Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4866 Вимоги до написання контрольних робіт з курсу Господарське право

Вимоги до написання контрольних робіт з курсу Господарське право

« Назад

Вимоги до написання контрольних робіт з курсу Господарське право

Контрольна робота з курсу «Господарське право» є письмовим викладенням теми.

Контрольна робота пишеться державною мовою. Студент повинен здати контрольну роботу в деканат в зазначений деканатом термін.

Із запропонованого списку варіантів студент вибирає свій, орієнтуючись на свій порядковий номер в академічному журналі групи.

Структура контрольної роботи

· титульний аркуш;

· зміст;

· суть контрольної роботи (основна частина);

· список використаних джерел.

Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, який містить:

· найменування вищого навчального закладу, факультету;

· назву роботи, номер варіанту;

· прізвище, ім’я, по батькові автора;

· прізвище, ім’я, по батькові викладача;

· місто та рік.

Робота повинна бути виконана друкованим способом (на комп’ютері) на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг роботи, надрукованої на принтері, не повинен перевищувати 10-12 сторінок.

Бажано використовувати шрифти текстового редактора Word Times New Roman (для основного тексту) розміру 14 і Arial (для заголовків), міжрядковий інтервал - 1,5 (28-30 рядків на сторінку).

Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усієї роботи.

Текст роботи друкують, дотримуючись таких розмірів полів:

· верхнє і нижнє — 20 мм,

· праве — 15 мм.

· ліве – 30 мм.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати 25 мм.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і подальшим чи попереднім текстом має бути: за комп’ютерним набором — не менше, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту у нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Заголовки структурних частин контрольної роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслюючи. Новий розділ та кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Сторінки контрольної роботи слід нумерувати арабськими цифрами без знака №, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Титульний аркуш (перша сторінка контрольної роботи) включають до загальної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер сторінки проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки у кінці.

Студент повинен дати конкретну відповідь на питання. Питання треба освітлювати в тому порядку, в якому вони наведені в завданні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!