Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4885 Лабораторна робота №1 на тему Створення бази даних, Організація баз даних і знань, НУДПСУ

Лабораторна робота №1 на тему Створення бази даних, Організація баз даних і знань, НУДПСУ

« Назад

Реалізація бази даних на внутрішньому рівні

Лабораторна робота №1 на темуСтворення бази даних

(створення таблиць, заповнення таблиць інформацією, створення зв'язків між таблицями, робота з даними в режимі таблиці)

 Запуск програми Microsoft Access:

ПУСК - Програми - Microsoft Access

У вікні Microsoft Access виберіть Нова база даних і клацніть на кнопці OK. У вікні Файл нової бази виберіть папку, у якій будете поміщати БД, а в нижній частині вікна дайте ім'я файлу Бібліотека.mdb (розширення mdb система додасть автоматично). Клацніть на кнопці Створити.

Відкривається вікно бази даних, де відображені всі компоненти БД.

Компоненти бази даних:

 • таблиці – об'єкти, у яких зберігається інформація про якусь предметну область (наприклад, роботи бібліотеки, складального цеху заводу тощо). У таблицях інформація представлена

- у стовпцях, які називаються доменами значень,

- у рядках, які називаються записами.

- у полях, які розміщені на перетині стовпців і рядків таблиці

Кожне поле має свої властивості: ім'я, тип, розмір і при необхідності формула розрахунку, які задаються користувачем при створенні таблиць;

 • запити – вибірки з однієї або декількох таблиць або інших запитів, які задовольняють певним умовам; у запитах можна виконувати обчислення, за допомогою запитів можна змінювати значення відразу декількох записів;

 • звіти – інформація з таблиць, підготовлена для печатки;

 • форми – зображення даних з таблиць на екрані у формі зручної для уведення, перегляду й коректування інформації; якщо з формою зв'язати програми мовою Visual Basic for Application (VBA), те форма стане засобом обробки даних;

 • макросы й модулі – програми обробки даних, які зберігаються в БД мовою VBA.

4.1. Створення таблиць

Створимо три таблиці, які містять інформацію про роботу бібліотеки університету:

 • Книги – містить інформацію про книги, які зберігаються в бібліотеці;

 • ЧитКниги – містить інформацію про книги, які отримані читачами;

 • Читачі містить інформацію про читачів бібліотеки.

Для створення таблиці клацніть на кнопці Створення таблиці в режимі конструктора. У вікні конструктора таблиць уведіть інформацію, представлену на мал. 1. Вам необхідно задати для кожного поля його властивості:

 • Ім'я поля, може складатися з букв, цифр, може містити пробіли;

 • Тип даного поля, вибирається зі списку, що розкривається;

 • Размер поля, кількість символів для типу Текстовий, або один із числових типів для типу Числовий;

 • Опис дозволяє вказати призначення поля й особливості інформації, що зберігається в ньому;
 • Формат поля, можна вказувати формат для даних, які вводяться;

 • Підпис дозволяє задати заголовок поля при висновку таблиці на екран, якщо заголовок не заданий, то виводиться ім'я поля;

 • Умова на значення записують логічні вираження для значень, які вводяться в поле (наприклад, для поля Вартість можна поставити <100, якщо вартість книги не повинна перевищувати 100 гривень);

 • Повідомлення про помилку містить повідомлення користувачеві при уведенні помилкових значень.

Одне з полів таблиці призначається ключовим. Значення в цьому полі однозначно визначає запис. Це поле повинне бути призначене Обов'язковим і необхідно вказати, що це поле є Індексованим (без повторений). Таким полем у таблиці Книги є поле Инв№. Щоб призначити це поле ключовим, відзначте поле й клацніть на інструменті Ключ (він виділений на малюнку 1). Закрийте вікно Конструктора таблиць для збереження структури таблиці й дайте їй ім'я у вікні запиту.

Тепер потрібно ввести дані в таблицю. Це можна зробити багатьма способами. Приведемо два найпростіших:

1) Перегляд й уведення даних у режимі таблиці: для цього у вікні бази даних необхідно виділити таблицю й нажати на кнопку Відкрити. Ви побачите порожню таблицю. Уведіть у неї кілька записів про книги вашої бібліотеки як зазначено в таблиці 1.

