Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4879 Завдання до практичної частини контрольної роботи, Фінансовий облік, НУ ЛП

Завдання до практичної частини контрольної роботи, Фінансовий облік, НУ ЛП

« Назад

Завдання до практичної частини контрольної роботи

РОЗДІЛ 1. ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Завдання 1. Формування прямих витрат на виробництво продукції

Підприємство виготовляє три види продукції: Виріб А; Виріб Б, Виріб В.

Інформацію про прямі витрати на виробництво продукції за її видами наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Прямі витрати на виробництво продукції, грн.

Назва

витрат

Назва

виробів

Номери варіантів

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1. Списано вартість, використаних основних та допоміжних матеріалів

Виріб «А»

283580

317860

258290

320460

Виріб «Б»

170340

140210

220670

240360

Виріб «В»

113560

130420

150670

90740

Всього

 

 

 

 

2. Списано вартість використаних купівельних комплектуючих виробів

Виріб «А»

296280

156800

310180

270340

Виріб «Б»

246900

197320

99790

120530

Виріб «В»

444420

367830

257420

372120

Всього

 

 

 

 

3. Списано вартість технологічного палива (природній газ)

Виріб «А»

24580

94370

120400

77290

Виріб «Б»

221200

127430

88790

61320

Виріб «В»

-

56140

78260

16670

Всього

 

 

 

 

4. Списано вартість технологічної електричної енергії

Виріб «А»

82220

43740

66920

26430

Виріб «Б»

93960

66930

88370

120640

Виріб «В»

58720

34820

76490

77970

Всього

 

 

 

 

5. Списано вартість тари, використаної для упакування готової продукції

Виріб «А»

29200

17930

22790

43620

Виріб «Б»

42300

38320

33480

9470

Виріб «В»

75300

15270

82320

110400

Всього

 

 

 

 

6. Нараховано основну та додаткову заробітну плату робітникам

Виріб «А»

605600

710800

627900

522900

Виріб «Б»

471200

570400

410300

621400

Виріб «В»

269100

300700

292700

310200

Всього

 

 

 

 

7. Нараховано внески на обов’язкове соціальне страхування (тариф – 40 %)

Виріб «А»

*

*

*

*

Виріб «Б»

*

*

*

*

Виріб «В»

*

*

*

*

Всього

 

 

 

 

8. Списано витрати з підготовки виробництва нової продукції

Виріб «А»

15130

5620

9780

16730

Виріб «Б»

-

4930

12490

14940

Виріб «В»

-

8670

7260

15390

Всього

 

 

 

 

Продовження табл. 1.

1

2

3

4

5

6

9. Інші прямі витрати

Виріб «А»

2500

8730

4860

12310

Виріб «Б»

3250

12460

3790

7840

Виріб «В»

4300

9340

4720

15130

Всього

 

 

 

 

* Суми визначити самостійно 

На підставі інформації про прямі витрати на виробництво продукції, яка наведена у табл. 1 скласти бухгалтерські проведення (вказати кореспондуючі субрахунки та суми) і записати їх у таблиці, яка наведена у додатку 3.

 

Завдання 2. Формування загальновиробничих витрат

Інформацію про загальновиробничі витрати підприємства, які обліковують на субрахунку 911 «Загальновиробничі витрати» наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Загальновиробничі витрати підприємства, грн.

Аналітичні статті

загальновиробничих витрат

Номери варіантів

1

2

3

4

1

3

4

5

6

1. Витрати на управління цехами

 

 

 

 

1.1. Нараховано заробітну плату управлінському персоналу цехів

 

32200

 

26500

 

38600

 

42900

1.2. Нараховано внески на обов’язкове соціальне страхування (тариф – 40 %)

 

 

 

 

1.3. Списано витрати за відрядженнями управлінському персоналу цехів

 

2430

 

6240

 

4320

 

3790

1.4. Списано вартість послуг зв’язку, які надані спеціалізованими організаціями для потреб управлінського персоналу цехів

 

1790

 

930

 

820

 

760

1.5. Списано канцтовари (матеріали), використані для потреб управлінського персоналу цехів

 

3290

 

4320

 

2930

 

4720

1.6. Отримано на складі швидкозношуваний інвентар для потреб управлінського персоналу цехів

 

5140

 

3210

 

2130

 

4790

Всього витрати на управління цехами

 

 

 

 

2. Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування

 

 

 

 

2.1. Нараховано заробітну плату персоналу, зайнятого на роботах з обслуговування робочих машин

 

27400

 

25200

 

31400

 

24300

2.2. Нараховано внески на обов’язкове соціальне страхування (тариф – 40 %)

 

 

 

 

 

2.3. Нараховано амортизацію робочих машин та устаткування

 

13730

 

12440

 

9740

 

6490

Продовження табл. 2

1

3

4

5

6

2.4. Списано вартість електроенергії, використаної робочими машинами

 

5120

 

4370

 

3240

 

2430

2.5. Списано вартість паливно-мастильних матеріалів, використаних робочими машинами

