Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4897 Приклади розв’язків задач, Організовування виробничих та сервісних процесів у часі, Організація операційної діяльності підприємства

Приклади розв’язків задач, Організовування виробничих та сервісних процесів у часі, Організація операційної діяльності підприємства

« Назад

Тема 8 Організовування виробничих та сервісних процесів у часі

Типова задача 1. На дільниці обробляється партія деталей з 6 штук. Величина транспортної партії дорівнює 2 деталям. Технологією передбачено здійснення трьох операцій з норми часу відповідно: t1=1,0 ; t2=2,0 та t3=4,0 хв. На першій та другій операціях встановлено по 1 верстату, а на третій – 2 верстата. Середній міжопераційний час перерв –2 хв. Режим роботи дільниці у 2 зміни по 8 годин кожна. Тривалість природних процесів складає – 30 хв.

Потрібно:

1. Визначити тривалість технологічного та виробничих циклів обробки партій деталей при послідовному, паралельному та послідовно-паралельному видах руху деталей по операціях;

2. Зробити висновки щодо ефективності виробничого процесу.

Розв’язок:

1. Визначимо тривалість циклів для:

  • послідовного виду руху деталей по операціях:

- технологічний цикл: 

- виробничий цикл у календарних днях: 

  • паралельного виду руху:

- технологічний цикл: 

- виробничий цикл у календарних днях:   

  • паралельно-послідовного виду руху:

- технологічний цикл: 

- виробничий цикл у календарних днях:     

Відповідь: 1. Тт.посл.= 30 хв., Тц.посл.= 0,096 кал. дн.; Тт.пар.= 18 хв., Тц.пар.= 0,087 кал. дн.; Тт.п-п.= 18 хв., Тц.п-п.= 0,087 кал. дн.;

2. В даному випадку доцільні паралельний та паралельно послідовний рух прпедметів праці по операціях, які мають однакові цикли обумовлені розміром передаточної (транспортної) партії.

Типова задача 2. Механічному цеху заплановано для складального цеху виготовлення партії деталей з 15 штук, за технологією передаточна (транспортна) партія становить 3 шт., норми витрат часу на виконання кожної з трьох технологічних операцій становлять відповідно, хв.: t1=30, t2=90, t3=48; На першій та третійопераціях встановлено по 1 верстату, а на другій – 2 верстата.; час на підготовку виробництва становитиме 1,5 год., а середній міжопераційний час — 20 хв.; усі інші елементи витрат часу в циклі становлять 30 % від тривалості технологічного часу обробки. Режим роботи цеху в 2 зміни по 8 год. кожна. Коефіцієнт календарності складає 1,4.

Потрібно:

1. Розрахувати тривалість операційного і виробничого циклів обробки деталей при послідовному та паралельному видах поєднання технологічних операцій.

2. Розрахувати тривалість операційного і виробничого циклів обробки деталей, якщо транспортна партія буде складати 5 шт.

Розв’язок:

1. Визначимо тривалість циклів для:

  • послідовного виду руху деталей по операціях:

- технологічний цикл: 

- виробничий цикл у календарних днях: 

  • паралельного виду руху:

- технологічний цикл: 

- виробничий цикл у календарних днях: 

Відповідь: 1. Тт.посл.=2520 хв., Тц.посл.=4,97 кал. дня.;

2. Тт.пар.=1584 хв., Тц.пар.=2,47 кал. дня.;

Типова задача 3. На механічної дільниці підбирається доцільний варіант способу поєднання операцій, що виконуються верстатах. Обробка партії деталей кількістю 4 шт. за технологічним процесом виконується на 6 операціях, тривалість яких складає відповідно у хв.: t1 = 8; t2 = 4; t3 = 3; t4 = 10; t5 = 5; t6 = 6. Кожна операція виконується на окремому металообробному верстаті.

Потрібно:

  1. Обчислити тривалість технологічного циклу при послідовному, паралельному і послідовно-паралельному поєднанні операцій.

  2. Визначити доцільний варіант обробки.

Розв’язок: 

Відповідь: 1. Тт.посл.=144 хв.; Тт.пар.=66хв.; Тт.п-п.=84хв.

2. Доцільний паралельний рух предметів праці по операціях.

Типова задача 4. У механічному цеху обробка деталей здійснюється партіями з використанням послідовного, паралельно-послідовного та паралельного видів їх руху. Розмір оброблюваної партії деталей становить 15 шт., а транспортної партії — 5 деталей. Нормативна тривалість технологічних операцій відповідно дорівнює t1 = 2, t2 = 3 та t3 = 4,5 хвилини. Середній міжопераційний час перерв складає 2 хв. На першій і другій операціях задіяно по одному верстату, а на третій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом 30 хв. Механічний цех працює 22 робочих дні на місяць у дві зміни по 8 годин кожна. Коефіцієнт календарності — 1,4.

Потрібно:

1. Обчислити тривалість технологічного і виробничого циклів механічної обробки деталей прирізних способах поєднання операцій.

2. Порівняти отримані дані і зробить висновки.

Розв’язок: 

Відповідь:

1. Технологічний та виробничі цикли при різних способах поєднання операцій дорівнюють: Тт.посл.=108,75 хв., Тц.посл.= 0,256кал.дн.; Тт.пар.= 66,25хв., Тц.пар.= 0,186 кал.дн.; Тт.п-п.= 66,25хв., Тц.пар.-посл.= 0,186 кал.дн.

2. За тривалістю відповідні технологічний та виробничі цикли співпадають, що обумовлено розміром передаточної (транспортної) партії. 

Типова задача 5. На підприємстві виготовляється механізм зі схемою складання, що показана на рис. 6.1. з тривалістю циклів простих процесів наведених у табл. 6.1. В комплектувальному складі деталі в середньому пролежують по 2 дні. Тривалість випробувань після складання механізму складає 4 дні.

Потрібно :

  1. Визначити тривалість виробничого циклу складного процесу виготовлення механізму.

  2. Побудувати цикловий графік.

  3. Обчислити коефіцієнт паралельності.

 Тривалість простих процесівТаблиця 2.1.

Деталь, складальна одиниця, механізм

Цикл, дні

Д-01

7

Д-11

4

Д-12

4

Д-21

2

Д-22

5

Д-23

7

СкО-1

3

СкО-2

4

Механізм

5

Розв’язок:

1. Визначаємо величину циклу: 

2. На графіку справа наліво у масштабі часу відкладають цикли часткових (простих) процесів, починаючи від випробувань і закінчуючи виготовленням деталей. 

Коефіцієнт паралельності для даного прикладу 

Відповідь: 1. Тц. виробу = 22 дні.

2. Цикловий графік виготовлення механізму такаж визначає 22 дні.

3. Коефіцієнт паралельності = 2,18

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!