2). Використання автоформы: натисніть на кнопку Новий об'єкт на панелі інструментів і виберіть пункт Автоформа. Буде створена й відкрита форма для перегляду й редагування записів. Уведіть не менш 10 записів у таблицю Книги. 

Малюнок 1. Створення структури таблиці Книги

Створіть нову таблицю ЧитКниги з полями (Рис. 2):

Инв№ - інвентарний номер книги, виданої читачеві;

NB – номер читацького квитка читача;

Дата видачі - дата видачі книги читачеві;

Дата повернення – дата, коли читач належний повернути книгу в бібліотеку.

Виберіть відповідному змісту типи полів й їхні розміри. Поле Инв№ повинне бути типуТекстовий і мати розмір 6 (байтів) як й у таблиці Книги. Поле NB теж зробітьтекстовим. Поля Инв№ й NB повинні бути індексованими й обов'язковими. У цій таблиці можна не призначати ключового поля.

Заповните таблицю даними про видані книги (Таблиця 2). Стежите за тим, щоб дані у всіх трьох таблицях були погоджені, тобто не видавайте книг, яких немає в бібліотеці.

Малюнок 2. Структура таблиці ЧитКниги.

Таблиця 2. Список книг, які видані, до таблиці ЧитКниги

Инв№

NB

Дата видачі

Дата повернення

Прим

1

700

3.01.03

14.02.03

 

11

830

20.01.03

13.02.03

 

10

830

2.12.02

6.01.03

 

8

830

21.12.02

23.01.03

 

5

700

3.12.02

4.01.03

 

3

1220

10.12.02

11.01.03

 

4

830

2.12.02

3.01.03

 

Таблиця 1- Список книг з таблиці Книги

Инв№

Шифр

Автор

Назва

Видавництво

Місто

Рік

Вартість

Анотація

1

681.3

Пинчук В. П.

Объектно-ориентированное програмування

ЗНТУ

Запоріжжя

2002

10,00 грн.

Конспект лекцій для студентів, що вивчають програмування.

10

657.1

Овчаренко Е. К.

Фінансово-економічні розрахунки в Excel

Филинъ

Москва

1997

8,00 грн.

Книга в доступній формі знайомить із можливостями Excel

11

681.3

Праг, Карри Н. й ін.

Секрети Access 97

Діалектика

Київ

1997

24,00 грн.

Особливості використання Access 97 на прикладах

9

681.3

Гарнаев А.

Самовчитель VBA. Технологія створення користувальницьких додатків.

БХВ

Санкт-Петербург

1999

14,00 грн.

Є докладним довідником по VBA, а також самовчителем по розробці додатків за допомогою цієї мови.

8

681.3

Додж М., Стинсон К.

Ефективна робота з Microsoft Excel 2000.

Питер

Санкт-Петербург

1998

28,00 грн.

Представляє нову версію програми електронних таблиць.

2

681.3

 Біла Н. И.

Програмування на VBA.

ЗНТУ

Запоріжжя

2000

10,00 грн.

Конспект лекцій для студентів.

3

681.3

Гарнаев А.

Використання Excel в економіці й фінансах.

БХВ

Санкт-Петербург

1997

23,00 грн.

Містить повний перелік всіх функцій і приклади їхнього використання.

4

681.3

Вейскас Дж.

Ефективна робота з Microsoft Access 2000

Питер

Санкт-Петербург

2000

35,00 грн.

Нова версія популярної системи керування базами даних.

5

681.3

Керри Н. Праг

Біблія користувача Microsoft Office 2000

Діалектика

Київ

2001

43,00 грн.

Описуються можливості програм Word, Excel, Access, Power Point, Outlook

6

517

Єфімов Д. В.

Збірник задач по вищій математиці

Наука

Москва

1994

12,00 грн.

Для студентів технічних вузів

7

681.3.06

Бухвалов А. В., Идельсон А. В.

Фінансові обчислення для професіоналів.

БХВ

Санкт-Петербург

2001

23,00 грн.

Розглядаються рішення численних фінансових задач. Кожна тема закінчується методикою обчислень в Excel.

