 0,23 = 1,97. Собівартість серійного освоєння зразка дорівнює 200 / 1,97 = 102 грн (зразок № 15000). Собівартість зразка № 5000 – 102 · 1,5 = 153 грн. Собівартість зразка № 2000 дорівнюватиме 102 · 2,2 = 224 грн.

Для визначення річної програми серійного виробництва продукції А проаналізуємо рис. 10.6. На зразку № 15000 закінчується освоєння серійного виробництва продукції А. Цикл освоєння – 0,5 року. У наступні 0,5року програма випуску продукції А зросте приблизно в 4,3 раза, тобто становитимеприблизно 15000 · 4,3 = 64500 шт. за рік.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!