Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4868 Практичне заняття №4 на тему Організація й етапи журналістського розслідування

Практичне заняття №4 на тему Організація й етапи журналістського розслідування

« Назад

Практичне заняття №на тему Організація й етапи журналістського розслідування

Основні питання

 1. Вибір теми розслідування.

 2. Формулювання розслідувальної гіпотези.

 3. Попереднє оцінювання перспективності теми.

 4. Розроблення плану проведення розслідування.

 5. Реалізація плану розслідування.

 6. Систематизація отриманої інформації.

 7. Генеральне інтерв’ю.

 8. Написання тексту. Верстка / монтаж.

 9. Допублікаційна юридична експертиза. Публікація. Архівування.

Завдання

 1. Запропонуйте 3-5 тем для власного журналістського розслідування, письмово підготуйте обґрунтування доцільності двох матеріалів (чиї інтереси – влади, політичних партій чи конкретних осіб – зачіпатиме розслідування; яка суспільна значущість цього матеріалу; можливі наслідки після оприлюднення матеріалу; кого потрібно опитати; із якими документами, статистичними, архівними даними потрібно ознайомитися; у яких організаціях, установах потрібно побувати особисто; який ілюстративний матеріал потрібен).

 2. Проаналізуйте журналістське розслідування, опубліковане в газеті «Інформатор», на сайті «Дело №» (http://delonomer.ru/) чи на інших ресурсах. Схарактеризуйте етапи, відповідно до яких журналіст проводив розслідування.

 3. Перегляньте художній фільм „Життя Девіда Гейла”, проаналізуйте технологію роботи журналістки.

Література 

 1. Глушко О. К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика: навчальний посібник / О. К. Глушко. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: Арістей, 2006. – 144 с.

 2. Шум Ю. Журналистское расследование: от теории к практике / Ю. Шум. – М. : Галерея, 2002.

 3. Журналістське розслідування : навчальний посібник для початківців / О. С. Хоменок, О. О. Бурмагін, К. Б. Іванова, Є. М. Рибка, С. А. Томіленко ; за заг.ред. О. Хоменка. – Мелітополь, 2008. – 182 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!