Створіть нову таблицю Читачі (Рис.3) з полями:

NB – номер читацького квитка читача;

Прізвище – прізвище читача;

Кафедра – кафедра, на якій працює читач, або група, у якій учиться читач;

Телефон – робочий телефон читача.

Ключовим полем в останній таблиці є поле NB, тому що саме воно однозначно визначає кожен запис.

Малюнок 3. Структура таблиці Читачі

Заповните й цю таблицю даними (Таблиця 4). Стежите за тим, щоб не видавати книги неіснуючим читачам, тому що в цьому випадку ви не зможете встановити необхідні зв'язки між таблицями.

Таблиця 4. Список читачів до таблиці Читачі

NB

Прізвище

Кафедра

Телефон

700

Корнич В. Г.

Фізика

2-92

890

Нечай И. С.

Фізика

2-91

1220

Цокотун П. В.

ВМ

4-14

555

Романиченко Г. В.

ВМ

4-14

830

Біла Н. И.

ВМ

4-14

4.2. Створення зв'язків між таблицями

Реалізація нашої бази даних можна вважати завершеною. Залишилося тільки встановити постійні зв'язки між таблицями для того, щоб можна було вибирати дані з декількох таблиць у відповідності зі значеннями співпадаючих полів. Для цього клацніть на інструменті Схема даних і додайте у вікно схеми даних три створених таблиці. На екрані з'явилося схематичне зображення трьох таблиць. Зв'язку між ними встановлюються за допомогою миші по методу «зачепити й перетягнути». Зачепите поле Инв№ у таблиці Книги й протягнете до такого ж поля в таблиці ЧитКниги. Увікні діалогупоставте прапорець для цілісності даних (Малюнок 4). На схемі з'явиться лінія, що з'єднує ці поля. Аналогічно встановите зв'язок двох інших таблиць по полю NB (Малюнок 5). 

Малюнок 4. Вікно діалогу при встановленні зв'язків.

Малюнок 5. Вікно схеми даних. 

4.3. Робота з даними в режимі таблиці

1) Уведення нових записів: у режимі Таблиця необхідно відкрити таблицю. Перейти до порожнього строку, вибравши команду Виправлення/Перейти/Новий запис або на панелі інструментів Новий запис. Для того, щоб запам'ятати внесені дані, натисніть клавішу Так або команду Запису/Зберегти запис.

Для редагування записів необхідно виділити дані. Для цього двічі натисніть на слові в клітці або клацніть на лівому кінці клітки (якщо стрілка миші прийме форму білого контурного знака плюс). Дані, які будуть уведені із клавіатури, замінять виділені.

2) Пошук і заміна даних у всіх записах. Для заміни даних у декількох записах однаковим значенням необхідно виділити першу клітку в стовпці, що підлягає коректуванню. Виберіть команду Виправлення/Замінити. У вікні діалогу наберіть значення, яке потрібно змінити, і вірне значення (на яке потрібно замінити). Натисніть кнопку Замінити або Замінити все.

3) Копіювання даних, копіювання окремих записів у резервну копію. Для копіювання даних їх необхідно виділити. Далі вибрати команду Виправлення/Копіювати. Вибрати місце розташування даних (наприклад, іншу таблицю або резервну копію) і команду Виправлення/Вставити. Резервну копію роблять так: перейдіть у вікно бази даних, виберіть необхідну таблицю й виконаєте команду Виправлення/Копіювати. Далю виберіть команду Виправлення/Вставити й у вікні діалогу дайте копії таблиці нове ім'я.

4) Видалення рядків. Для видалення записів необхідно їх виділити й нажати клавішу Delete. У вікні діалогу підтвердити своє рішення.

5) Сортування даних. Сортування даних виконується декількома засобами. Перший: виберіть стовпець, якому необхідно відсортувати, і натисніть кнопку на панелі інструментів Сортування по зростанню або по убуванню. Другий спосіб: виконати сортування за допомогою Розширеного фільтра. Цей спосіб допомагає при сортуванні декільком стовпцям. Відкрийте Фільтр/Розширений фільтр. Виберіть необхідні поля в порядку сортування й для кожного вкажіть порядок сортування. Далі виберіть команду фільтр/Застосувати фільтр.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!