Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4898 Приклади розв’язків задач, Методи організовування процесів, Організація операційної діяльності підприємства

Приклади розв’язків задач, Методи організовування процесів, Організація операційної діяльності підприємства

« Назад

Тема 9 Методи організовування процесів

Типова задача 1. Визначити необхідну кількість устаткування для виконання виробничої програми токарною дільницею механообробного цеху, виходячи з інформації, поданої в таблиці.

Найменування деталі

Річний обсяг виробництва, шт.

Норма штучного часу, хв

Вал

20 000

6

Циліндр

60 000

5

Поршень

40 000

8

Річний плановий фонд робочого часу одного верстата — 3820 год; коефіцієнт виконання норм на токарних роботах — 1,1; втрати робочого часу на переналагоджування устаткуван­ня — 4 %.

Розв’язок:

Кількість устаткування в непотоковому виробництві за групами однотипних верстатів, що взаємно замінюються, визначається за формулою.

Типова задача 2. На підприємстві створена лінія для обробки фланців з добовою потужністю – 450 шт. Хода конвеєру – 1,5 м. Режим роботи лінії в 2 зміни по 8 год. кожна, регламентовані перерви 15 хв. за зміну, Технологічні втрати складають 5%. Норми часу на операції обробки дані у табл.4.1

Таблиця 1. Норми часу по операціях технологічного процесу

Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

Норма часу, хв.

12,0

10,0

23,0

13,0

6,0

11,0

6,0

Потрібно:

1. Визначити: такт лінії, кількість робочих місць та робітників, коефіцієнт їх завантаження.

2. Розрахувати тривалість технологічного циклу обробки деталей.

Розв’язок:

1. Дійсний фонд робочого часу роботи лінії 

2. Такт лінії 

3. Кількість робочих місць по операціях

Мр1= t1 / τ=12,0 / 2,05= 5,8 або 6

Мр2= t2 / τ=10 / 2,05= 4,87 або прийнята кількість 5

Мр3= t3 / τ=23 / 2,05= 11,21 або прийнята кількість 12

Мр4= t4/ τ=13 / 2,05= 6,34 або прийнята кількість 7

Мр5= t5/ τ=6 / 2,05= 2,9 або прийнята кількість 3

Мр6= t6/ τ=11 / 2,05= 5,4 або прийнята кількість 6

4. Загальна кількість робочих місць

Σ Мр=6+5+12+7+3+6=39

5. Завантаження робочих місць

Кз1р11=5,8 / 6=0,82

Кз2р22=4,8 / 5=0,98

Кз3р33=11,21 / 12=0,98

Кз4р44=6,34 / 7=0,9

Кз5р55=2,9/ 3=0,98

Кз62р66=5,4 / 6=0,9

6. Швидкість руху конвеєру

Vк(пл) = lo /τ =39/2,05 =0,48 м/хв.

7. Довжина конвеєрної лінії

Lк(пл) = lo ×Σ Mpi= (1,5×39) /2+29,25 м ;

8. Тривалість технологічного процесу обробки деталей

Тц= τ × ΣМ+ Lк(пл) / Vк(пл) =2,05×39+29,25/0,48=140,89 хв.

Відповідь:

1. Такт лінії τ=2,05 хв.;

2. Загальна кількість робочих місць = 39;

3. Завантаження робочих місць: Кз1=0,82; Кз2=0,98; Кз3=0,98; Кз4=0,9; Кз5=0,98; Кз62=0,9

4. Тривалість технологічного процесу Тц= 140,89 хв.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!