 

12970

 

13720

 

12240

 

11320

2.6. Списано вартість енергії (вода, стиснуте повітря тощо), отриманої від допоміжних цехів підприємства і використаної робочими машинами

 

4370

 

9240

 

5120

 

3710

2.7. Списано вартість послуг з технічного обслуговування машин та устаткування, які надані сторонніми організаціями

 

5140

 

3220

 

3740

 

2930

2.8. Списано собівартість послуг допоміжного цеху з ремонтів робочих машин та устаткування

 

940

 

230

 

350

 

170

2.9. Отримано швидкозношувані інструменти для потреб з обслуговування машин та устаткування

 

2320

 

2940

 

3130

 

1970

Всього витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування

 

 

 

 

3. Витрати на організацію та обслуговування виробництва

 

 

 

 

3.1. Нараховано заробітну плату персоналу, зайнятого на роботах з обслуговування виробництва

 

124300

 

97800

 

190600

 

110300

3.2. Нараховано внески на обов’язкове соціальне страхування (тариф – 40 %)

 

 

 

 

3.3. Нараховано амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення

 

13730

 

12910

 

9640

 

10370

3.4. Списано вартість електроенергії, використаної для освітлення цехів

 

5140

 

4320

 

3730

 

4920

3.5. Списано вартість теплоенергії, використаної для опалення цехів

 

42370

 

27991

 

29730

 

26780

3.6. Списано собівартість послуг допоміжного цеху з ремонтів будівель цехів та споруд

 

15230

 

16290

 

17140

 

27216

3.7. Нараховано збір за спеціальне використання води та екологічний податок

 

12690

 

22320

 

15640

 

13210

3.8. Списано вартість послуг з охорони, наданих спеціалізованою організацією

 

62900

 

32400

 

77100

 

65300

3.9. Списано медикаменти, використані для потреб охорони праці персоналу з обслуговування виробництва

 

1260

 

240

 

430

 

940

Всього витрати на організацію та обслуговування виробництва

 

 

 

 

Всього загальновиробничі витрати

 

 

 

 

На підставі інформації про загальновиробничі витрати, яку наведено у табл. 2 скласти бухгалтерські проведення (вказати кореспондуючі субрахунки і суми ) і записати їх у таблиці, яка наведено у додатку 4.

 

Завдання 3. Здійснити розподіл загальновиробничих витрат

Розподіл загальновиробничих витрат за видами продукції на підприємстві здійснюють пропорційно до величини прямих витрат.

На підставі інформації про прямі та загальновиробничі витрати здійснити розподіл загальної величини загальновиробничих витрат за окремими видами продукції. Розрахунок оформити у вигляді таблиці, яку наведено у додатку 5.

Для заповнення колонки 2 «Прямі витрати» необхідно використати підсумкові дані табл. 1.

Розподіл загальновиробничих витрат за видами продукції здійснюють у такій послідовності:

- загальну суму загальновиробничих витрат необхідно записати у колону 4 «сума, грн.» у рядку «Всього»;

- необхідно визначити величину К (коефіцієнт), як відношення загальної величини загальновиробничих витрат до загальної величини прямих витрат (з точністю до п’яти знаків після коми) і записати його у колонці 3 у рядку «Всього».

- визначити суму загальновиробничих витрат, яку необхідно віднести до собівартості кожного з виробів, шляхом множення суми прямих витрат по кожному із виробів на величину «К».

 

Завдання 4. Визначити загальну собівартість кожного з видів продукції та всього обсягу виробництва

Для визначення собівартості виготовленої продукції (Сгп) необхідно використати формулу:

Сгп = Знвп + Впм – Знвк

де Знп, Знк – залишки незавершеного виробництва, відповідно, на початок та кінець місяця;

Впм – загальна величина витрат на виробництво продукції за поточний місяць.

Залишки незавершеного виробництва на початок та кінець місяця на підприємстві оцінюють за нормативною собівартістю за такими статтями прямих витрат: основні та допоміжні матеріали, купівельні комплектуючі вироби та напівфабрикати, основна та додаткова заробітна плата, відрахування на обов’язкове соціальне страхування.

Інформацію про залишки незавершеного виробництва на початок та кінець місяця наведено у таблицях 3 та 4.

Розрахунок оформити у вигляді таблиці, яку наведено у додатку 6. Колонки 2-3 цієї таблиці (залишок на початок місяця) заповнюють на підставі даних табл. 3, а для заповнення колонок 10-12 (залишок на кінець місяця) використовують інформацію табл. 4. Для заповнення колонок 6-8 (витрати за місяць) використовують інформацію табл. 1.

Фактичну собівартість за кожною із статей виготовленої продукції необхідно визначити за наведеною вище формулою за кожною із статей і записати у колонки 14-16. 

Таблиця 3

Інформація про залишки незавершеного виробництва на початок місяця

 Назва

витрат

Назва

 виробів

Номери варіантів

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1 Основні та допоміжні матеріаліи

Виріб «А»

86500

94430

78930

145370

Виріб «Б»

38949

50740

22450

38370

Виріб «В»

50501

10800

49830

38690

Всього

 

 

 

 

2. Купівельні комплектуючі вироби та напівфабрикати

Виріб «А»

161320

42730

92320

83810

Виріб «Б»

42320

60120

26930

30860

Виріб «В»

72340

31060

24850

116090

Всього

 

 

 

 

3. Основна та додаткова заробітна плата

Виріб «А»

51800

130700

121400

142900

Виріб «Б»

49400

85200

33600

75900

Виріб «В»

88900

48900

39800

56700

Всього

 

 

 

 

4. Відрахування на обов’язкове соціальне страхування (тариф – 40 %)

Виріб «А»

*

*

*

*

Виріб «Б»

*

*

*

*

Виріб «В»

*

*

*

*

Всього

 

 

 

 

Разом

Виріб «А»

 

 

 

 

Виріб «Б»

 

 

 

 

Виріб «В»

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Таблиця 4

Інформація про залишки незавершеного виробництва на кінець місяця

 Назва

витрат

Назва

виробів

Номери варіантів

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1 Основні та допоміжні матеріаліи

Виріб «А»

151710

125886

149891

167830

Виріб «Б»

117809

110250

9851

198116

Виріб «В»

73401

15210

126863

89420

Всього

 

 

 

 

2. Купівельні комплектуючі вироби та напівфабрикати

Виріб «А»

184320

92420

230470

108838

Виріб «Б»

180320

138355

8230

13790

Виріб «В»

421600

47230

190620

138722

Всього

 

 

 

 

Продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6

3. Основна та додаткова заробітна плата

Виріб «А»

154300

275400

245100

256300

Виріб «Б»

265400

196300

123800

29200

Виріб «В»

310400

63600

132900

121400

Всього

 

 

 

 

4. Відрахування на обов’язкове соціальне страхування (тариф – 40 %)

Виріб «А»

*

*

*

*

Виріб «Б»

*

*

*

*

Виріб «В»

*

*

*

*

Всього

 

 

 

 

Разом

Виріб «А»

 

 

 

 

Виріб «Б»

 

 

 

 

Виріб «В»

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

* Суми визначити самостійно

 

Завдання 5. Оформлення оборотної відомості про рух готової продукції

На підставі даних табл.5 заповнити оборотну відомість руху готової продукції, яку наведено у додатку 7.

Таблиця 5

Інформація про залишки готової продукції на складах на початок місяця, її виробництво та реалізацію

Назва

продукції

Облікова

ціна,

грн.

Залишок на початок місяця, шт.

Виготовлено за місяць,

 шт.

Реалізовано за місяць,

шт.

1

2

3

4

5

Варіант 1

Виріб А

50

7490

41470

39200

Виріб Б

20

8610

63140

65700

Виріб В

210

1870

3630

5350

 

Всього

 

 

 

 

Варіант 2

Виріб А

30

13800

67640

80200

Виріб Б

500

590

3140

3420

Виріб В

440

420

3630

3620

 

Всього

 

 

 

 

Варіант 3

Виріб А

25

18230

83050

92510

Виріб Б

500

400

2940

2560

Виріб В

400

420

2800

3010

 

Всього

 

 

 

 

Продовження табл. 5

1

2

3

4

5

Варіант 4

Виріб А

450

1200

4100

180

Виріб Б

700

360

3210

250

Виріб В

300

1170

4720

1030

 

Всього

 

 

 

 

 

Завдання 6. Заповнити калькуляцію виготовленої продукції

На підставі інформації про фактичну собівартість виготовленої за місяць продукції (додаток 6) та даних оборотної відомості про рух готової продукції (додаток 7) заповнити калькуляцію продукції за формою, яку наведено у додатку 8.

 

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Завдання 7. Заповнити форму розрахунку собівартості реалізованої продукції

На підставі інформації про фактичну собівартість залишків готової продукції на початок місяця (табл. 6), фактичну собівартість виготовлено за місяць продукції (додаток 6) та даних оборотної відомості про рух готової продукції (додаток 7), визначити собівартість та прибуток від реалізації продукції. Розрахунок оформити у вигляді таблиці, яка наведена у додатку 9. 

Таблиця 6

Інформація про фактичну собівартість залишків готової продукції на складах підприємства на початок місяця

Назва

виробів

Номери варіантів

1

2

3

4

1

2

3

4

5

 

Виріб «А»

 

295860

 

320140

 

315890

 

405390

 

Виріб «Б»

 

136079

 

211490

 

79720

 

150500

 

Виріб «В»

 

235751

 

92500

 

117520

 

216490

 

Всього

 

 

 

 

 

  

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник / Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І., Мохняк В.С. / – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 440 с.

2. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік. Підручник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2011. – 670 с.

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 3-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2008. – 926 с.

4. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / За ред. проф. М.Ф. Огійчука.- 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2011. – 1042 с.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!